Konya Bilim Merkezi İlimge

Somatik Bellek

 Feyza Güsün
 4 dk  361

Somatik bellek, vücudun motor hareketlerini ve fiziksel deneyimlerini hatırlama yeteneğidir. Bu tür bellek, kas hareketlerinin bellek yoluyla yeniden canlandırılmasını ve tekrarlanmasını mümkün kılar. Örneğin, bisiklet sürmek veya yüzme yapmak gibi motor hareketlerini öğrendiğinizde, bunları tekrar yapmak için somatik belleğinizi kullanırsınız. Bu bellek türü, beynin farklı bölgelerinde depolanır ve motor hareketlerini hatırlamak için gereken beyin yolları üzerinden işler. Somatik bellek, genellikle diğer bellek türleri ile birlikte kullanılır ve kişinin geçmiş deneyimleri hakkında bütünsel bir anlayış oluşturmasına yardımcı olur.

Somatik bellek, özellikle spordan sanata kadar birçok alanda önemli bir role sahiptir. Örneğin bir piyanist sahneye çıkmadan önce parçalarını tekrar tekrar çalışarak somatik belleğini kullanır. Bu bellek, müzisyenin piyanonun hangi tuşlarına basması gerektiğini ve hangi hareketleri yapması gerektiğini hatırlamasına yardımcı olur.


Somatik bellek, kişinin geçmişte yaşadığı fiziksel deneyimleri hatırlama yeteneği sağlar. Bu bellek türü, çocukluk anıları, ilk kez denizde yüzmek gibi unutulmaz anıları veya diğer fiziksel deneyimleri hatırlamada yardımcı olur. Bir sporcu, bir tenis oyuncusu örneğin, bir servis veya bir backhand vuruşu gibi spesifik bir hareketi öğrendikten sonra, somatik belleğini kullanarak bu hareketi tekrar edebilir. Bu, sporcuların daha iyi bir performans sergilemelerine yardımcı olur. Bir başka örnek olarak bir kişinin çocukluğunda yaptığı bir bisiklet turunu hatırlaması veya ilk kez denizde yüzdüğü anı canlandırması somatik belleğin bir örneğidir.

Somatik bellek, duygusal bellek ile birlikte kullanılır ve kişinin geçmiş deneyimleri hakkında bütünsel bir anlayış oluşturmasına yardımcı olur. Örneğin, bir kişinin çocukluk anıları ile ilişkili fiziksel deneyimleri hakkında hatırladığı duygular, somatik bellek aracılığıyla yeniden canlandırılabilir.

Somatik bellek, düzenli olarak kullanıldığında gelişebilir. Öğrenilen becerilerin ve motor hareketlerinin tekrar edilmesi, somatik belleğin güçlenmesine ve performansın artmasına yardımcı olabilir. Somatik bellek, yaşlılıkta koruyucu bir rol oynayabilir. Yaşlı insanlar, düzenli olarak fiziksel aktivite yaparak somatik belleklerini güçlendirebilirler. Bu sayede, yaşlılıkta bile motor hareketlerini hatırlama ve beceri gerektiren görevleri yerine getirme yeteneklerini koruyabilirler.

Somatik bellek, kısa süreli bellek ile uzun süreli bellek arasında bir köprü görevi görebilir. Örneğin, bir kişi bir tenis topuna vurmayı öğrendiğinde, bu beceri önce kısa süreli bellekte depolanır. Ancak beceri, daha sonra somatik bellek tarafından uzun süreli olarak depolanır ve tekrar gerektiğinde hatırlanabilir.

Somatik bellek, çoklu duyusal girdileri bir araya getirir. Bir beceri veya motor hareketi öğrenirken, beynimiz çoklu duyusal girdileri bir araya getirir. Örneğin, tenis topuna vururken görsel, işitsel ve kinestetik (dokunsal) bilgilerin hepsi bir araya gelir. Somatik bellek, bu çoklu duyusal girdileri bir araya getirerek, hatırlama ve tekrarlama sürecini kolaylaştırır.


Somatik bellek, beceri ve motor hareketlerini hatırlama ve tekrarlama yeteneği sayesinde, tekrarlama yoluyla güçlenebilir. Bir beceri veya motor hareketi tekrar edildiğinde, somatik bellek güçlenir ve hatırlama süreci daha da kolaylaşır. Somatik bellek, sadece motor hareketleri değil, aynı zamanda fiziksel duyumları ve duygusal deneyimleri de hatırlama sürecine dahil eder. Örneğin, bir kişinin çocukluğunda yaşadığı duygusal bir deneyim, somatik bellek aracılığıyla yeniden canlandırılabilir. Somatik bellek, beyindeki motor korteks, premotor korteks, beyincik, bazal gangliyonlar ve duyusal korteks gibi farklı beyin bölgeleri ile bağlantılıdır. Bu beyin bölgeleri, somatik bellek sürecinde farklı roller oynarlar ve belleğin hatırlama ve tekrarlama sürecini kolaylaştırırlar. Somatik bellek, zamanla etkilenmez ve bir kere öğrenildikten sonra uzun süre hatırlanabilir. Örneğin, bir kişi çocukluğunda bisiklet sürmeyi öğrendiğinde, bu beceri uzun yıllar boyunca hatırlanabilir ve bisiklet sürmek için gerektiğinde tekrar kullanılabilir.

Sonuç olarak, somatik bellek, vücudun motor hareketlerini ve fiziksel deneyimlerini hatırlama yeteneğidir ve birçok alanda önemli bir rol oynar. Bu bellek türü, kişinin bir davranışı veya beceriyi öğrendikten sonra, o davranışı veya beceriyi yeniden yapmak için gerekli olan bilgileri ve motor programları hatırlamasını sağlar.

#somatik bellek #somatik deneyimleme #beyin #bellek
0
0
0
Kaynakça

Schlote, Sarah. ‘’Somatic Experiencing and Attachment Principles’’. Hayvan Destekli Müdahalelerde Birinci Uluslararası Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, Almanya, Haziran, 2017.

Şahin Emine Seylan. ‘’Travma Tedavisinde Farklı Bir Yaklaşım: Somatik Deneyimleme’’. Turkiye Klinikleri, J Health Sci., ;4. Sayı, 205-10, 2019.

Schwartz, A., Maiberger, B. ‘’EMDR Therapy and Somatic Psychology.’’. W. W. Norton & Company, New York, 2018.

Robert T Muller Ph.D. ‘’Sensorimotor Psychotherapy: A Somatic Path to Treat Trauma’’. Erişim Tarihi: 05.05.2023. https://www.psychologytoday.com/gb/blog/talking-about-trauma/201309/sensorimotor-psychotherapy-somatic-path-treat-trauma


BENZER MAKALE
Matematik Öğrenme Güçlüğü: Diskalkuli

Matematik Öğrenme Güçlüğü: Diskalkuli

Matematiğin sevilmeme nedenleri arasında yer alan öğretmen, okul ve çevre gibi faktörlerin yanında başka...

Beş Faktörlü Kişilik Modeli

Beş Faktörlü Kişilik Modeli

Kişilik, toplumda bireyleri birbirinden ayıran ve faklı kılan özellikler bütünüdür. Kişilerde ve...

Gestalt Teorisi ve İlkeleri

Gestalt Teorisi ve İlkeleri

Gestalt teorisine göre; bütün, parçaların toplamından farklı bir anlam ifade eder ve birey, bütünü...

Müziği Neden Seviyoruz?

Müziği Neden Seviyoruz?

Müziği seviyoruz çünkü bizi iyi hissettiriyor. Peki, neden kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyor? 2001...

Kompulsif Biriktirme Hastalığı: Dispozofobi

Kompulsif Biriktirme Hastalığı: Dispozofobi

Daha önce ‘belki ileride işe yarar’ düşüncesi ile eşyalarınızı atamadığınız oldu mu? Başkalarının...

Renkleri Tatmanın, Sayıları Duymanın Yolu: Sinestezi

Renkleri Tatmanın, Sayıları Duymanın Yolu: Sinestezi

Synesthesia” kelime kökleri itibariyle Yunanca syn (birlikte) ve aesthe-sis (algılamak) olan iki kelimenin birleşiminden...

Bir İkna ve Retorik Sanatı: Kırmızı Sazan Safsatası

Bir İkna ve Retorik Sanatı: Kırmızı Sazan Safsatası

Retorik, iletişim yoluyla ikna etme sanatlarından bir tanesidir. Motive etmek veya bilgilendirmek için insanların...

Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Psikolog Abraham Maslow, 20. yüzyılın en tesirli psikologlarından biri olarak kabul edilmiş ve 1943 yılında yayımladığı...

Bilinçli Rüya Görmek

Bilinçli Rüya Görmek

Lusid rüya, kişinin rüya gördüğünün farkında olduğu ve rüyayı yönetebildiği rüya...

Stockholm Sendromuna Dair Açık Bir Vaka: Natascha Kampusch Olayı

Stockholm Sendromuna Dair Açık Bir Vaka: Natascha Kampusch Olayı

Stockholm sendromu, rehin veya rehinelerin kendilerini alıkoyan kişi veya kişilere duyduğu sempatidir. Zaman geçtikçe...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER