Konya Bilim Merkezi İlimge

Avangard Tarihçi: İbn Esir

 Yusuf Sevim
 4 dk  281

Cizreli. Orada doğduğu için İbn Esir El Cezeri olarak bilinir. Çocukluğu ve gençliği burada geçmiştir. Bu bölge, Fırat ve Dicle nehirleri arasında bulunmaktadır.


Lakabı İzzeddin, künyesi İbn Esir’dir. İbn Esir olarak anılmasının sebebi babasının lakabıdır. Dönemin Musul Atabeyi’nin vezirlerinden Ebu Cafer El İsfahani’nin makamında babasının özel bir yeri olması sebebiyle Esir (tercih edilen, itibarlı) lakabı verilmiştir.

İbn Esir, nüfuzlu bir aileye sahipti. Kendisi Araplar arasında itibarlı bir kabile olan Beni Şeyban’a mensuptu. Babası, Zengiler ve Atabeyler devletinin yöneticisiydi ve Cizre’de uzun yıllar valilik yapmıştı.

Hadis, tefsir ve lügat alimi Mecdüddin’in kardeşi ve belagat alimi, münekkit ve vezir Ziyaeddin’in ağabeyidir. Üç kardeş tarihte Beni’l Esir olarak tanınmışlardır.  


İbn Esir, çok yönlü bir ilim insanıydı ama asıl şöhretini tarihçiliğe borçludur. İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük tarihçilerden biridir. Ona bu şöhretini kazandıran dünya tarihi olarak yazdığı El Kamil adlı eseridir. 

İbn Esir, hem El Kamil adlı eserini hem de diğer eserlerini yazarken dönemin şartlarından ileri bir yönteme sahipti. Kendi dönemindeki önemli olayları yazarken bu olayların geçtiği yerleri gezerek hem görgü şahitliği yapmış hem de birçok kaynak elde etmişti.  


Dönemin tarihçiliğinin göstergesi olan Eyyamü’l Arab ve Ensab ilminde otoriteydi. Tarihçi olarak bilinmesine rağmen hadis ilminde de ilerlemiş hem hadis hafızı olmuş hem de eserler kaleme almıştı. 

Musul elçisi olarak defalarca Bağdat’a gitti. Bu elçilik görevleri dolayısıyla İslam dünyasının çeşitli yerlerini gezdi. Bilginlerden, kitaplardan ve temin edebildiği resmi belgelerden istifade etti. Bürokratik süreçlerden kendini uzak tutmaya çabalamış, Zengiler’in ve Eyyubiler’in yaptığı makam ve mevki tekliflerini mümkün olduğunca kabul etmemişti. 


Çok sayıda bahçe ve tarla sahibi olması sebebiyle kendisinin gayrimenkul zengini olduğu varsayılır. 

1233 yılında Musul’da vefat ettiği tahmin edilmekte ve mezarı Musul’da yer almaktadır. 1939’da kendisi için büyük bir türbe inşa edilmiştir. 


#ibn esir #cizre #el kamil #tarihçi #islam tarihi
0
0
0
Kaynakça

Büyükyılmaz, Yusuf. İbnü’l Esir: Hayatı, Eserleri, Tarihçiliği. Yüksek Lisans Tezi, Necmeddin Erbakan Üniversitesi, 2020.

Durmuş, İsmail. “Ziyâeddin İbnü’l-Esîr”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 21: 30-32. İstanbul: TDV İslam Ansiklopedisi, 2000.

Polat, Ziya (2018). Cizreli Bir Alim: İbnü’l Esir. Tarih Okulu Dergisi. Sayı 34. s. 87-107.

BENZER MAKALE
İngiltere Tarihindeki Kanlı Kraliçe

İngiltere Tarihindeki Kanlı Kraliçe

İngiltere tarihinde Protestan reformuna karşı çıkarak, Katolik inancını savunan Kraliçe Mary'nin Protestan...

Modern Üniversitenin Kurucusu: Wilhelm von Humboldt

Modern Üniversitenin Kurucusu: Wilhelm von Humboldt

Wilhelm von Humboldt, Prusyalı bir devlet adamıdır. Bakanlık ve diplomatlık yanında filozof, dilbilimci ve eğitimcidir....

Ortaçağ Yahudi Alimi: Saadia Gaon

Ortaçağ Yahudi Alimi: Saadia Gaon

Asıl adı Saadia ben Yosef olan Saadia Gaon Müslümanlar arasında Said el-Feyyumi olarak tanınmaktadır. Babilonya’da...

Osmanlı Mimarisine Yön Veren İsim: Mimar Sinan

Osmanlı Mimarisine Yön Veren İsim: Mimar Sinan

Osmanlı’nın en gözde mimarı olan Sinan, Kayseri’nin Ağırnas köyünde dünyaya gelmiştir. Yavuz...

Said Halim Paşa’nın Hayatı ve Düşünceleri

Said Halim Paşa’nın Hayatı ve Düşünceleri

Said Halim Paşa, döneminin İslam çizgisindeki aydınlarındandır. Çağdaşlarının aksine İsviçre’de...

Bir İslam Sanatçısı: Sıdıka Cuma

Bir İslam Sanatçısı: Sıdıka Cuma

Sıdıka Cuma, eleştirmenlerce beğenilen, birçok ödüle sahip çağdaş İslam sanatçısı, grafik...

Peygamber Efendimizin Şairi: Hassan Bin Sabit

Peygamber Efendimizin Şairi: Hassan Bin Sabit

Hz. Peygamber’i, ashabını ve İslâm dinini, müşriklerin hicivlerine karşı şiirleriyle savunduğu için...

Ölümcül İsyan: An Lushan Ayaklanması

Ölümcül İsyan: An Lushan Ayaklanması

755-769 yılları arasında Çin’de süren An Lushan ayaklanması sonucu 36 milyon insan hayatını kaybetmiştir....

Meşhur Astronomi Alimleri: Mecrîtî ve Zerkali

Meşhur Astronomi Alimleri: Mecrîtî ve Zerkali

Astronomi insanlık tarihi kadar eski bir bilimdir. Gökyüzü her zaman insanlar için bir merak konusu...

Hüccetülislâm: İmam Gazzali mi? İmam Gazali mi?

Hüccetülislâm: İmam Gazzali mi? İmam Gazali mi?

“Hüccetülislâm” ve “Zeynüddin” isimlendirmeleri ise İmam Gazzali’nin...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER