Konya Bilim Merkezi İlimge

İmposter Sendromu

 Feyza Güsün
 4 dk  226

İmposter sendromu ya da imposter fenomeni, kişinin kendini sürekli olarak bir dolandırıcı olarak hissettiği bir psikolojik durumdur. İş ve başarıyla ilgili alanlarda başarılı olan kişiler arasında sıklıkla görülür. Örneğin, yetenekli öğrenciler, iş dünyasında başarılı profesyoneller, sanatçılar veya akademisyenler arasında sıkça rastlanır. Bu kişiler, sahip oldukları beceri, yetenek ve başarılarına rağmen, kendilerini hâlâ niteliksiz, yetersiz veya başarılarını gerçekten hak etmediklerini hissederler.

İmposter sendromunun belirtileri ve karakteristiklerini detaylandırarak ele alabiliriz:

Kendini değersiz hissetme: Kişi, başarılarına rağmen kendini hâlâ değersiz veya önemsiz hisseder. Başarıları geçici veya tesadüfi olduğuna inanır.

Başarıları küçümseme: İmposter sendromu olan kişiler, başarılarını kendi çabaları ve yetenekleriyle açıklamak yerine, dış faktörlere veya şansa atfederler. Başarılarını "aldatma" olarak görürler.

Korku ve kaygı: Başarısızlık veya eleştirilme korkusu, imposter sendromu yaşayan kişilerde yaygın olarak görülür. Kötü sonuçlarla karşılaşmaktan veya başarısız olmaktan korkarlar.

Mükemmeliyetçilik: İmposter sendromuna sahip bireyler genellikle mükemmeliyetçi eğilimler gösterirler. Hataları kabul etmekte zorlanır, sürekli olarak kendilerini eleştirir ve en iyisini yapma baskısı altında hissederler.

Kendini sürekli olarak diğerleriyle kıyaslama: İmposter sendromu yaşayan kişiler, sürekli olarak diğer insanlarla kendilerini karşılaştırır ve kendilerini daha kötü hissetmelerine neden olacak bir ölçüde kendilerini değerlendirirler.

İleriye doğru adım atmaktan kaçınma: İmposter sendromu olan kişiler, risk almaktan ve yeni fırsatlarla karşılaşmaktan kaçınabilirler. Kendi yeteneklerine ve becerilerine güvenme konusunda çekinceleri vardır.

Başarıları kabul etmekte zorlanma: Başarılarını kabul etme konusunda zorlanırlar. Övgüleri reddeder veya başarılarını şans veya tesadüf olarak küçümserler.


Bu sendromun nedenleri karmaşıktır ve birden çok faktörden etkilidir. Çocukluk dönemi deneyimleri bu faktörlerden biridir. Aşırı eleştirici bir aile ortamı veya sürekli olarak başarı beklentisiyle büyüme gibi çocukluk dönemi deneyimleri, imposter sendromunun gelişiminde etkili olabilir.

Mükemmeliyetçilik kavramı da sendroma neden olmaktadır. Kendi kendini aşırı eleştirme, mükemmeliyetçilik ve sürekli olarak yüksek standartlar koyma eğilimi, imposter sendromuna zemin hazırlayabilir. Toplumsal bazı etkiler de sendromun oluşmasına sebep olmaktadır. Toplumda başarıya olan vurgu, karşılaştırma kültürü ve sürekli olarak diğer insanlarla kıyaslanma, imposter sendromunun gelişimini etkileyebilir.


İmposter sendromuyla başa çıkmak için temel bazı adımlar bulunmaktadır. İlk adım, imposter sendromunu tanımak ve farkındalık geliştirmektir. Kişinin kendisini tanımlayacak düşünceler ile farkındalık oluşturması gerekmektedir. Bir sonraki adımda kişi kendi başarılarını gerçekten takdir edebilme refleksini geliştirmelidir. Başarıları küçümsemek yerine kabul etmek ve ardından takdir etmek önerilmektedir. Devam eden adımda ise kişiye çevresinin destek verdiği bir ağ kurması söylenmektedir. Kişinin başarılarını takdir eden, her anında anlayış gösterecek aile üyelerinin, arkadaş çevresinin veya bir terapistin bu aşamada kişiye destek olması gerektiği dile getirilmektedir.

Sendromun atlatılabilmesi için olumsuz düşünceleri sorgulamak, başarıları ve yetenekleri gerçekçi bir çerçevede değerlendirmek gerekmektedir. Ortada kişiden kaynaklı bir başarısızlık ya da hata varsa bu durumun normal olduğu ama kalıcı olmadığı yönünde inanç geliştirilmesi gerektiği, uzmanlar tarafından önerilmektedir. Özetle kişi mükemmeliyetçilik baskısından kurtararak hataları kabul etmeyi öğrenmelidir.

İmposter sendromu, uzun vadeli bir süreç olabilir ve her birey için farklılık gösterebilir. Ancak, doğru destek ve stratejilerle, bu sendromun üstesinden gelmek mümkündür.

#imposter sendromu #imposter fenomeni #sahtekarlık sendromu
0
0
0
Kaynakça

‘’What Is Imposter Syndrome?’’. Erişim Tarihi: 14.05.2023. https://www.verywellhealth.com/imposter-syndrome-5089237

‘’Impostor Syndrome: What It Is and How To Overcome It’’. Erişim Tarihi: 14.05.2023. https://health.clevelandclinic.org/a-psychologist-explains-how-to-deal-with-imposter-syndrome/

‘’Imposter Syndrome: Why You May Feel Like a Fraud’’. Erişim Tarihi: 15.05.2023. https://www.verywellmind.com/imposter-syndrome-and-social-anxiety-disorder-4156469

‘’Imposter Syndrome In Engineering’’. Erişim Tarihi: 15.05.2023. https://sophiasblogg.com/2022/03/28/imposter-syndrome-in-engineering/

BENZER MAKALE
Matematik Öğrenme Güçlüğü: Diskalkuli

Matematik Öğrenme Güçlüğü: Diskalkuli

Matematiğin sevilmeme nedenleri arasında yer alan öğretmen, okul ve çevre gibi faktörlerin yanında başka...

Beş Faktörlü Kişilik Modeli

Beş Faktörlü Kişilik Modeli

Kişilik, toplumda bireyleri birbirinden ayıran ve faklı kılan özellikler bütünüdür. Kişilerde ve...

Gestalt Teorisi ve İlkeleri

Gestalt Teorisi ve İlkeleri

Gestalt teorisine göre; bütün, parçaların toplamından farklı bir anlam ifade eder ve birey, bütünü...

Müziği Neden Seviyoruz?

Müziği Neden Seviyoruz?

Müziği seviyoruz çünkü bizi iyi hissettiriyor. Peki, neden kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyor? 2001...

Kompulsif Biriktirme Hastalığı: Dispozofobi

Kompulsif Biriktirme Hastalığı: Dispozofobi

Daha önce ‘belki ileride işe yarar’ düşüncesi ile eşyalarınızı atamadığınız oldu mu? Başkalarının...

Somatik Bellek

Somatik Bellek

Somatik bellek, vücudun motor hareketlerini ve fiziksel deneyimlerini hatırlama yeteneğidir.

Renkleri Tatmanın, Sayıları Duymanın Yolu: Sinestezi

Renkleri Tatmanın, Sayıları Duymanın Yolu: Sinestezi

Synesthesia” kelime kökleri itibariyle Yunanca syn (birlikte) ve aesthe-sis (algılamak) olan iki kelimenin birleşiminden...

Bir İkna ve Retorik Sanatı: Kırmızı Sazan Safsatası

Bir İkna ve Retorik Sanatı: Kırmızı Sazan Safsatası

Retorik, iletişim yoluyla ikna etme sanatlarından bir tanesidir. Motive etmek veya bilgilendirmek için insanların...

Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Psikolog Abraham Maslow, 20. yüzyılın en tesirli psikologlarından biri olarak kabul edilmiş ve 1943 yılında yayımladığı...

Bilinçli Rüya Görmek

Bilinçli Rüya Görmek

Lusid rüya, kişinin rüya gördüğünün farkında olduğu ve rüyayı yönetebildiği rüya...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER