Konya Bilim Merkezi İlimge

Rus Edebiyatının Öncüsü: Nikolay Gogol

 KBM Yönetici Editor
 4 dk  440

Rus edebiyatının öncülerinden biri olan Nikolay Gogol'un edebiyata katkılarını görmezden gelmek mümkün değildir. 1809'da Ukrayna'nın Sorochyntsi köyünde Kazak bir çiftçi olan ailede dünyaya geldi. Gogol küçük yaşlardan itibaren edebiyata büyük ilgi duydu, boş zamanlarında öykü ve şiirler yazmaya başladı. 1828'de yazarlık kariyerine devam etmek için St. Petersburg'a taşındı. Orada şehrin edebiyat çevrelerine dahil oldu ve çalışmalarını edebiyat dergilerinde yayınlamaya başladı. Gogol “Dikanka yakınlarındaki bir çiftlikte akşamlar” ve “Mirgorod” gibi erken dönem çalışmaları, Ukrayna köy yaşamı ve folkloru tasvirleriyle tanınır. Bu eserler hem eleştirmenler hem de okuyucular tarafından iyi karşılandı ve Gogol'un Rusya'da önde gelen bir edebi şahsiyet haline gelmesine yardımcı oldu. 1836'da Gogol “Ölü Canlar” adlı en ünlü eserini yayınladı. Bu roman, sosyal konumunu yükseltmek için Rusya'yı dolaşarak ölü serflerin "ruhlarını" satın alan Chichikov adlı bir toprak sahibinin hikayesini anlatmakta ve Rus toplumuna bir hicivde bulunmaktadır.


Gogol'un Rus Edebiyatına ve Batı Edebiyatına Katkısı

Gogol'un yazıları, dönemi için çığır açıcıydı. Sıradan insanların, özellikle de kırsal kesimde yaşayan insanların hayatlarına odaklanan ilk Rus yazarlardan biriydi. Ayrıca Ukrayna folkloru unsurlarını çalışmalarına dahil ederek Rus ve Ukrayna kültürünün eşsiz bir birleşimini oluşturdu. Ayrıca Gogol yazılarında, kara mizahı ve hicviyle biliniyordu. Hiciv ve kara mizahı kullanması, Rus edebi geleneğinin "komik ve hüzünlü" gelişmesinin de yolunu açtı. Bu gelenek, benzersiz bir hikâye anlatım tarzı oluşturmak için komedi ve trajedi unsurlarını birleştiriyordu. Karakterlerini ve hikayelerini, zamanının sosyal ve politik meseleleri hakkında, genellikle keskin bir zekâ ve alaycılıkla yorum yapmak için kullandı. Çalışmaları, ülke feodalizmden moderniteye doğru ilerlerken, 19. yüzyılda Rusya'nın değişen manzarasının bir yansımasıydı.

Rusya'nın ötesinde Batı edebiyatına da etkisi oldu. Franz Kafka ve Gabriel Garcia Marquez gibi yazarların eserlerinde Gogol'un etkisi görülebilir. Sıradan insanların yaşamlarına odaklanması ve folklor ve mitolojiyi çalışmalarına dahil etmesi, edebiyatta büyülü gerçekçiliğin gelişmesinin yolunu açtı.

Gogol’un Yazı Stili ve Temalarının Analizi

Gogol’un yazı stili, canlı karakterleri, hiciv kullanımı ve Ukrayna folklorunun birleştirilmesiyle karakterize edilir. Karakterleri, abartılı kişilikleri ve tuhaflıkları ile genellikle hayattan daha büyüktür. Rus toplumu ve siyasetinin saçmalıkları hakkında yorum yapmak için mizah ve ironiyi de kullanmıştır.

Temalar açısından, Gogol'un çalışmaları genellikle Rusya'daki gelenek ve modernlik arasındaki gerilimi araştırır. Ülkenin feodal geçmişini eleştirir ama aynı zamanda kendi zamanında meydana gelen hızlı değişimlere karşı da temkinlidir. Çalışmaları ayrıca sosyal eşitsizlik, yolsuzluk ve yoksulluğun insanlıktan çıkarıcı etkileri temalarına da değinir.

Modern Zamanlarda Nikolay Gogol’un Mirası

Bugün Gogol, Rus edebiyatı ve kültüründe önemli bir figür olmaya devam ediyor. Eserleri geniş çapta okunmaya ve incelenmeye devam ediyor ve etkisi çağdaş yazar ve sanatçıların eserlerinde görülebiliyor. Ayrıca Moskova'daki Gogol Evi ve Ukrayna'daki Sorochyntsi Fuarı da dahil olmak üzere Gogol’un hayatı ve eserleriyle ilişkilendirilen birkaç yer var.

Gogol ayrıca bir dizi sanat eserine, filme ve edebiyata ilham verdi. Örneğin, Mikhail Shveytser'in yönettiği “Ölü Canlar” filmi bir Sovyet sineması klasiğidir. Ayrıca çağdaş Ukraynalı yazar Andrey Kurkov'un eserleri, özellikle “Ölüm” ve “Penguen” romanı olmak üzere Gogol'un yazılarıyla karşılaştırıldı.

Gogol’dan İlham Alan Sanat, Filmler ve Edebiyat

Gogol'un etkisi çok çeşitli sanat, film ve edebiyatta görülebilir. Bazı dikkate değer örnekler şunlardır:

Ölü Canlar (1960): Mikhail Shveytser tarafından yönetilen ve Gogol'un aynı adlı romanından uyarlanan bir film.

Burun: Dmitri Shostakovich tarafından operaya uyarlanan Gogol'un kısa öyküsü.

Usta ve Margarita: Mihail Bulgakov'un Gogol'un yazılarından etkilenen bir romanı.

#rus edebiyatı #nikolay #gogol
0
0
0
Kaynakça

• Erkan, Ümmet, “19. Yüzyıl Rus Edebiyatında Modernleşme Eleştirisi”, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 2 Sayı: 1, 21- 46, 30.06.2017,

• Küçük, Sinem Kamile. Rus Gerçekçiliği Bağlamında N.V. Gogol- V.G. Perov Etkileşimi. İstanbul, 2011.

• Keskin, Uğur. “Gogol’un Yaşam Öyküsünün Eserlerindeki Yansımaları”, Troacademy Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5/1 (2020), 307-323.


BENZER MAKALE
İngiltere Tarihindeki Kanlı Kraliçe

İngiltere Tarihindeki Kanlı Kraliçe

İngiltere tarihinde Protestan reformuna karşı çıkarak, Katolik inancını savunan Kraliçe Mary'nin Protestan...

Modern Üniversitenin Kurucusu: Wilhelm von Humboldt

Modern Üniversitenin Kurucusu: Wilhelm von Humboldt

Wilhelm von Humboldt, Prusyalı bir devlet adamıdır. Bakanlık ve diplomatlık yanında filozof, dilbilimci ve eğitimcidir....

Ortaçağ Yahudi Alimi: Saadia Gaon

Ortaçağ Yahudi Alimi: Saadia Gaon

Asıl adı Saadia ben Yosef olan Saadia Gaon Müslümanlar arasında Said el-Feyyumi olarak tanınmaktadır. Babilonya’da...

Osmanlı Mimarisine Yön Veren İsim: Mimar Sinan

Osmanlı Mimarisine Yön Veren İsim: Mimar Sinan

Osmanlı’nın en gözde mimarı olan Sinan, Kayseri’nin Ağırnas köyünde dünyaya gelmiştir. Yavuz...

Said Halim Paşa’nın Hayatı ve Düşünceleri

Said Halim Paşa’nın Hayatı ve Düşünceleri

Said Halim Paşa, döneminin İslam çizgisindeki aydınlarındandır. Çağdaşlarının aksine İsviçre’de...

Bir İslam Sanatçısı: Sıdıka Cuma

Bir İslam Sanatçısı: Sıdıka Cuma

Sıdıka Cuma, eleştirmenlerce beğenilen, birçok ödüle sahip çağdaş İslam sanatçısı, grafik...

Peygamber Efendimizin Şairi: Hassan Bin Sabit

Peygamber Efendimizin Şairi: Hassan Bin Sabit

Hz. Peygamber’i, ashabını ve İslâm dinini, müşriklerin hicivlerine karşı şiirleriyle savunduğu için...

Ölümcül İsyan: An Lushan Ayaklanması

Ölümcül İsyan: An Lushan Ayaklanması

755-769 yılları arasında Çin’de süren An Lushan ayaklanması sonucu 36 milyon insan hayatını kaybetmiştir....

Meşhur Astronomi Alimleri: Mecrîtî ve Zerkali

Meşhur Astronomi Alimleri: Mecrîtî ve Zerkali

Astronomi insanlık tarihi kadar eski bir bilimdir. Gökyüzü her zaman insanlar için bir merak konusu...

Hüccetülislâm: İmam Gazzali mi? İmam Gazali mi?

Hüccetülislâm: İmam Gazzali mi? İmam Gazali mi?

“Hüccetülislâm” ve “Zeynüddin” isimlendirmeleri ise İmam Gazzali’nin...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER