Konya Bilim Merkezi İlimge

Yanan Haç: Ku Klux Klan

 Kerim Emre Karabacak
 4 dk  226

Ku Klux Klan olarak bilinen ve bir dönemin en popüler ırkçı örgütü olan yapılanma beyaz ırkın üstünlüğünü savunan bir oluşumdur. Ku Klux Klan örgüt üyeleri beyaz elbise ve beyaz sivri şapka giymekte ve örgütün sembolünü yanan haç oluşturmaktadır. Ku Klux Klan ismi, Yunanca daire anlamına gelen “kuklos” kelimesinden gelmektedir.


Ku Klux Klan örgütü uzun yıllar boyunca gizli bir yapılanma olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Örgütün kuruluşu Amerikan iç savaşından sonra gerçekleşmiştir. 1865 yılında kurulduğu düşünülen örgüt, iç savaş sonucu bazı haklar elde etmeye başlayan siyahilere karşı çeşitli eylemlerde bulunmuştur. Ten rengi farklılıklarını kenarı bırakarak siyah-beyaz eşitliği söylemine karşı olan örgüt birçok eyalette yapılanmaya giderek bazı savaş gazileri tarafından benimsenmiştir.

Ku Klux Klan, kısa süre içerisinde önemli derecede taraftar toplayarak yayılmış ve “Güney’in Görünmez İmparatorluğu” olarak adlandırılan bir yapılanmayı hayata geçirmiştir. Birçok eski askerin bulunduğu örgütün ilk dönemleri hakkında detaylı ve doğru bilgi az olmakla birlikte zaman zaman dağıldığı ve tekrar yapılanmaya başladığı bilinmektedir.

Örgütün ideolojik yapısı ırk üstünlüğü üzerinden şekillenmektedir. Irk üstünlüğü olgusu şiddetle savunulmaktadır. Yapılanma olarak ise kardeşlik üzerinden temellendirilmekte, düzenlenen törenlerin sembolik bir önemi görülmektedir. Ulusal bir örgüt olması nedeniyle Amerikan kültürünün yaşatılması ve savunulması önem addetmektedir. Protestan damarı da örgütün önemli bir yapı taşını oluşturmaktadır.

Ku Klux Klan örgütü, siyahilere ait sembollere yönelik önemli saldırılar gerçekleştirmiştir. Siyahilere ait kilise ve okullar örgütün hedefi olmuştur. Siyahilerle işbirliği içinde olan beyazlarda örgütün hedefi haline gelmiştir. Tehlike arz eden ve önemli kitlelere ulaşan örgüt ordu tarafından dağıtılmıştır. Kongre çeşitli yasalar çıkararak örgütün hareket alanını kısıtlamış ve Ku Klux Klan yapılanması fes edilmiştir.

19. yüzyılın sonlarında tekrar yapılanmaya giden örgüt, siyahilerle birlikte Amerikan kültürünü tehdit ettiğini öne sürdükleri göçmenleri, Yahudi ve Katolikleri hedefleri arasında almıştır. 20. yüzyılda önemli derecede taraftar toplayan örgütün 1-2 milyon üyeye ulaştığı düşünülmektedir. Önemli derecede taraftar toplayan örgüt açık alanlarda toplanmaya ve birçok terör eylemi gerçekleştirmeye devam etmiştir.


20. yüzyılın ortalarında örgütün önemli derecede taraftar toplaması, yolsuzluk ve şiddet taraftarı olmayan örgüt üyelerinin yeni söylemler sunmasına olanak sağlamıştır. Ku Klux Klan, ulusal bir yapılanma olmaktan çıkarak çeşitli gruplara bölünmüştür. Örgüt dağılmış ve iki ayrı klan ortaya çıkmıştır. Ilımlı olarak tasvir edilen ve çoğunluğun desteğini alan yapılanma şiddet eylemlerinden kaçınarak hukuki temelde beyazların haklarını savunmuştur. Örgütün önemli sembollerinden olan beyaz elbise ve sivri şapka gibi ayırt edici eşyalardan uzak durularak kendi değerlerini savunma yolu seçilmiştir.

Ilımlı klan haricinde, Ku Klux Klan yapılanmasını devam ettirmek isteyen az sayıda insan eski yapıyı canlandırma çabası içerisine girmiştir. Saldırgan bir yol izleyen klan üyeleri hükümet binaları gibi önemli sembolik noktalara saldırmaya devam etmiştir. Şiddet temelli olan klan, 20. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan Neo Nazi gibi akımların etkisiyle yeterli seviyede katılım alamayarak eski gücünü kaybetmiştir.

Günümüzde Ku Klux Klan örgütünün şiddet eylemleri sona ermiş olmakla birlikte kardeşlik yapılanması altında faaliyetlerine devam ettiği ve birkaç bin örgüt üyesinin olduğu tahmin edilmektedir. Amerika merkezli olan ve uzun dönemler birçok ırkçı saldırının faili olan örgüt insanlık tarihinde önemli bir leke olarak görülmektedir.

#KuKluxKlan #Terör #Klan #Aryan
0
0
0
Kaynakça

Martin Guss, Terörizm Kavramlar ve Kuramlar. İ. Çapçıoğlu, B. Metin (Çev.), 2017, Ankara: Adres Yayınları.

Mokhtar Ben Barka, Religion, Religious Fanaticism and Hate Crimes in the United States, Revue Française D’Etudes Americaines, 2006, 4. Cilt, 107-121.

Nelson Ouellet, L'État Face à La Violence Raciale Durant la Reconstruction. Le Cas de L'Alabama et du Tennessee (1865-1877), Revue Française D’Etudes Americaines, 2006, 2. Cilt, 98-117

BENZER MAKALE
Öğretmen Değil Rehber

Öğretmen Değil Rehber

Çoğu zaman kendisine atfedilen kutsallıkla birlikte anılan öğretmenlik mesleğinin de bir tarihsel süreci...

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Sicarii olarak tanımlanan grup adını suikast faaliyetlerinde kullanılan hançerden almaktadır. Kısa ve kıvrımlı olan...

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Amerikan İç Savaşı, ekonomileri tarıma dayalı olan ve köleleri iş gücü olarak kullanan Güney...

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Suriye ve Mısır önderliğinde Arap Devletleri 1973 yılının 6 Ekim’ine denk gelen Ramazan ayının onuncu gününde,...

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar (Arz-ı Mev’ud), Tanrı'nın Hz. İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere verdiğine inanılan...

Naziler ve Siyonist Ortakları

Naziler ve Siyonist Ortakları

Hitler'e karşı savaş başladığında neredeyse tüm Yahudi örgütleri müttefiklerle güçlerini...

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in kuruluş süreci de katliamlarla doludur. İsrail'in...

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

30 yıl savaşları 1618-1648 yılları arasında Almanya merkezli gerçekleşen ama bütün Avrupa’yı içine...

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

1578 yılında Portekiz Kralı, Muhammed El Mütevekkil’e destek vermek amacıyla ordusuyla Fas’a çıkarma...

Şekerin Acı Tarihi

Şekerin Acı Tarihi

Günümüzde neredeyse her alanda kullandığımız bir ürün olan şeker, Hindistan'dan başlayarak...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER