Konya Bilim Merkezi İlimge

Philip Melanchthon ve Augsburg İtikatnamesi

 Raziye Betül Dikmen
 3 dk  244

Philip Melanchthon, 1497 yılında Almanya’nın Bretten isimli kasabasında dünyaya gelmiştir. Babası bir top dökümhane ustası, annesi ise zengin bir tüccarın kızıdır. Ünlü bir Hümanist ve İbrani dili uzmanı olan Johann Reuchlin’in yeğeni olan Melanchthon, Reuchlin’in düşüncelerinden etkilenmiştir. On bir yaşında babasını kaybettikten sonra Reuchlin’in memleketi olan Pforzheim’a taşınmış, ilkokul eğitimini orada bulunan bir Latin okulunda almıştır. Rönesans döneminde yetişmiş olan Melanchthon, Latin ve Yunan edebiyatı yanında Aristo felsefesi de öğrenmiştir.

Heidelberg Üniversitesi’nde göstermiş olduğu başarılar ile profesörlerin takdirini kazanan Melanchthon, yüksek lisans sınavına girdiği sırada on beş yaşında olması nedeniyle yeterliliği kabul edilmemiş, bu hayal kırıklığı ile Melanchthon 1512 yılında Tübingen Üniversitesi’ne geçiş yapmıştır. Philip Melanchthon çalışmalarına Tübingen’de tamamlamış ve 1514’te bu üniversitede ders vermeye başlamıştır. Yirmi yaşında iken Wittenberg Üniversitesi’nde Yunanca profesörü olmuştur.


Wittenberg Üniversitesi’nde Melanchthon, Luther ve Lutheran fikirlerle tanışmıştır. Luther’in öğretilerini öğrendiğinde bunları kolayca kabul etmiş ve onun yönlendirmesiyle Kutsal Kitap çalışmalarına yönelmiştir. Reform düşüncelerini sistematik olarak sunan Melanchthon’un reformun başarılı olmasında etkili olduğu kabul edilmektedir. Melanchthon’un harekete katıldığı dönemler reformun en karmaşık dönemleri olarak kabul edilmesine rağmen, Melanchthon’un sakin ve uzlaşmacı tavrı sayesinde karşılıklı ilişkilerin olumlu olması sağlanmıştır.

Philip Melanchthon’un, Prtotestanlar arasında kabul görmesi ve ilk büyük ilahiyatçı olarak kabul edilmesi yazmış olduğu eserlerin reforma sağladığı katkılar nedeniyledir. Lutherci hareketin ilkelerini kaleme aldığı Loci Communes Rerum Theologicarum (Tanrıbilim Sorunlarının Genel Toplamı) adlı kitabı başta olmak üzere Protestan doktrininin ilk itikatnamesi olarak kabul edilen Augsburg İtikatnamesi Melanchthon’un reform metinleri olarak bilinmektedir.


Melanchthon’un Protestanlar arasında bu derece tanınmasında etkili olan olay İmparatorla yapılan ve Protestan düşüncelerinin ortaya konulduğu toplantıdır. Kutsal Roma İmparatoru V. Charles dini ve siyasi birliği sağlamak ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından bir işgal gerçekleşmesi durumunda birlik olmak istemektedir. Ancak Hıristiyanlar arasında Luther’in düşünceleri nedeniyle ayrılıklar artmakta ve İmparator Osmanlı’nın saldırısına karşı birlik olamamaktan korkmaktadır. Hıristiyanlar arasında beraberliği sağlamak, destek toplamak ve dini inançların açıklanması amacıyla bu toplantıda bir araya gelinmiştir. 1530 yılında yapılan toplantı da Melanchthon, İmparator V. Charles’a, Protestan iman ilkeleri ve dini pratiklerini içeren Augsburg İtikatnamesi’ni sunmuştur. Yirmi sekiz maddeden oluşan bu belgede Melanchthon, Lutherciler ve Katolikler arasındaki farklılıkları uzlaştırmaya çalışmıştır. Bu ilkelerden yirmi bir tanesi Lutheran inancın düşüncelerini açıklarken, yedi tanesi Katolik öğretileri reddetmektedir. Bu metin başlangıçta Katolikler ve Luthercilerin birbirlerine güvenmemesi nedeniyle onları birleştirmede başarısız olmuştur. Fakat yine de toplantıda bulunan prenslerin çoğu Augsburg İtirafını imzalamış ve Melanchthon’un girişimini sonuçsuz bırakmamışlardır.

Augsburg İtirafı, bugün Protestan kiliselerin en önemli ve temel metni olarak kabul edilmektedir. Protestan reformunun önemli isimlerinden biri olan Melanchthon, 1960’ta Leipzig’e yaptığı bir yolculuk sırasında yakalandığı şiddetli soğuk algınlığı ve ateş nedeniyle öldüğü bilinmektedir.

#Melanchthon #Augsburg İtikatnamesi #Protestan #Reform
0
0
0
Kaynakça

Olgun Hakan, “Protestan Ahlakiliği Sorunu ve Philip Melanchthon”, Milel ve Nihal Dergisi, S. 1, İstanbul 2004, s. 115-144.

Önder Meryem, “Augsburg İtikatnamesi ve Oluşum Süreci”, AÜSB Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2018.

DEMİREL, Merve. “Protestan Reformunda Philip Melanchthon’un Yeri ve Evharistiya Anlayışı”. https://doi.org/10.5281/zenodo.7444144

Mark, Joshua J. “Philip Melanchthon”. World History Encyclopedia. Erişim 07 Şubat 2023. https://www.worldhistory.org/Philip_Melanchthon/

“Augsburg Confession | Definition, History, Importance, & Facts | Britannica”. Erişim 07 Şubat 2023. https://www.britannica.com/topic/Augsburg-Confession

“Augsburg Confession | EWTN”. Erişim 07 Şubat 2023. https://www.ewtn.com/catholicism/library/augsburg-confession-12259

“Augsburg Confession - New World Encyclopedia”. Erişim 07 Şubat 2023. https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Augsburg_Confession

“Augsburg Confession - World History Encyclopedia”. Erişim 07 Şubat 2023. https://www.worldhistory.org/Augsburg_Confession/

“The Gentle Lutheran: Philip Melanchthon (1497–1560)The Gentle Lutheran | Desiring God”. Erişim 07 Şubat 2023. https://www.desiringgod.org/articles/the-gentle-lutheran


BENZER MAKALE
İngiltere Tarihindeki Kanlı Kraliçe

İngiltere Tarihindeki Kanlı Kraliçe

İngiltere tarihinde Protestan reformuna karşı çıkarak, Katolik inancını savunan Kraliçe Mary'nin Protestan...

Modern Üniversitenin Kurucusu: Wilhelm von Humboldt

Modern Üniversitenin Kurucusu: Wilhelm von Humboldt

Wilhelm von Humboldt, Prusyalı bir devlet adamıdır. Bakanlık ve diplomatlık yanında filozof, dilbilimci ve eğitimcidir....

Ortaçağ Yahudi Alimi: Saadia Gaon

Ortaçağ Yahudi Alimi: Saadia Gaon

Asıl adı Saadia ben Yosef olan Saadia Gaon Müslümanlar arasında Said el-Feyyumi olarak tanınmaktadır. Babilonya’da...

Osmanlı Mimarisine Yön Veren İsim: Mimar Sinan

Osmanlı Mimarisine Yön Veren İsim: Mimar Sinan

Osmanlı’nın en gözde mimarı olan Sinan, Kayseri’nin Ağırnas köyünde dünyaya gelmiştir. Yavuz...

Said Halim Paşa’nın Hayatı ve Düşünceleri

Said Halim Paşa’nın Hayatı ve Düşünceleri

Said Halim Paşa, döneminin İslam çizgisindeki aydınlarındandır. Çağdaşlarının aksine İsviçre’de...

Bir İslam Sanatçısı: Sıdıka Cuma

Bir İslam Sanatçısı: Sıdıka Cuma

Sıdıka Cuma, eleştirmenlerce beğenilen, birçok ödüle sahip çağdaş İslam sanatçısı, grafik...

Peygamber Efendimizin Şairi: Hassan Bin Sabit

Peygamber Efendimizin Şairi: Hassan Bin Sabit

Hz. Peygamber’i, ashabını ve İslâm dinini, müşriklerin hicivlerine karşı şiirleriyle savunduğu için...

Ölümcül İsyan: An Lushan Ayaklanması

Ölümcül İsyan: An Lushan Ayaklanması

755-769 yılları arasında Çin’de süren An Lushan ayaklanması sonucu 36 milyon insan hayatını kaybetmiştir....

Meşhur Astronomi Alimleri: Mecrîtî ve Zerkali

Meşhur Astronomi Alimleri: Mecrîtî ve Zerkali

Astronomi insanlık tarihi kadar eski bir bilimdir. Gökyüzü her zaman insanlar için bir merak konusu...

Hüccetülislâm: İmam Gazzali mi? İmam Gazali mi?

Hüccetülislâm: İmam Gazzali mi? İmam Gazali mi?

“Hüccetülislâm” ve “Zeynüddin” isimlendirmeleri ise İmam Gazzali’nin...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER