Konya Bilim Merkezi İlimge

Son Endülüslü: Ahmed Blas İnfante

 Kerim Emre Karabacak
 4 dk  220

Ailesi İspanyolca "Mağribi" anlamına gelen Endülüslü eski Müslümanlar ve onların soyundan gelen Moriskolardan olan Ahmed Blas İnfante Endülüs milliyetçiliği kavramını ortaya koyan isimdir. Savunucularının çoğunluğunu Hıristiyanların oluşturduğu Endülüs milliyetçi hareketi, Moriskoları korumak ve tarihle yüzleşmek için harekete geçilmesi gerektiğini savunmaktaydı. 20. yüzyılın ilk yarısında sosyalist bir muhalefet hareketi olarak ortaya çıkan Blas Infante milliyetçiliği, Endülüs bölgesine anayasal özerklik verilmesinden yanaydı. 1924'de gerçekleştirdiği Fas ziyaretinde Endülüs ile Fas arasındaki bağlantıyı tanıma fırsatı bulan Blas Infante ziyareti sırasında Müslüman olmuş ve Ahmed adını almıştır. Müslüman olan Blas Infante, Endülüs’ün bağımsızlığı için ömrünü adamış ve 1936 yılında Franko rejimi tarafından kurşuna dizilerek bu uğurda hayatını kaybetmiştir.


Tam adı Blas Infante Perez de Vergas olan Infante, 1885'de İspanya'nın güneyinde yer alan Malaga şehrinin Caseres köyünde dünyaya gelmiştir. Katolik bir aileye mensup olmakla birlikte Morisko kökenlidir. Bir yazar olan Infante merkezi yönetim karşıtı bir duruş alarak sol görüşü benimsemiştir. İlerleyen dönemlerde merkezi yönetim tarafından ötekileştirildiğini düşünerek Endülüs milliyetçiliği fikrine yönelmiştir. Endülüs İdeali adında yayınladığı bir kitapla hayatının odak noktasına Endülüs milliyetçiliğini koymuştur.

Düzenlediği toplantılarda Endülüs fikrini savunarak bağımsızlık yanlısı bir duruş sergilemiştir. Kurduğu çeşitli derneklerle mücadelesine siyasi bir boyut kazandırmıştır. 1916 yılında Sevilla’da kurduğu Endülüs Merkezi, ideolojisinin temel taşlarından biri haline gelmiştir.

Endülüs milliyetçiliği kavramının tanımlamasını yaparak Endülüs'ün sadece bir bölgeyi kapsayan bir tanım olmadığını, yüzyıllar süren Müslüman hâkimiyetinin birikimini kapsadığını ifade etmiştir. Endülüs milliyetçiliği düşüncesiyle hareket eden Blas Infante, Müslümanlığı bu kimliğin bir parçası olarak görmüştür. Endülüs’te Arapçanın resmi dil olmasını savunmuş, bizzat kendisi tarafından tasarlanan ve Müslüman Endülüs'ü temsil eden Endülüs bayrağının kullanılmasını talep etmiştir.

1931'de İspanya Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi ile birlikte Endülüs'ün özerk bir yapıya ulaşması sırasında mücadele vermiştir. 1936-1939 arasında süren İspanya iç savaşında Sevilla'da tutuklanmıştır. Sevilla'da tutuklanan binlerce siville birlikte siyasi görüşünden ötürü kurşuna dizilerek öldürülmüştür.

General Franco döneminde yaşanan baskı ve yasaklar Endülüs fikrinin gizliden gizliye yaşamasına yol açmıştır. Franco’nun ölümü sonrası Kral Juan Carlos tarafından önemli reformlar yapılmıştır. Reformların başlaması ile birlikte Endülüs fikri de konuşulur olmuştur. 1978 yılında yapılan yeni anayasa ile Endülüs Özerk Bölgesi, Sevilla başkent olacak şekilde kurulmuştur.

Endülüs Özerk Bölgesi, Ahmed Blas İnfante’nin de hayal ettiği gibi simge Endülüs şehirlerinden olan Gırnata, Kurtuba, Cadiz ve Almeria başta olmak üzere 8 şehirden oluşmuştur. Endülüs Özerk Bölgesi’nin bayrağı ise yine Ahmed Blas İnfante’nin hayal ettiği gibi geçmişindeki İslam dönemine vurgu yapan yeşil ve beyaz renklerden oluşturulmuştur.


Infante, mücadele ile geçen ömrü boyunca pek çok eser kaleme almıştır. En önemli eseri olarak Ideal Andaluz olarak adlandırdığı Endülüs İdeali yer almaktadır. Sevilla Emiri Muhammed el Mu’temid’e ithaf ettiği Motamid isimli drama ile birlikte birçok eseri bulunmaktadır.

Adına vakıflar ve dernekler kurulan Ahmed Blas Infante’nin fikirleri kadim Endülüs topraklarında halen yaşatılmaktadır. Tarih onu Endülüs’ün Babası olarak hatırlamaktadır. Endülüs için yazdığı Endülüs Marşı şöyle başlamaktadır:

Andaluces, levantaos (Ey Endülüslüler Ayağa kalkın)

Pedid tierra y libertad (Topraklarınızı ve özgürlüğünüzü isteyin).

#Infante #Endülüs #Sevilla #Morisko #Ahmed Blas İnfante
0
0
0
Kaynakça

Şenyıldız, Özlem, “Blas Infante Pérez ve Bir Kültürel Kimlik İnşaası: İdeal Andaluz”, İspanyol Dili Ve Edebiyatı Araştırmaları, ed. Rafael Carpintero Ortega,vd., Hiperyayın, 2020, 159-167.

Andalucia, “Blas Infante”, Erişim Tarihi: 17.10.2023, https://www.andalucia.com/history/people/blasinfante.htm 

Emre, Akif, “Endülüs milliyetçiliği evrensel model mi?” Yeni Şafak Gazetesi, 29/04/2010 Tarihli Köşe Yazısı, Erişim Tarihi: 18.10.2023, https://www.yenisafak.com/yazarlar/akif-emre/endulus-milliyetciligi-evrensel-model-mi-22062 


BENZER MAKALE
İngiltere Tarihindeki Kanlı Kraliçe

İngiltere Tarihindeki Kanlı Kraliçe

İngiltere tarihinde Protestan reformuna karşı çıkarak, Katolik inancını savunan Kraliçe Mary'nin Protestan...

Modern Üniversitenin Kurucusu: Wilhelm von Humboldt

Modern Üniversitenin Kurucusu: Wilhelm von Humboldt

Wilhelm von Humboldt, Prusyalı bir devlet adamıdır. Bakanlık ve diplomatlık yanında filozof, dilbilimci ve eğitimcidir....

Ortaçağ Yahudi Alimi: Saadia Gaon

Ortaçağ Yahudi Alimi: Saadia Gaon

Asıl adı Saadia ben Yosef olan Saadia Gaon Müslümanlar arasında Said el-Feyyumi olarak tanınmaktadır. Babilonya’da...

Osmanlı Mimarisine Yön Veren İsim: Mimar Sinan

Osmanlı Mimarisine Yön Veren İsim: Mimar Sinan

Osmanlı’nın en gözde mimarı olan Sinan, Kayseri’nin Ağırnas köyünde dünyaya gelmiştir. Yavuz...

Said Halim Paşa’nın Hayatı ve Düşünceleri

Said Halim Paşa’nın Hayatı ve Düşünceleri

Said Halim Paşa, döneminin İslam çizgisindeki aydınlarındandır. Çağdaşlarının aksine İsviçre’de...

Bir İslam Sanatçısı: Sıdıka Cuma

Bir İslam Sanatçısı: Sıdıka Cuma

Sıdıka Cuma, eleştirmenlerce beğenilen, birçok ödüle sahip çağdaş İslam sanatçısı, grafik...

Peygamber Efendimizin Şairi: Hassan Bin Sabit

Peygamber Efendimizin Şairi: Hassan Bin Sabit

Hz. Peygamber’i, ashabını ve İslâm dinini, müşriklerin hicivlerine karşı şiirleriyle savunduğu için...

Ölümcül İsyan: An Lushan Ayaklanması

Ölümcül İsyan: An Lushan Ayaklanması

755-769 yılları arasında Çin’de süren An Lushan ayaklanması sonucu 36 milyon insan hayatını kaybetmiştir....

Meşhur Astronomi Alimleri: Mecrîtî ve Zerkali

Meşhur Astronomi Alimleri: Mecrîtî ve Zerkali

Astronomi insanlık tarihi kadar eski bir bilimdir. Gökyüzü her zaman insanlar için bir merak konusu...

Hüccetülislâm: İmam Gazzali mi? İmam Gazali mi?

Hüccetülislâm: İmam Gazzali mi? İmam Gazali mi?

“Hüccetülislâm” ve “Zeynüddin” isimlendirmeleri ise İmam Gazzali’nin...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER