Konya Bilim Merkezi İlimge

Modern Üniversitenin Kurucusu: Wilhelm von Humboldt

 Kerim Emre Karabacak
 1 dk  349

Wilhelm von Humboldt, Prusyalı bir devlet adamıdır. Bakanlık ve diplomatlık yanında filozof, dilbilimci ve eğitimcidir. Modern üniversite eğitiminin kurucusu olarak tanımlanmaktadır. Prusya eğitim sisteminin mimarı olmakla birlikte Amerika başta olmak üzere bazı ülkelere örnek teşkil etmiştir.

Wilhelm, 1767 yılında Postdam’da doğmuştur. Ailesi Prusya krallığında önemli görevlerde bulunmuştur. Varlıklı bir ailede dünyaya gelen Wilhelm, kardeşleri ile birlikte okula gitmeyerek eğitimi evde alanında uzman hocalardan almıştır.

Schiller ve Goethe ile yakın ilişkisi bulunan Wilhelm kendini ilim öğrenmeye adamıştır. Prusya devletinin ataşesi olarak 1801’de Roma’da göreve başlamıştır. 1808’de ülkesine dönüp eğitimden sorumlu bakan olarak atanmıştır.


Wilhelm Fransız İhtilali’nden kaynaklanan özgürlük taleplerini iyi okuyarak eğitim reformunu gerçekleştirmiştir. Öğretmen adaylarının teste tabi tutulduğu yetkinlik sınavı, lise diploması almak için girilen lise bitirme sınavı ve ders işleme çizelgesi ile önemli yenilikleri Alman eğitim sistemine katmıştır. 1810’da Berlin Üniversitesinin kurucuları arasında yer alır. Modern anlamda örnek teşkil eden araştırma üniversitesinin baş mimarı sayılmaktadır. 1949’da Berlin Üniversitesinin ismi Humboldt Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

Wilhelm’in eğitim reformunda ana düşüncesi bireysellik üzerine kurulmuştur. Öğrenci, aldığı eğitimle bireyselliğini ortaya çıkararak toplumda yerini alacaktır. Bireyselliğini kazanan kişi topluma fayda sağlayacak ve ilerleme gerçekleşecektir.

Ömrünün son kısımlarını aile malikesin de geçiren Wilhelm von Humbolt, 1835’te Tegel’de hayatını kaybetmiştir. Devlet Faaliyetinin Sınırları ve Über Den Dualis önemli eserleri arasında yer almaktadır.

#Wilhelm von Humboldt #Alman #Almanya #Humboldt Üniversitesi #Berlin Üniversitesi
0
0
0
Kaynakça

 Akça, Amine. Wılhelm von Humboldt’un Eğitim Anlayışı, Dile Dair Düşünceleri ve Günümüzde Uygulanabilirliği. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2013.

  Chiang, Iris. Deux cents ans après la réforme d'Humboldt: Bologne Où va l'enseignement supérieur européen?. Education et Sıcıétés. 2009. 2. Cilt, 24. Sayı, 63-77.

Clochec, Pauline. Libéralisme d’État ou libéralisme civil: la controverse entre Wilhelm von Humboldt et Hardenberg. Cahıers D’economıe Polıtıque. 2017. 2. Cilt, 73. Sayı, 182-196.

 Orçun, İmga. Bir Özgürlük Filozofu Olarak Wilhelm von Humboldt. Liberal Düşünce. 2005, 10. Cilt, 283-292.


BENZER MAKALE
İngiltere Tarihindeki Kanlı Kraliçe

İngiltere Tarihindeki Kanlı Kraliçe

İngiltere tarihinde Protestan reformuna karşı çıkarak, Katolik inancını savunan Kraliçe Mary'nin Protestan...

Ortaçağ Yahudi Alimi: Saadia Gaon

Ortaçağ Yahudi Alimi: Saadia Gaon

Asıl adı Saadia ben Yosef olan Saadia Gaon Müslümanlar arasında Said el-Feyyumi olarak tanınmaktadır. Babilonya’da...

Osmanlı Mimarisine Yön Veren İsim: Mimar Sinan

Osmanlı Mimarisine Yön Veren İsim: Mimar Sinan

Osmanlı’nın en gözde mimarı olan Sinan, Kayseri’nin Ağırnas köyünde dünyaya gelmiştir. Yavuz...

Said Halim Paşa’nın Hayatı ve Düşünceleri

Said Halim Paşa’nın Hayatı ve Düşünceleri

Said Halim Paşa, döneminin İslam çizgisindeki aydınlarındandır. Çağdaşlarının aksine İsviçre’de...

Bir İslam Sanatçısı: Sıdıka Cuma

Bir İslam Sanatçısı: Sıdıka Cuma

Sıdıka Cuma, eleştirmenlerce beğenilen, birçok ödüle sahip çağdaş İslam sanatçısı, grafik...

Peygamber Efendimizin Şairi: Hassan Bin Sabit

Peygamber Efendimizin Şairi: Hassan Bin Sabit

Hz. Peygamber’i, ashabını ve İslâm dinini, müşriklerin hicivlerine karşı şiirleriyle savunduğu için...

Ölümcül İsyan: An Lushan Ayaklanması

Ölümcül İsyan: An Lushan Ayaklanması

755-769 yılları arasında Çin’de süren An Lushan ayaklanması sonucu 36 milyon insan hayatını kaybetmiştir....

Meşhur Astronomi Alimleri: Mecrîtî ve Zerkali

Meşhur Astronomi Alimleri: Mecrîtî ve Zerkali

Astronomi insanlık tarihi kadar eski bir bilimdir. Gökyüzü her zaman insanlar için bir merak konusu...

Hüccetülislâm: İmam Gazzali mi? İmam Gazali mi?

Hüccetülislâm: İmam Gazzali mi? İmam Gazali mi?

“Hüccetülislâm” ve “Zeynüddin” isimlendirmeleri ise İmam Gazzali’nin...

6 Dil Bilen Dâhi Sahabe: Zeyd bin Sabit

6 Dil Bilen Dâhi Sahabe: Zeyd bin Sabit

Zeyd bin Sabit (612 - 665), İslam peygamberi Hz.Muhammed'in vahiy kâtiplerinden olan zeki bir sahabidir.

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER