Konya Bilim Merkezi İlimge

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

 Kerim Emre Karabacak
 3 dk  292

Sicarii olarak tanımlanan grup adını suikast faaliyetlerinde kullanılan hançerden almaktadır. Kısa ve kıvrımlı olan bu hançer Sicca olarak adlandırılmaktadır. Roma işgaline karşı faaliyet gösteren örgüt, şahısları ve sembolik yapıları hedef almıştır.

Örgüt, toplumsal yankı oluşturacak eylemler düzenlemiş, hedef aldıkları şahısları ve sembolleri özenle seçerek yaptığı eylemlerden çok eylemlerin getirdiği sese odaklanmıştır. “Bir adam öldür, bin kişiyi terörize et” fikrine odaklanarak saldırılarını gerçekleştirmiştir. Örgütün Kudüs’te gerçekleştirdiği ilk suikast yüksek rahip Jonathan’a yöneliktir. Toplumsal bir statüye sahip olan ve Roma işbirlikçisi olarak adlandırılan hedef önemli bir yankı uyandırmıştır.

Sicarii örgütü eylemlerini genellikle kalabalık ortamlarda gerçekleştirmiş, kalabalıktan istifade ederek pelerin altından çıkardıkları hançerle süikastleri tamamlamıştır. Kalabalığın gerçekleşen eylemi geç anlamasından veya oluşan infial ortamından faydalanan suikastçılar bölgeden kolaylıkla uzaklaşmıştır.

Örgütün gerçekleştirdiği eylemler artıkça halkın tedirginlik seviyesi armış, Roma işbirlikçisi olmakla suçlanan pek çok kişinin hedef alınması şehrin huzurunu kaçırmıştır. Örgüt şehirde gerekli gücü toplamış ve istenilen tedirginlik seviyesine ulaşılmasının akabinde kırsal bölgelerde faaliyet göstermeye başlamıştır. Kırsal kesimde yaşayan işbirlikçilere yönelik suikastlar daha açık bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Eylemler daha ileri boyuta taşınarak hedef şahısların evleri kundaklanmıştır.

Örgütün gerçekleştirdiği pek çok saldırı ile oluşturduğu yankı olumlu geri dönüş sağlamıştır. Zaman içerisinde örgüte gönüllüler katılmış, örgüt önemli sayılara ulaşılmıştır. Örgütün büyümesi ve gerçekleştirilen eylemlerin rahatsız edici boyuta ulaşması kolluk birimlerini harekete geçirmiştir. Birçok Sicarii mensubu tutuklanmıştır. Örgüt tutuklanmalar karşısında harekete geçmiştir. Yönetime yakın şahısları rehin alarak tutuklu örgüt mensuplarının bırakılması sağlanmıştır.

Kudüs’te başlayan Yahudi isyanına beklenilenin aksine çok fazla ilgi göstermeyen Sicarii örgütü ele geçirdikleri Masada Kalesini üs olarak kullanmıştır. Gerçekleştirdiği yağma faaliyetleri ile idamesini sağlayan örgütün fikirsel sebeplerle Yahudi isyanına katılmadığı düşünülmektedir.

Yahudi isyanını bastıran Roma birlikleri Sicarii örgütünü ortadan kaldırmak amacıyla Masada Kalesine ulaşmıştır. Kalenin çevresinde bulunan hakim araziler ve yerleşkeler kontrol altına alınmıştır. Roma birlikleri tarafından kuşatılan Masada Kalesinde Sicarii örgütü tarafından önemli direnç gösterilmiş, Örgüt sertleşen Roma saldırılarına karşılık daha fazla dayanamayacağını anlayarak esir düşmemek adına intihar etme kararı almıştır. Romalılara esir düştüklerinde ağır muameleye maruz kalacaklarını bilen örgüt mensupları sistematik şekilde intihar etmiştir. Önce kadın ve çocuklardan başlayan örgüt üyeleri son kişi kalan denk sistemli bir şekilde birbirini öldürmüştür. Son kalan kişi ise kendini öldürerek Masada Kalesinde yer alan Sicarii faaliyeti son bulmuştur.

#sicarii #sicca #süikast #roma #örgüt #hançer
0
0
0
Kaynakça

Hoenig, Sidney. The Sıcarii ın Masada- Glory or Infarmy?. Tradition: A Journal of Orthodox Jewish Thought. 1970, 11. Cilt, 1. Sayı, 5-30.

Horsley, Richard. The Sicarii: Ancient Jewish "Terrorists". The Journal of Religion. 1979, 59. Cilt. 4. Sayı, 435-458.

Özman, Recep & Açıl, Okan. Sicarii Örgütü ve Faaliyetleri. Tarih Araştırmaları Dergisi. 2019, 38. Cilt, 65. Sayı, 21-42.

Zeitlin, Solomon. Masada and the Sicarii. The Jewish Quarterly Review. 1965, 55. Cilt, 4. Sayı, 299-317.


BENZER MAKALE
Öğretmen Değil Rehber

Öğretmen Değil Rehber

Çoğu zaman kendisine atfedilen kutsallıkla birlikte anılan öğretmenlik mesleğinin de bir tarihsel süreci...

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Amerikan İç Savaşı, ekonomileri tarıma dayalı olan ve köleleri iş gücü olarak kullanan Güney...

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Suriye ve Mısır önderliğinde Arap Devletleri 1973 yılının 6 Ekim’ine denk gelen Ramazan ayının onuncu gününde,...

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar (Arz-ı Mev’ud), Tanrı'nın Hz. İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere verdiğine inanılan...

Naziler ve Siyonist Ortakları

Naziler ve Siyonist Ortakları

Hitler'e karşı savaş başladığında neredeyse tüm Yahudi örgütleri müttefiklerle güçlerini...

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in kuruluş süreci de katliamlarla doludur. İsrail'in...

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

30 yıl savaşları 1618-1648 yılları arasında Almanya merkezli gerçekleşen ama bütün Avrupa’yı içine...

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

1578 yılında Portekiz Kralı, Muhammed El Mütevekkil’e destek vermek amacıyla ordusuyla Fas’a çıkarma...

Şekerin Acı Tarihi

Şekerin Acı Tarihi

Günümüzde neredeyse her alanda kullandığımız bir ürün olan şeker, Hindistan'dan başlayarak...

Etkin Azınlık: Moriskolar

Etkin Azınlık: Moriskolar

Müslümanlar, 8. yüzyılla birlikte İspanya topraklarında varlık göstermeye başladı. Önce fetihler...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER