Konya Bilim Merkezi İlimge

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

 Kerim Emre Karabacak
 3 dk  658

Amerikan İç Savaşı, ekonomileri tarıma dayalı olan ve köleleri iş gücü olarak kullanan Güney eyaletleri ile köleliği yasaklayan Kuzey eyaletleri arasında çıkmıştır. 1861 ile 1865 yılları arasında süren savaş Kuzey eyaletlerinin galibiyetiyle sona ermiştir.

Güney eyaletleri geniş arazilerde, ekim yapılmaya müsait tarım alanlarıyla geleneksel ekonomiyi sürdürmüş, tütün ve pamuk üretimi üzerinden büyük gelirler elde edebilmişti. Devasa çiftliklerde organize tarım yapabilen Güneyliler bunu mümkün kılacak binlerce köleyi de iş gücü olarak hazır ediyordu. Genellikle Afrika’dan kaçırılarak ülkeye getirilen köleler Güney ekonomisi içinde önemli bir kalemdi.


Kuzey eyaletlerinde ise hızlı bir sanayileşme hamlesi yaşanmaktaydı. Oldukça düşük tarımsal üretimin bulunduğu Kuzey'de iş gücünün serbestçe dolaşımı adına kölelik yasaklanmıştı. Kurulan yeni şehir ve kasabalarda yasaklanan kölelik pek çok yeniliğe zemin hazırladı. Yaşam standardı mevcut durumla birlikte yükselişe geçti. Kuzey’de köleliğin yasaklanmasından çekinen Güney eyaletleri bu durumdan oldukça rahatsız olmuştu.

Abraham Lincoln’un köleliği tamamen kaldırma vaadini sunması ve 1860’da yapılan seçimlerde başkan seçilmesiyle Jefferson David öncülüğünde 11 Güney eyaleti (Tennessee, Kuzey Karolina, Güney Karolina, Mississippi, Virgina, Arkansas, Florida, Teksas, Alabama, Louisiana ve Georgia) ayaklanarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Konfederasyon Devletleri olarak bağımsızlığını ilan eden Güney eyaletleri ile Birlik olarak anılan Kuzey eyaletleri arasında büyük bir savaş yaşanmıştır.


1861’de Güney Carolina’da yer alan Sumter Kalesi'nden gerçekleşen top atışıyla fiili olarak savaş başlamıştır. Savaşın ilk yılarında iki taraf da birbirine üstünlük kuramamış, bu durum savaşın uzamasına yol açmıştır. 1863’te yaşanan Gettysburg Muharebesi savaşın kazananının belirlenmesini sağlamıştır. Kuzey eyaletleri bu savaşta önemli üstünlükler elde ederek Güney birliklerine ağır zayiat verdirmiştir.

1865’te Güney birliklerine karşı taarruza geçen Kuzey birlikleri savaşın sonucunu belirlemiştir. Güney birlikleri yenilgiye uğramış ve silah bırakmıştır. Savaşın Kuzey eyaletleri tarafından kazanılması sonucu kölelik ülke genelinde kaldırılmıştır. Özgürlüğünü kazanan kölelere ilerleyen yıllarda daha geniş haklar sağlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nin Konfederasyon ve Birlik olarak ikiye bölünmesi engellenmiştir.


Savaş öncesi ciddi ekonomik gücü bulunan Güney eyaletleri savaşın sonunda ağır bir yıkıma uğramıştır. Köleliğin kaldırılması sonucu pek çok köle Kuzey’de yer alan sanayi bölgelerine yerleşmiştir. Ucuz iş gücünden faydalanan Kuzey sanayisi oldukça önemli ekonomik kazanımlar elde etmiştir. Amerikalı bir işçiden daha ucuza çalışan köleler Kuzey işverenlerinin de daha kolay zenginleşmesine olanak sağlamıştır. Köleliğin kaldırılması tartışmalarında sorunun insani şartlar ya da Güney'in köle çalıştırması değil Kuzeyin ucuz iş gücüne olan ihtiyacının olduğu pek çok kez ifade edilmiştir.

#Birlik #Kuzey #Kölelik #konfederasyon #güney #amerika tarihi
0
0
0
Kaynakça

Gökhan Güneysu, Aksayan Adalet: Amerikan İç Savaşı Sonrası Gerçekleştirilen Henry Wirz Yargılaması, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, 2020, 8. Cilt, 1. Sayı, 73-93.

Jo Saade, La Guerre de Sécession Vue par Les Journaux Français, Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, 2014, 1. Cilt, 29-40.

William Pfaff, La Réconciliation Après La Guerre de Sécession, Institut Français des Relations Internationales, 58. Cilt, 4. Sayı, 957-962.

BENZER MAKALE
Öğretmen Değil Rehber

Öğretmen Değil Rehber

Çoğu zaman kendisine atfedilen kutsallıkla birlikte anılan öğretmenlik mesleğinin de bir tarihsel süreci...

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Sicarii olarak tanımlanan grup adını suikast faaliyetlerinde kullanılan hançerden almaktadır. Kısa ve kıvrımlı olan...

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Suriye ve Mısır önderliğinde Arap Devletleri 1973 yılının 6 Ekim’ine denk gelen Ramazan ayının onuncu gününde,...

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar (Arz-ı Mev’ud), Tanrı'nın Hz. İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere verdiğine inanılan...

Naziler ve Siyonist Ortakları

Naziler ve Siyonist Ortakları

Hitler'e karşı savaş başladığında neredeyse tüm Yahudi örgütleri müttefiklerle güçlerini...

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in kuruluş süreci de katliamlarla doludur. İsrail'in...

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

30 yıl savaşları 1618-1648 yılları arasında Almanya merkezli gerçekleşen ama bütün Avrupa’yı içine...

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

1578 yılında Portekiz Kralı, Muhammed El Mütevekkil’e destek vermek amacıyla ordusuyla Fas’a çıkarma...

Şekerin Acı Tarihi

Şekerin Acı Tarihi

Günümüzde neredeyse her alanda kullandığımız bir ürün olan şeker, Hindistan'dan başlayarak...

Etkin Azınlık: Moriskolar

Etkin Azınlık: Moriskolar

Müslümanlar, 8. yüzyılla birlikte İspanya topraklarında varlık göstermeye başladı. Önce fetihler...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER