Konya Bilim Merkezi İlimge

Yahudi Filozof: Musa bin Meymun

 Kerim Emre Karabacak
 2 dk  310

Musa bin Meymun, 1135’de Cordoba’da doğmuştur. Batı literatüründe “Maimonide” olarak geçmektedir. Yahudi literatüründe ise Rabbi Moşeh ben Meymon olarak bilinmektedir. Endülüslü bir Yahudi’dir. Ortaçağın en büyük Yahudi filozofu olarak ifade edilmektedir.

Babası Meymun, Kurtuba’da Yahudi şeriat mahkemesinde hakimlik yapmış, felsefe ile ilgilenmiştir. İbn Meymun, Yahudi ilahiyatı tahsilatına paralel olarak Müslüman bilim adamlarının eserlerini okuyarak İslam kültürünün içerisinde yetişmiştir. Pek çok İslam aliminin eserleri ve fikirlerinin etkisiyle yetişen Musa bin Meymun, elde ettiği bu zenginliği Yahudi cemaatinin kullanımına sunmuştur.

1160’da Muvahhidler Devletinin baskıları sebebiyle Endülüs’ten ayrılarak Mağrib’e yerleşmiştir. 1165 yılında ailesi ile birlikte Kudüs’e kadar gitmiş olmakla birlikte Haçlı baskısı sebebiyle Mısır’a yerleşmiştir.

 Kardeşinin deniz yolculuğu sırasında mülkleri ile birlikte kaza geçirmesi maddi durumunu etkilemiş ve doktorluk yapmaya başlamıştır. Eyyubi döneminde Selahaddin Eyyubi ve oğlu Melik’ül-Efdal’in özel doktorluğunu yapmıştır. Çevresine toplanan öğrencilere de ilahiyat, astronomi, felsefe ve matematik dersleri vermiştir. Öğrencileri onun fikirlerini ve eserlerini Avrupa’da yaşayan Yahudi topluluklarına ulaştırmıştır.

 1172 yılında Yahudi cemaatinin dini lideri olarak seçilmiştir. Yahudi cemaati için hakimlik yapmıştır. Doğuda yaşayan Yahudi halkın Endülüs’te yaşayanlardan daha bilgisiz olduğuna kanaat getirerek toplumun gelişmesine katkı sağlamıştır. Toplum içerisine girmiş dini hurafelerle mücadele etmiş, iman ve ibadet esaslarını yeniden düzenlemiştir.

Endülüs’te Yunan filozofların ve İslam alimlerinin eserleri ile fikirsel zenginliğe erişen Musa bin Meymun, görüşlerini de bu ölçüde şekillendirmiştir. Yahudi teolojisini şekillendirme yolunu tutarak sadece din temelli değil felsefenin de katkısıyla birçok problemin çözülebileceğini öne sürmüştür. Akılcı bir din yaklaşımın savunuculuğunu yaparak günümüz Yahudi teolojisinin şekillenmesini sağlamıştır. Akıl ve nakilin çelişmeyeceğini ve birbirlerine bağlı olduklarını savunmuştur.

Aklın ve dini metinlerin ortaya koyduğu birbirinden farklı “Tanrı” tasavvurlarını çözmeyi amaç edinen Meymun, dini metinlerde geçen insani tabirlerle doğru bir Tanrı tasavvurunun yapılamayacağını ortaya koymuştur. Kutsal kitapta geçen pek çok cismani kelimeleri tevil yoluna gitmiştir.

Delaletu'l-Hairin, Kitab Tedbir el-Sıhhat, Mişna Tora, Maḳāle fî ṣınâʿati’l-manṭıḳ, el-Muḫtaṣarât ve Şerḥu esmâʾi’l-ʿuḳḳār gibi çeşitli alanlarda pek çok eser Musa bin Meymun tarafından yazılmıştır. Felsefe, tıp ve hukuk alanlarında başlıca eserlerini yayımlamıştır.

Musa bin Meymun 1204 yılında hayatını kaybetmiştir. Vasiyetine istinaden Teberiye’ye defnedilmiştir.


#Musa bin Meymun #Yahudi #Filozof #Ortaçağ #Maimonide
0
0
0
Kaynakça

Akşit, Mirpenç. Musa İbn Meymûn’un Düşüncesinde İnsan ve Tanrı İlişkisi, ÇÜİFD, 2019, 19. Cilt, 2. Sayı, 482-494.

Cağrıcı, Mustafa. “İbn Meymun”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklobedisi. Erişim 18 Aralık 22. https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-meymun#1

 Etzıony, Mordecaı. Apropos of Maımonıdes’ Aphorısms. Bulletin of the History of Medicine. 1961, 35. Cilt, 2. Sayı, 163-168.

 Pelluchon, Corine & Strauss, Léo. Cohen et Maimonide. Revue de Metephysıque et de Morale. 2003, 2. Cilt, 38. Sayı, 233-275.

 Raffel, Charles. Providence as Consequent upon the Intellect: Maimonides’ Theory of Providence. Association for Jewish Studies. 1987, 12. Cilt, 1. Sayı, 25-71.

Roth, Rudi. La Biographie de Maimonide mise a mal. Pardes. 2014, 1. Cilt, 55. Sayı, 295-301.


BENZER MAKALE
İngiltere Tarihindeki Kanlı Kraliçe

İngiltere Tarihindeki Kanlı Kraliçe

İngiltere tarihinde Protestan reformuna karşı çıkarak, Katolik inancını savunan Kraliçe Mary'nin Protestan...

Modern Üniversitenin Kurucusu: Wilhelm von Humboldt

Modern Üniversitenin Kurucusu: Wilhelm von Humboldt

Wilhelm von Humboldt, Prusyalı bir devlet adamıdır. Bakanlık ve diplomatlık yanında filozof, dilbilimci ve eğitimcidir....

Ortaçağ Yahudi Alimi: Saadia Gaon

Ortaçağ Yahudi Alimi: Saadia Gaon

Asıl adı Saadia ben Yosef olan Saadia Gaon Müslümanlar arasında Said el-Feyyumi olarak tanınmaktadır. Babilonya’da...

Osmanlı Mimarisine Yön Veren İsim: Mimar Sinan

Osmanlı Mimarisine Yön Veren İsim: Mimar Sinan

Osmanlı’nın en gözde mimarı olan Sinan, Kayseri’nin Ağırnas köyünde dünyaya gelmiştir. Yavuz...

Said Halim Paşa’nın Hayatı ve Düşünceleri

Said Halim Paşa’nın Hayatı ve Düşünceleri

Said Halim Paşa, döneminin İslam çizgisindeki aydınlarındandır. Çağdaşlarının aksine İsviçre’de...

Bir İslam Sanatçısı: Sıdıka Cuma

Bir İslam Sanatçısı: Sıdıka Cuma

Sıdıka Cuma, eleştirmenlerce beğenilen, birçok ödüle sahip çağdaş İslam sanatçısı, grafik...

Peygamber Efendimizin Şairi: Hassan Bin Sabit

Peygamber Efendimizin Şairi: Hassan Bin Sabit

Hz. Peygamber’i, ashabını ve İslâm dinini, müşriklerin hicivlerine karşı şiirleriyle savunduğu için...

Ölümcül İsyan: An Lushan Ayaklanması

Ölümcül İsyan: An Lushan Ayaklanması

755-769 yılları arasında Çin’de süren An Lushan ayaklanması sonucu 36 milyon insan hayatını kaybetmiştir....

Meşhur Astronomi Alimleri: Mecrîtî ve Zerkali

Meşhur Astronomi Alimleri: Mecrîtî ve Zerkali

Astronomi insanlık tarihi kadar eski bir bilimdir. Gökyüzü her zaman insanlar için bir merak konusu...

Hüccetülislâm: İmam Gazzali mi? İmam Gazali mi?

Hüccetülislâm: İmam Gazzali mi? İmam Gazali mi?

“Hüccetülislâm” ve “Zeynüddin” isimlendirmeleri ise İmam Gazzali’nin...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER