Konya Bilim Merkezi İlimge

Modern ve Öncü Japonya’nın Mimarı: Meiji Restorasyonu

 Kerim Emre Karabacak
 2 dk  215

Yüzyıllar boyunca dış dünyaya kapalı ve kast sistemi ile yönetilen Japonya, ABD’nin baskısı sonucu dış dünyaya açılmıştır. Geleneksel ve toplumsal hiyerarşi üzerine kurulu Japon toplumu, yenilik yanlısı İmparator Meiji’nin başa geçmesi ile birlikte çeşitli reformlarla modernleşme adımları atılmıştır.

Coğrafi konumu itibari ile dış dünyaya kapalı olarak yüzyıllar boyunca yaşayan Japon toplumu, yakın coğrafyalara küçük çaplı saldırılar haricinde önemli bir tarihsel sürece şahit olmamıştır. Sembolik olarak ülkenin başında imparator olmakla birlikte ülke Şogunlar tarafından yönetilmiştir.

Zamanla çeşitli sömürge ülkelerinin baskına maruz kalan Japonya, 1854 yılında ABD donanmasının baskısına uğrayarak Kanagava Anlaşması’nı imzalamış, kapitülasyonlar yoluyla dış dünyaya açılmıştır. Yenilikçi bir yapıya sahip olan Meiji’nin imparator olması ile birlikte Japon modernleşme süreci başlamıştır. İlk olarak iç reforma giden imparator, Şogunluk rejimini kaldırmış ve toplumsal hiyerarşiyi düzenlemiştir.


Toplumunun genelini sisteme dahil etmek isteyen imparator bir yandan da modernleşmede örnek alınabilecek ülkeleri gözlemlemek amacıyla çeşitli ülkelere heyetler yollamıştır. Iwakura Tomomi liderliğinde çeşitli ülkelerde incelemelerde bulunan heyet gözlemlerini bir rapor şeklinde hazırlayarak imparatora sunmuştur.

Batı toplumunda geçirilen zamanda edinilen bilgi ve gözlemler Japon toplumunun yapısına uyacak şekilde düzenlenerek yürürlüğe konulmaya çalışılmıştır. Batı toplumunun eksikleri ve hataları da detaylı olarak incelenerek Japon modernleşmesine yansımaması sağlanmıştır.

Ülkenin idari birimleri yeniden düzenlenmiş başkent Kyoto’dan Tokyo’ya taşınmıştır. Ordu yeniden düzenlenerek Samuraylar orduya dahil edilmiştir. İdari ve adli sitemin daha kolay işletilmesi için modern iç güvenlik birimi ve posta teşkilatı kurulmuştur. Ekonomik olarak eksiklikler incelenerek Merkez Bankası kurulmuş ve Japon Yeni basılmıştır.

Çeşitli Batı ülkelerinde vakit geçiren heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda ülkelerin en iyi oldukları alanlar belirlenerek Japonya’ya uyarlandı. Eğitimli insanlar tekrar Batıya gönderilerek sitemin oturması adına bilgi edinmeleri istendi. Belirli bir birikime ulaşan öğrenciler zamanla ülkelerine dönerek modernleşmeye katkı sağlamaya devam etmiştir.

Sosyal statüye orantılı şekilde eğitime katılma oranı varken, toplumun her kesimin eğitime katılması sağlandı. Cinsiyet farkı gözetilmeden çocuklar eğitime adapte edildi. Alfabeyi değiştirmeye yönelik tartışmalar ve söylemler olmakla birlikte kültürel değerlerin korunması amacıyla her hangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

#Meiji #Modernizm #Japonya
0
0
0
Kaynakça

Büyükbaş, Hakkı. Japon Modernleşmesi Üzerine (1868-1912). Bilimname. 2003, 3. Cilt, 65-86.

Clements, Jonathan. Japonya Nasıl Japonya Oldu?. Çev. Cansen Mavituna. İstanbul: Metropolis Yayıncılık, 2020.

Seval, Hasan Fatih. Japon Kalkınmasının Temel Taşı: Meiji Restorasyonu ve Iwakura Heyeti. İş ve Hayat, 2017, 3. Cilt, 5. Sayı, 101-118.

Charton, Jean. La France du Second Empire au Japon 1858-1871, Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin. 2016, 1. Cilt, 43. Sayı, 103-112.


BENZER MAKALE
İngiltere Tarihindeki Kanlı Kraliçe

İngiltere Tarihindeki Kanlı Kraliçe

İngiltere tarihinde Protestan reformuna karşı çıkarak, Katolik inancını savunan Kraliçe Mary'nin Protestan...

Modern Üniversitenin Kurucusu: Wilhelm von Humboldt

Modern Üniversitenin Kurucusu: Wilhelm von Humboldt

Wilhelm von Humboldt, Prusyalı bir devlet adamıdır. Bakanlık ve diplomatlık yanında filozof, dilbilimci ve eğitimcidir....

Ortaçağ Yahudi Alimi: Saadia Gaon

Ortaçağ Yahudi Alimi: Saadia Gaon

Asıl adı Saadia ben Yosef olan Saadia Gaon Müslümanlar arasında Said el-Feyyumi olarak tanınmaktadır. Babilonya’da...

Osmanlı Mimarisine Yön Veren İsim: Mimar Sinan

Osmanlı Mimarisine Yön Veren İsim: Mimar Sinan

Osmanlı’nın en gözde mimarı olan Sinan, Kayseri’nin Ağırnas köyünde dünyaya gelmiştir. Yavuz...

Said Halim Paşa’nın Hayatı ve Düşünceleri

Said Halim Paşa’nın Hayatı ve Düşünceleri

Said Halim Paşa, döneminin İslam çizgisindeki aydınlarındandır. Çağdaşlarının aksine İsviçre’de...

Bir İslam Sanatçısı: Sıdıka Cuma

Bir İslam Sanatçısı: Sıdıka Cuma

Sıdıka Cuma, eleştirmenlerce beğenilen, birçok ödüle sahip çağdaş İslam sanatçısı, grafik...

Peygamber Efendimizin Şairi: Hassan Bin Sabit

Peygamber Efendimizin Şairi: Hassan Bin Sabit

Hz. Peygamber’i, ashabını ve İslâm dinini, müşriklerin hicivlerine karşı şiirleriyle savunduğu için...

Ölümcül İsyan: An Lushan Ayaklanması

Ölümcül İsyan: An Lushan Ayaklanması

755-769 yılları arasında Çin’de süren An Lushan ayaklanması sonucu 36 milyon insan hayatını kaybetmiştir....

Meşhur Astronomi Alimleri: Mecrîtî ve Zerkali

Meşhur Astronomi Alimleri: Mecrîtî ve Zerkali

Astronomi insanlık tarihi kadar eski bir bilimdir. Gökyüzü her zaman insanlar için bir merak konusu...

Hüccetülislâm: İmam Gazzali mi? İmam Gazali mi?

Hüccetülislâm: İmam Gazzali mi? İmam Gazali mi?

“Hüccetülislâm” ve “Zeynüddin” isimlendirmeleri ise İmam Gazzali’nin...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER