Konya Bilim Merkezi İlimge

Three Mile Nükleer Santrali Kazası

 Kerim Emre Karabacak
 4 dk  169

1979 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pennsylvania eyaletinde nükleer enerji endüstrisini kökten sarsan, çevresel güvenlik ve enerji politikalarını etkileyen Three Mile Island Nükleer Santrali kazası yaşandı.

Three Mile Island Nükleer Santrali Middletown, Pennsylvania'da bulunan bir nükleer enerji santralidir. Bu santral, 1970'lerin ortalarında faaliyete geçmiş ve Amerika'nın enerji ihtiyacını karşılamak için önemli bir kaynak haline gelmiştir.

28 Mart 1979’da santralin birincil soğutma sistemi arızalanmış ve reaktörün soğutma suyu seviyesi düşmeye başlamıştır. Bu durum nükleer yakıt çekirdeklerinin aşırı ısınmasına ve çekirdek erimesi riskinin artmasına neden olmuştur. Çekirdek erimesi, reaktör içindeki nükleer yakıtın erimesine ve sızmasına yol açabilen ciddi bir olaydır.


Kaza sırasında operatörler sorunun boyutunu anlamakta zorlanmış ve gereken önlemleri zamanında alamamıştır. Neyse ki çekirdek erimesi kontrol altına alınmış ancak büyük miktarda radyasyonun atmosfere sızması engellenememiştir. Çevredeki bölgelerin tahliye edilmesi gerekmiş ve ciddi boyutta çevre kirliliği meydana gelmiştir.

Three Mile Island kazası nükleer enerji endüstrisini, toplumun enerji politikalarını derinden etkilemiş ve kazanın ardından şu öğretiler ortaya çıkmıştır:

Güvenlik önceliklidir: Kazanın ana nedeni güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve operatör hatalarıdır. Bu nedenle nükleer santrallerin güvenliği daha fazla vurgulanmaya başlanmıştır.

Denetimler ve regülasyonlar arttırılmıştır: Nükleer enerji endüstrisinin daha sıkı denetimlere ve regülasyonlara tabi olması gerektiği anlaşılmıştır. ABD'de nükleer enerji santralleri için yeni güvenlik standartları getirilmiştir.

Toplum bilincinin artması sağlanmalıdır: Kazanın ardından kamuoyunda nükleer enerjiye karşı büyük bir güvensizlik oluşmuştur. Bu, nükleer enerjiye yönelik bilinçli ve dengeli bir yaklaşımın ne derece önemli olduğunu gözler önüne sermiştir. 

Yenilenebilir enerjiye yönelmek gerekmektedir: Kazanın etkisiyle yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi artmış, enerji politikaları daha sürdürülebilir bir yöne doğru kaymıştır.


Bu kaza Amerika Birleşik Devletleri'ni birçok şekilde etkilemiştir:

Enerji politikaları ve nükleer enerji projeleri: Kazanın ardından Amerika'da yeni nükleer enerji projelerinin onaylanması zorlaştırılmıştır. Enerji endüstrisi, güvenlik önlemlerini artırmak ve kamu güvenliğini sağlamak için daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalmıştır.

Nükleer enerjiye güvensizlik: Kazanın ardından kamuoyunda nükleer enerjiye karşı güvensizlik hissi gelişmiştir. Bu güvensizlik, nükleer enerji projelerinin toplum tarafından daha fazla sorgulanmasına ve eleştirilmesine yol açmıştır.

Enerji çeşitlendirmesi: Kazanın etkisiyle, Amerika'da enerji politikaları daha fazla çeşitlendirilmeye yönelik bir eğilim ortaya çıkmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına ve enerji verimliliğine daha fazla yatırım yapılmıştır.

Halk bilinci ve katılımı: Kazanın etkisiyle halkın nükleer enerji konusundaki bilinci artmıştır. Toplum, nükleer enerji projeleri konusunda daha fazla söz sahibi olmayı talep etmiş ve çevresel etkilere daha fazla dikkat çekmiştir.

Sigorta ve mali sorumluluk: Kazadan sonra nükleer santrallerin sigortalanması ve mali sorumlulukları konusunda daha sıkı kurallar getirilmiştir. Bu karar gelecekteki potansiyel nükleer kazaların finansmanını ve tazminatını düzenlemeyi amaçlamıştır.

Kamuoyu eğitimi: Kazadan sonra nükleer enerji konusunda kamuoyunu bilgilendirme ve eğitme çabaları artmıştır. Nükleer enerjinin avantajları ve dezavantajları halka daha iyi açıklanmıştır.

Three Mile Island Nükleer Santrali kazası, nükleer enerji endüstrisinin risklerini ve güvenliğin önemini gösteren önemli bir dönüm noktasıdır. Bu kaza, nükleer enerji ile ilgili daha sıkı denetimlerin ve güvenlik önlemlerinin gerekliliğini vurgulamış ve toplumu nükleer enerji konusunda daha bilinçli hale getirmiştir. Bu tür felaketlerin önlenmesi için sürekli dikkat ve öğrenme gerekmektedir.

#Threemile #Nükleer #Radyasyon #Yenilenebilirenerji
0
0
0
Kaynakça

Brunnee, Jutta, “On Sense and Sensebility: Reflections on International Liability Regime”, The International and Comparative Law Quarterly, 53 (2), 2004, 351-368.

Bodansky, David, Nuclear Energy: Principles, Practices, and Prospects, , New York: Springer Science & Business Media, 2004.

International Atomic Energy Agency. International Nuclear and Radiological Events Scale User’s Manual, 2008 Edition, Vienna, Austria 2013.

Walker, Samuel, Three Mile Island: A Nuclear Crisis in Historical Perspective, California: The University of California Press, 2004.


BENZER MAKALE
Öğretmen Değil Rehber

Öğretmen Değil Rehber

Çoğu zaman kendisine atfedilen kutsallıkla birlikte anılan öğretmenlik mesleğinin de bir tarihsel süreci...

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Sicarii olarak tanımlanan grup adını suikast faaliyetlerinde kullanılan hançerden almaktadır. Kısa ve kıvrımlı olan...

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Amerikan İç Savaşı, ekonomileri tarıma dayalı olan ve köleleri iş gücü olarak kullanan Güney...

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Suriye ve Mısır önderliğinde Arap Devletleri 1973 yılının 6 Ekim’ine denk gelen Ramazan ayının onuncu gününde,...

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar (Arz-ı Mev’ud), Tanrı'nın Hz. İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere verdiğine inanılan...

Naziler ve Siyonist Ortakları

Naziler ve Siyonist Ortakları

Hitler'e karşı savaş başladığında neredeyse tüm Yahudi örgütleri müttefiklerle güçlerini...

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in kuruluş süreci de katliamlarla doludur. İsrail'in...

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

30 yıl savaşları 1618-1648 yılları arasında Almanya merkezli gerçekleşen ama bütün Avrupa’yı içine...

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

1578 yılında Portekiz Kralı, Muhammed El Mütevekkil’e destek vermek amacıyla ordusuyla Fas’a çıkarma...

Şekerin Acı Tarihi

Şekerin Acı Tarihi

Günümüzde neredeyse her alanda kullandığımız bir ürün olan şeker, Hindistan'dan başlayarak...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER