Konya Bilim Merkezi İlimge

Dünya’nın İlk Günlük Gazetesi Antik Roma’da: Acta Diurna

 Hatice Durak
 2 dk  732

“Acta Diurna” (günlük gazete) Latince kökenli bir ifadedir.  “Acta" (günlük), “diurna” (gazete) anlamına gelen kelimelerin bir araya getirilmesiyle oluşur. Antik Roma’da genel anlamda siyasi ve sosyal olayların bir gazetesi olarak kabul edilmekteydi.

Acta Diurna, Acta Popidi veya Acta Publica olarak da bilinen duvar gazetelerinin M.Ö. 59'lara ait olduğu söylenmektedir. Bu günlük gazeteler tarihteki ilk süreli yayınlar olarak da kabul edilmekteydi. Bu gazetelerin amacı resmi işler ve kamuyu ilgilendiren konular hakkında Roma halkını bilgilendirmekti.  Taş veya metal üzerine konu ile ilgili bilgilerin kaydedilmesi ve yazılması ile oluşturuluyordu. İmparatorluğun onayı ile MÖ 27'den sonra, Acta diurna bir tür günlük gazete haline geldi ve bu yönüyle de bir anlamda modern gazetenin prototipini oluşturdu.

Roma vatandaşlarına günlük yaşamlarında, popüler olaylar ve şehirde olup bitenlere dair bilgi sağlayacak resmi bir bilgi kaynağı yoktu. Julius Caesar bu boşluğu doldurmak için bir tür günlük bülten oluşturmanın gerekli olduğuna karar verdi. Bu sebeple Caesar, o yıl kamu görevlilerine herkesin okuyabilmesi için eski zamanlarda yıllıklar için kullanılan, albüm adı verilen günlük tutanakları yayınlamalarını ve bunları halka açık yerlere asmalarını emretti. İşte bu bilgi yayma meselesi kelimenin tam anlamıyla günlük olayları yani Acta Diurna’yı ifade etmekteydi.

Zaman geçtikçe Acta Diurna tarafından bildirilen konu yelpazesi de artmıştır. Roma duyurularının içeriği, askeri zaferler ve tahıl fiyatları gibi kamu duyurularını da içermeye başladı. Bunların dışında Acta Diurna'da önemli doğumlar, evlilikler ve ölümler gibi dikkat çekici bilgilerin yanı sıra şehirde yapılan gladyatör dövüşleri ve diğer oyunlar hakkında haberler de yer almaktaydı. Acta Diurna, Roma'nın zengin ve ünlülerinin en son aşk maceralarını içeren bir dedikodu sütunu bile içeriyordu.


MÖ I. yüzyıla gelindiğinde, Acta Diurna artık taş veya metal üzerine oyulmuyordu. Bunun yerine Roma'da yayınlanan Acta Diurna, çoğu zaman papirüs üzerine yapılan sayısız kopya aracılığıyla imparatorluğun her yerine dağıtılıyordu. Aynı zamanda halka açık yerlerde asılmaya devam edilmişti.

Acta Diurna isimli günlük gazeteler en az M.S. 235'e kadar veya muhtemelen imparatorluk başkentinin M.S. 330'da Konstantinopolis'e taşınmasına kadar yayınlanmaya devam etmiştir. Ancak günümüze bu gazetelerden hiçbir orijinal parça ulaşmamıştır. Bu gazetelere dair bilgiler ise Tacitus veya Suetonius gibi yazarların eserlerinde geçmektedir.

#Gazete #Antik Roma #Acta Diurna #Duvar Gazetesi #Juilus Caesar
0
0
0
Kaynakça

Hızlı, Mefail (ed.). Tekerrürden Tefekküre Tarih. Siyer Yayınları, 2022.

“Acta | ancient Roman publication | Britannica”. Erişim 18 Mart 2023. https://www.britannica.com/topic/Acta

@NatGeoFrance. “Acta diurna : le premier quotidien de l’Histoire était romain”. National Geographic. 17 Nisan 2020. Erişim 18 Mart 2023. https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2020/04/acta-diurna-le-premier-quotidien-de-lhistoire-etait-romain

dhwty. “Acta Diurna: The Telegraph of Ancient Rome, Bringing You All the Latest Gladiator Combat News”. Text. Ancient Origins Reconstructing the story of humanity’s past. Ancient Origins. Ancient Origins. 23 Aralık 2017. Erişim 18 Mart 2023. https://www.ancient-origins.net/artifacts-ancient-writings/acta-diurna-telegraph-ancient-rome-bringing-you-all-latest-gladiator-021770


BENZER MAKALE
Öğretmen Değil Rehber

Öğretmen Değil Rehber

Çoğu zaman kendisine atfedilen kutsallıkla birlikte anılan öğretmenlik mesleğinin de bir tarihsel süreci...

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Sicarii olarak tanımlanan grup adını suikast faaliyetlerinde kullanılan hançerden almaktadır. Kısa ve kıvrımlı olan...

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Amerikan İç Savaşı, ekonomileri tarıma dayalı olan ve köleleri iş gücü olarak kullanan Güney...

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Suriye ve Mısır önderliğinde Arap Devletleri 1973 yılının 6 Ekim’ine denk gelen Ramazan ayının onuncu gününde,...

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar (Arz-ı Mev’ud), Tanrı'nın Hz. İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere verdiğine inanılan...

Naziler ve Siyonist Ortakları

Naziler ve Siyonist Ortakları

Hitler'e karşı savaş başladığında neredeyse tüm Yahudi örgütleri müttefiklerle güçlerini...

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in kuruluş süreci de katliamlarla doludur. İsrail'in...

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

30 yıl savaşları 1618-1648 yılları arasında Almanya merkezli gerçekleşen ama bütün Avrupa’yı içine...

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

1578 yılında Portekiz Kralı, Muhammed El Mütevekkil’e destek vermek amacıyla ordusuyla Fas’a çıkarma...

Şekerin Acı Tarihi

Şekerin Acı Tarihi

Günümüzde neredeyse her alanda kullandığımız bir ürün olan şeker, Hindistan'dan başlayarak...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER