Konya Bilim Merkezi İlimge

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

 Hilal Çelebi Akgün
 8 dk  211

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in kuruluş süreci de katliamlarla doludur. İsrail'in kuruluşu birçok terör örgütünün eylemleriyle gerçekleşti. İsrail'in kuruluşu sırasında Filistinliler sayısız katliamın kurbanı oldular. Siyonistlerin oluşturduğu terör örgütleri Filistin'de köylere saldırdı ve işgalci siviller ele geçirdikleri topraklara yerleşti. İsrail'in kuruluşundan iki hafta sonra, 14 Mayıs 1948'de bu terör örgütleri “İsrail Savunma Kuvvetleri”ni oluşturdular. Terör örgütleri içinde çalışan pek çok kişi daha sonraki yıllarda İsrail'de üst düzey görevlerde bulundu.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiliz mandası altındaki Filistin'e Yahudi göçü sel gibi aktı. Bölgenin demografik yapısını değiştirmeye başlayan bu göçler Filistinlilerin öfkesini artırıyordu. 1920'li yıllarda işgalci İngiliz askerleri Filistin'deki isyanları bastırmak için mücadele ediyordu. İngilizler, Siyonist Yahudilerin kurduğu ilk terör örgütü Haganah’ı kullanarak isyanları bastırmaya çalıştı. İngiltere Yahudi göçüne kısıtlamalar getirince terör örgütleri İngiliz Mandası askerlerine saldırdı.

1920 ile 1929 arasındaki dönemde Haganah güçlü bir merkezi otorite veya koordinasyondan yoksundu. Haganah "birimleri" oldukça yereldi ve zayıf silahlara sahipti. 1929 Filistin isyanlarının ardından Haganah'ın rolü çarpıcı biçimde değişti. Yahudi yerleşimlerindeki neredeyse tüm gençleri ve yetişkinleri, ayrıca şehirlerden binlerce üyeyi kapsayan çok daha büyük bir örgüt haline geldi. Aynı zamanda yabancı silahlar da edindi ve el bombaları ve basit askeri teçhizat üretmek için atölyeler geliştirmeye başladı ve eğitimsiz bir milis gücünden yetenekli bir yeraltı ordusuna dönüştü.

Haganah, izlediği strateji doğrultusunda Filistin'e artan Yahudi göçüne karşı silah kullanmış, Filistin'de zorla ve silahlarla toprak ele geçirmiş, Filistinlileri topraklarından çıkarmak için eylemler organize etmiştir. İngilizlerin Haganah ile ittifakı tüm bunları mümkün kılmıştır. Haganah bölgeye yasadışı Yahudi göçmenleri taşımakla kalmıyor, aynı zamanda toprak işleriyle de ilgileniyordu. Ancak bu dönemde Yahudilerin Filistin'de arazi satın alması yasaklanmıştı. Haganah terör örgütü üyeleri, buldukları boş arazilere özellikle akşam saatlerinde kamyonetlerle gelip yeni Yahudi yerleşim birimlerinin temellerini atıyorlardı.


Pek çok Haganah milisi, Haganah'ı giderek daha fazla kontrol etmeye başlayan Yahudi siyasi liderlerin milislere dayattığı resmi kısıtlama politikasına itiraz etti. Milislere Arap topluluklarına karşı saldırı başlatmamaları ve yalnızca Yahudi toplulukları savunmaları talimatı verilmişti. Bu politika, en iyi savunmanın iyi bir saldırı olduğuna inanan ve kan isteyen birçok kişiye yenilgiyi kabul eden bir politika gibi göründü. 1931'de Haganah'ın daha militan unsurları daha çok "Irgun" olarak bilinen Irgun Tsva'i-Leumi'yi (Ulusal Askeri Örgüt) kurdu. Böylece bölgede Irgun adıyla bir Siyonist terör örgütü daha oluşturulmuştu.

Irgun'un politikası, Ze'ev Jabotinsky tarafından kurulan ve o zamanlar Revizyonist Siyonizm olarak adlandırılan şeye dayanıyordu: “Her Yahudinin Filistin'e girme hakkı vardı, yalnızca aktif misilleme Arapları caydırabilirdi ve yalnızca Yahudi silahlı gücü Yahudi devletini güvence altına alabilirdi".

Örgüt, işgalci olarak gördüğü İngilizlere ve Araplara karşı terör eylemleri gerçekleştirdi. Irgun, Birleşmiş Milletler, İngiliz ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetleri tarafından terör örgütü olarak tanımlandı. Albert Einstein, 1948'de The New York Times'a yazdığı bir mektupta, Irgun ve onun halefi Herut partisini "Nazi ve Faşist partilere" benzetmiş ve onu "terörist, sağcı, şovenist bir örgüt" olarak tanımlamıştı. Irgun'un taktikleri, terörizm de dâhil olmak üzere bir Yahudi devletinin kurulması amacıyla yapılan her türlü eylemin haklı olduğuna inanan birçok Yahudi'nin ilgisini çekti.

Irgun, bugünkü Likud partisine yol açan İsrail'in sağcı Herut partisinin siyasi öncülüydü. Likud, 1977'den bu yana İsrail’de ya iktidar partisidir ya da koalisyonun bir parçasıdır. Irgun'un Filistinlilere yönelik kanlı katliamları ve saldırıları uzun süre devam etti. Irgun faaliyetleri sonucunda Filistin toprakları gasp edildi ve yerine Yahudi sivil işgalciler yerleştirildi.

Daha sonraki yıllarda İsrail başbakanı olarak da görev yapan Menaham Begin, Irgun'un kontrolünü ele geçirdiğinde terör örgütü binlerce Filistinli sivili vahşice katletti. Irgun terör örgütü en kanlı eylemini 9 Nisan 1948'de gerçekleştirdi. Lehi ve Irgun terör örgütlerine mensup 80 terörist birlikte Filistin'in Deyr Yasin köyüne saldırdı. Erkekler, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar vahşice katledildi. Bazıları toplu halde idam edildi.

Bir başka Siyonist terörist örgüt, amaçlarını “İngiliz yetkililerini şiddet kullanarak Filistin'den tahliye etmek” olarak açıklayan Ağustos 1940’ta kurulan Lehi (diğer adıyla Stern) örgütüydü. Lehi, 2. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerle savaşmaya devam etmek için 1940 yılında Irgun militan grubundan ayrılarak kuruldu. Başlangıçta Faşist İtalya ve Nazi Almanya’sı ile ittifak arayışındaydı. Nazi Almanya'sının Yahudilere Britanya'dan daha az düşman olduğuna inanan Lehi, iki kez Nazilerle ittifak kurmaya çalıştı ve "milliyetçi ve totaliter ilkelere dayanan ve bir ittifak yoluyla Alman Reich'ına bağlı" bir Yahudi devleti önerdi.

Lehi'nin üç ana hedefi vardı: 1. Kurtuluş isteyen herkesi (yani İngilizlere karşı aktif mücadeleye katılmaya istekli olanları) bir araya getirmek. 2. Tek aktif Yahudi askeri örgütü olarak dünyanın karşısına çıkmak. 3. Eretz Yisrael'i (İsrail Ülkesi) silahlı güçle ele geçirmek. Lehi yeraltı gazetesi He Khazit'te (Cephe) "Terör" başlıklı bir makalede şu iddialar öne sürülüyordu: “Ne Yahudi etiği ne de Yahudi geleneği terörizmi bir savaş aracı olarak kullanmaktan çekinmez. Milli savaşımız açısından ahlaki kaygılardan çok uzağız. Ahlakı, dünyadaki diğer kanunların hepsinden üstün olan Tevrat'ın emri önümüzdedir : ‘Onları son adama kadar sileceksiniz.’ Ahlaki sapkınlığını herkesin kabul ettiği bir düşman konusunda bu tür bir tereddütten özellikle uzağız.”

1945 yılında Haganah, Irgun ve Lehi terör örgütleri bir araya gelerek “Birleşik Direniş Hareketi”ni oluşturdular. Bu aşamadan sonra terörist işgal faaliyetleri hızlandı. 1947-1948'de 531 Filistin köyü terör örgütleri tarafından yok edildi. Gasp edilen topraklar Filistin topraklarının yüzde 76’sını oluşturuyordu.

İsrail 14 Mayıs 1948'de kuruluşunu ilan ettiğinde bu terör örgütleri İsrail ordusuna katıldı. 11 Temmuz 1948'de eski Hanagah lideri Moşe Dayan komutasında kurulan İsrail ordusu, bu terör örgütlerini kullanarak birçok Filistin köyünü işgal etti ve katliamlar gerçekleştirdi. Bu terörist eylemler sayesinde kurulan İsrail’in başbakanlarının içinde bulunduğu aşağıdaki liste İsrail’in nasıl bir terörist devlet olduğunu apaçık ortaya koymaktadır:

1948-1963 arasında beş kez iktidara gelen David Ben Gurion, Haganah lideriydi. 1963-1969 arasında başbakanlık yapan Levi Eşkol, Haganah’ın kurucularından biriydi. 1969’da geçici olarak hükümetin başına getirilen Yigal Allon, Haganah'ın hareketli gücünü oluşturan Palmach’ın başındaki isimdi. 1974-1977 ve 1992-1995 arasında iki kez başbakanlık yapmış olan İzak Rabin, Palmach’ın ikinci ismiydi ve Ramla ve Lod şehirlerinin Arap sakinlerinin katledilip sınır dışı edilmesi emrini vermişti. 1977-1983 arasında iktidarda olan Menahem Begin, Hanagah’dan ayrılıp Irgun’un lideri olmuştu ve birçok katliamı yönetmişti. Deyr Yasin köyünde yapılan katliam için "Bu eylemi yapmasaydık İsrail Devleti olmayacaktı" demişti. 1983-1984 ve 1986-1992 yılları arasında dört dönem başbakanlık koltuğunda oturmuş olan İzak Şamir, Lehi terör örgütünün lideriydi ve Kudüs’te King David oteline saldırı, Deyr Yasin katliamı, Kont Folke Bernadotte’ye suikast gibi birçok terör eylemini yönetmişti. İzak Rabin ve Yaser Arafat ile birlikte Nobel Barış Ödülü alan ve 1984-1986, 1995-1996 yılları arasında iki kez başbakan olan Şimon Perez, Haganah örgütünde personel ve silah alımında görevliydi. Sabra ve Şatilla katliamlarından sorumlu olan, İsrail’in 2001-2006 yılları arasında üç dönem başbakanı Ariel Şaron ise 1942'de 14 yaşındayken paramiliter bir gençlik taburu olan Gadna'ya ve daha sonra Haganah'a katıldı. Kendi otobiyografisinde anlattıklarına göre Şaron'un birliği sürekli olarak Arap köylerine, köprülerine ve üslerine saldırıda bulunup Arapları katlediyorlardı.

İsrail’in bir terör devleti olarak doğduğunu sadece İsrail karşıtları dillendirmemektedir. Ilan Pappe gibi birçok İsrail tarihçisi bunu araştırmalarıyla ortaya koymuştur. Dahası, 1954-1955 arasında görev yapan Moşe Şaret’in oğlu 95 yaşındaki Yakov Şaret verdiği bir röportajda İsrail’in günahla doğduğunu ve suçlu bir ülkeyle işbirliği yapmaktan utanç duyduğunu söylemektedir.

#İsrail #Terör #Siyonizm #Haganah #Irgun #Lehi
0
1
0
Kaynakça

Aderet, Ofer, “Israel Was Born in Sin. I’m Collaborating With a Criminal Country,' Says Former PM’s Son”, Erişim: 08.11.2023, https://www.haaretz.com/israel-news/2021-09-19/ty-article-magazine/.highlight/former-pms-son-israel-was-born-in-sin-im-collaborating-with-a-criminal-country/0000017f-edac-d3be-ad7f-ffaf5ae70000 

Alkhader, Mohammed, “Hagana Ve Irgun Terör Örgütleri Ve İsrail’in Kuruluşundaki Rolleri”, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Dershowitz, Alan, "The Case for Israel”, John Wiley & Sons Inc, 2004.

Einstein, Albert, Rowe, David E. (ed.), Schulmann, Robert (ed.), “Einstein on Politics: His Private Thoughts and Public Stands on Nationalism, Zionism, War, Peace, and the Bomb”, Princeton University Press, 2013

Heller, Joseph, "The Zionist Right and National Liberation: From Jabotinsky to Avraham Stern", in The Shaping of Israeli Identity (Israeli History, Politics and Society), ed.: Wistrich, Robert S. & Ohana, David, Frank Cass and Company Limited, 1995, 85-109.

Pappe, Ilan, “The Ethnic Cleansing of Palestine”, Oneworld, 2006.

Segev, Tom, “A State at Any Cost. The Life of David Ben-Gurion”, translated from the Hebrew by Haim Watzman, Head of Zeus, 2019.

Sharon, Ariel & Chanoff, David, “Warrior: An Autobiography”, Simon & Schuster, 2001.

Shavit, Yaakov, “Jabotinsky and the Revisionist Movement, 1925–1948”, Routledge, 1988.

Sofer, Sasson, “Zionism and the Foundations of Israeli Diplomacy”, Cambridge University Press, 2007.

TRT Haber, “Deir Yasin katliamı kurbanları anılıyor”, Erişim: 06.11.2023, https://www.trthaber.com/haber/dunya/deir-yasin-katliami-kurbanlari-aniliyor-177739.html 

BENZER MAKALE
Öğretmen Değil Rehber

Öğretmen Değil Rehber

Çoğu zaman kendisine atfedilen kutsallıkla birlikte anılan öğretmenlik mesleğinin de bir tarihsel süreci...

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Sicarii olarak tanımlanan grup adını suikast faaliyetlerinde kullanılan hançerden almaktadır. Kısa ve kıvrımlı olan...

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Amerikan İç Savaşı, ekonomileri tarıma dayalı olan ve köleleri iş gücü olarak kullanan Güney...

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Suriye ve Mısır önderliğinde Arap Devletleri 1973 yılının 6 Ekim’ine denk gelen Ramazan ayının onuncu gününde,...

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar (Arz-ı Mev’ud), Tanrı'nın Hz. İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere verdiğine inanılan...

Naziler ve Siyonist Ortakları

Naziler ve Siyonist Ortakları

Hitler'e karşı savaş başladığında neredeyse tüm Yahudi örgütleri müttefiklerle güçlerini...

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

30 yıl savaşları 1618-1648 yılları arasında Almanya merkezli gerçekleşen ama bütün Avrupa’yı içine...

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

1578 yılında Portekiz Kralı, Muhammed El Mütevekkil’e destek vermek amacıyla ordusuyla Fas’a çıkarma...

Şekerin Acı Tarihi

Şekerin Acı Tarihi

Günümüzde neredeyse her alanda kullandığımız bir ürün olan şeker, Hindistan'dan başlayarak...

Etkin Azınlık: Moriskolar

Etkin Azınlık: Moriskolar

Müslümanlar, 8. yüzyılla birlikte İspanya topraklarında varlık göstermeye başladı. Önce fetihler...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER