Konya Bilim Merkezi İlimge

Peygamber Efendimizin Şairi: Hassan Bin Sabit

 Feyza Güsün
 3 dk  866

Hz. Peygamber’i, ashabını ve İslâm dinini, müşriklerin hicivlerine karşı şiirleriyle savunduğu için "şâirü’n-nebî", "Ebü’l-Hüsam" (keskin kılıç sahibi) ve "Ebü’l-Mudarrib" (iyi savaşçı) unvanlarıyla tanınan Hassan Bin Sabit rivayetlere göre 570 veya 590 yıllarında Yesrib’de dünyaya gelmiştir. İbnü’l-Fürey‘a künyesiyle de bilinen Hassan Bin Sabit, Medine’nin yerleşik iki önemli Arap kabilesinden biri olan Hazrec’in Neccâroğulları kolundandır. Abdülmuttalib’in annesinin Neccaroğulları’ndan olması nedeniyle Hassan’ın Resûl-i Ekrem’le soy yakınlığı olduğu öne sürülmüştür.

Hassan Bin Sabit’in yaşadığı dönemlerde şiir okuyarak para kazanıldığı bilinmektedir. A’şa, Hutay’e gibi devrin bilinen şairleri ile birlikte Hassan Bin Sabit de şiirleriyle para kazandığı rivayet edilmektedir. Hassan Bin Sabit’in bir yıl Yesrib’de, ertesi yıl Gassânî saraylarında kaldığını ve melikler için söylediği kasideler karşılığında ücret aldığı kaynaklarda geçmektedir. Bu ziyaretlerinin birinde Gassânî Hükümdarı Amr b. Hâris’in huzurunda söylediği "Lamiyye Kasidesi" şiirlerinin en güzel örneklerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir.

Rivayete göre Hassan Bin Sabit kasidesini sunduğu anda, hükümdarın yanında şiirini takdim etmek üzere gelen devrin şairlerinden Nabiga da bulunmaktaydı. Hükümdar Hassan Bin Sabit’in şiirini Nabiga'nın şirinden daha çok beğenmiş bu sayede Gassânî sarayında büyük itibar kazanmıştır. Ayrıca Hassan’ın Hîre’deki Lahmî hükümdarlarından Nu‘mân b. Münzir’in sarayında da şiirlerini dile getirdiği ve bu sebeple bir süre orada kaldığı rivayet edilmiştir.

Müslüman olduktan sonra Hassan bin Sabit’in şiirlerinde bazı değişiklikler olmuştur. Artık şiirlerinde yalan ve mübalağa gibi unsurlar yer almamaktadır. Bu sebeple onun şiirlerinin önceki eserlerine nazaran rağbet görmediğini ileri sürenler olmuştur. O ise bu söylemlere şöyle cevap vermiştir: "Şiirlerimin eskisi kadar güçlü olmadığını kabul ederim. Çünkü İslam yalana cevaz vermez. Halbuki şiir yalan, hayal ve mübalağa ile güzelleşir."

Hicretle birlikte kurulan İslam devletinin ortaya koyduğu yeni dünya görüşü ve değerler sistemi Hassan Bin Sabit’in önüne engin ufuklar açmış, ona şiirde yeni temalar işleme fırsatı sunmuştur. Hassan Bin Sabit’in İslamiyet’i kabul etmesiyle şöhreti Hicaz bölgesini aşıp diğer Arap topraklarına yayılmış ve güçlü bir şair olarak kabul edilmiştir.

Hassan’ın bundan sonraki hayatı tamamıyla Resul-i Ekrem’in yanı başında geçmiş, en güzel şiirlerini onun için kaleme almış, şiirlerinde Allah’ın resulünü konu edinmiştir. Resulullah ise onun için mescitte hususi bir yer yaptırmıştır. Hassan Bin Sabit orada zaman zaman şiirler okumuş, müminlerin hoş vakit geçirmelerini sağlamıştır.

Hassan Bin Sabit’in en büyük başarılarından biri 630 yılında, Müslümanların elindeki esirlerini kurtarmak ve saygınlıkta Müslümanlarla boy ölçüşmek için Medine’ye gelen Temimoğulları’na karşı olmuştur. Hatip ve şairlerinin de içinde yer aldığı 70-80 kişilik bir heyete karşı Hassan Bin Sabit'in söylediği şiirler ve gösterdiği tavırlar onları şaşkına çevirmiştir. Bu durumdan etkilenen Temimoğulları’nın müslüman olduğu rivayet edilmiştir.

#Biyografi #Hassan bin Sabit #Şiir #Peygamber Efendimizin Şairi
0
0
0
Kaynakça

Özdemir, Abdurrahman. Peygamber Şairi Hassan Bin sabit ve Divanı, İstem, Sayı 4, 201-218, 2004.

Türkmen, Mehmet. Hassan b. Sabit el-Ensari, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 407-414, 1985.

Tülücü, Süleyman. Hassan Bin Sabit, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 32, 157-167, 2009.


BENZER MAKALE
İngiltere Tarihindeki Kanlı Kraliçe

İngiltere Tarihindeki Kanlı Kraliçe

İngiltere tarihinde Protestan reformuna karşı çıkarak, Katolik inancını savunan Kraliçe Mary'nin Protestan...

Modern Üniversitenin Kurucusu: Wilhelm von Humboldt

Modern Üniversitenin Kurucusu: Wilhelm von Humboldt

Wilhelm von Humboldt, Prusyalı bir devlet adamıdır. Bakanlık ve diplomatlık yanında filozof, dilbilimci ve eğitimcidir....

Ortaçağ Yahudi Alimi: Saadia Gaon

Ortaçağ Yahudi Alimi: Saadia Gaon

Asıl adı Saadia ben Yosef olan Saadia Gaon Müslümanlar arasında Said el-Feyyumi olarak tanınmaktadır. Babilonya’da...

Osmanlı Mimarisine Yön Veren İsim: Mimar Sinan

Osmanlı Mimarisine Yön Veren İsim: Mimar Sinan

Osmanlı’nın en gözde mimarı olan Sinan, Kayseri’nin Ağırnas köyünde dünyaya gelmiştir. Yavuz...

Said Halim Paşa’nın Hayatı ve Düşünceleri

Said Halim Paşa’nın Hayatı ve Düşünceleri

Said Halim Paşa, döneminin İslam çizgisindeki aydınlarındandır. Çağdaşlarının aksine İsviçre’de...

Bir İslam Sanatçısı: Sıdıka Cuma

Bir İslam Sanatçısı: Sıdıka Cuma

Sıdıka Cuma, eleştirmenlerce beğenilen, birçok ödüle sahip çağdaş İslam sanatçısı, grafik...

Ölümcül İsyan: An Lushan Ayaklanması

Ölümcül İsyan: An Lushan Ayaklanması

755-769 yılları arasında Çin’de süren An Lushan ayaklanması sonucu 36 milyon insan hayatını kaybetmiştir....

Meşhur Astronomi Alimleri: Mecrîtî ve Zerkali

Meşhur Astronomi Alimleri: Mecrîtî ve Zerkali

Astronomi insanlık tarihi kadar eski bir bilimdir. Gökyüzü her zaman insanlar için bir merak konusu...

Hüccetülislâm: İmam Gazzali mi? İmam Gazali mi?

Hüccetülislâm: İmam Gazzali mi? İmam Gazali mi?

“Hüccetülislâm” ve “Zeynüddin” isimlendirmeleri ise İmam Gazzali’nin...

6 Dil Bilen Dâhi Sahabe: Zeyd bin Sabit

6 Dil Bilen Dâhi Sahabe: Zeyd bin Sabit

Zeyd bin Sabit (612 - 665), İslam peygamberi Hz.Muhammed'in vahiy kâtiplerinden olan zeki bir sahabidir.

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER