Konya Bilim Merkezi İlimge

Para ve Ticaretin Tarihçesi

 Feyza Güsün
 5 dk  227

Para, insanlar arasındaki değişim aracıdır ve ticari işlemleri kolaylaştırmak için kullanılır. Ticaret, insanlar arasında paranın kullanılmaya başlamasından çok önce başlamıştır. Paranın icadından önce insanlar ticaret yapmak için takas yöntemi kullanılıyordu ve mal veya hizmet karşılığı olarak başka bir mal veya hizmet alıyordu."

Tarihin erken dönemlerinde, insanlar ticaret yapmak için değiş tokuş yöntemini kullandılar. Ancak bu yöntem, zamanla sıkıntılı hale geldi çünkü birçok malın değeri takas edilemeyecek kadar küçüktü. Bu nedenle, malın değerini ölçmek ve bir malın başka bir malla değiştirilmesini kolaylaştırmak için bir değişim aracına ihtiyaç duyuldu.


M.Ö. 7. yüzyılda, Lidya Krallığı'nda ilk paraların kullanımı başladı. Lidya Krallığı, Anadolu'da bugünkü Türkiye'nin batısında yer alıyordu. Paralar, Lydialılar tarafından ele geçirilen altın ve gümüş madenlerinden yapılmıştı. Bu paraların her birinin üzerinde, krallığın sembolü olan bir aslan figürü bulunuyordu. Bu, para birimi standartlarını ve paranın gelişimini başlattı.

Antik Yunanistan ve Roma İmparatorluğu döneminde ise para kullanımı yaygınlaştı. Bu dönemde, sikke olarak bilinen bir tür para kullanıldı. Sikke, üzerinde devletin sembollerini taşıyan küçük, yuvarlak parçalardı. Roma İmparatorluğu, sık sık para birimini değiştirdi ve birçok farklı para birimi kullanıldı.

Orta Çağ boyunca, Avrupa'da birçok farklı para birimi kullanıldı. Bu dönemde, her ülkenin kendi para birimini kullanması, ticaretin zorluğunu arttırdı. Ancak 15. yüzyılda, Avrupa'da ticaretin artması ve seyahat etmenin yaygınlaşması nedeniyle ihtiyaç duyulan bir birlik sağlandı ve para birimi birliği oluşturuldu. Bununla birlikte, altın ve gümüş madeni kullanımı standartlaştırıldı ve birçok farklı para birimi yerine tek bir para birimi kullanılmaya başlandı. İlk olarak Floransa'da kullanılan Florin, daha sonra Avrupa genelinde kullanılmaya başlandı. Daha sonra, 17. yüzyılda İngiltere'de İngiliz Sterlini gibi diğer para birimleri de kullanılmaya başlandı. 20. yüzyılda ise birçok ülke para birimlerini sabit kurdan serbest kura geçirdi.

Paranın kullanımından önce insanlar ticaret işleri için takas yöntemini kullanmışlardır. İnsanlar, özellikle de tarım toplumlarında, ürettikleri tarım ürünlerini takas aracı olarak kullanmışlardır. Örneğin, buğday, arpa, mısır, pirinç vb. ürünler takas aracı olarak kullanılabiliyordu. Hayvanlarda özellikle sığır, koyun, keçi hem besin kaynağı hem de takas aracı olarak kullanılıyordu.

Değerli eşyalar özellikle altın, gümüş, mücevher, tüccarlar arasında yaygın olarak kullanılan takas araçlarıydı. Bazı yerlerde deniz kabukları, kabuklu hayvanların kabukları gibi doğal malzemeler ve değerli taşlar da takas aracı olarak kullanılabiliyordu. Örneğin, bazı yerlerde obsidyen, opal, yakut, zümrüt gibi taşlar takas aracı olarak kullanılıyordu. Ayrıca insanlar, belirli bir iş için yapacakları çalışmaları da kullandılar. Örneğin bir marangoz, mobilya yapmak için belirli bir malzeme karşılığında çalışacağını teklif edebilirdi. Bu takas araçları, ticaretin gelişmesi ve düzenlenmesi açısından önemli bir rol oynadı. Ancak zamanla, para sisteminin gelişmesi ve ticaretin artması, takas araçları yerine para kullanımını daha yaygın hale getirdi.

Bugün, dünya çapında birçok farklı para birimi kullanılıyor ve paranın dijital kullanımı da giderek artıyor. Para, ticaretin ve ekonominin anahtarıdır ve insanlar arasındaki değişim aracı olarak önemini korumaya devam ediyor. Paranın perspektifinden ticaret tarihine bakacak olursak aşağıdaki unsurları görürüz;

Takas ekonomisi; ilk insanlar, tarım toplumlarından başlayarak, ürettikleri ürünleri takas etmek için kullanmışlardır. Örneğin, bir çiftçi, ürettiği buğdayı, bir diğer çiftçiden alacağı hayvan karşılığında takas ediyordu. Ancak bu sistem zamanla zorlaşmaya başladı, çünkü mal takası her zaman pratik değildi. Takasın zorlaşması sonrasında, insanlar değerli eşyaları takas aracı olarak kullanmaya başladılar. Özellikle altın, gümüş, mücevher, tüccarlar arasında yaygın olarak kullanılan takas araçları haline geldi.

Para sistemi; antik çağlarda, M.Ö. 7. yüzyılda, ilk para birimleri ortaya çıktı. Lidya Krallığı'nda yapılan arkeolojik kazılarda bulunan ilk sikke, para biriminin doğduğu yerin Lidya Krallığı olduğunu göstermektedir. Para, takas işlemlerinin kolaylaştırılması için kullanılan bir araçtır. Para; mal ve hizmetlerin karşılığında kullanılan, kabul edilen bir değişim aracıdır. İlk para birimleri genellikle değerli metallerden yapılmıştır, ancak sonraları kağıt para ve dijital para gibi farklı türler de ortaya çıkmıştır.

Modern para sistemi; modern para sistemi, 20. yüzyılın başlarında gelişti. Günümüzde, dünya genelinde birçok ülke kendi para birimini kullanmakta ve para sistemleri, merkez bankaları ve ticaret kuralları ile yönetilmektedir.

Küresel ticaret; küreselleşme ile birlikte, uluslararası ticaret de büyük bir artış göstermiştir. İnsanlar, ülkeler arasında mal ve hizmet ticareti yaparak küresel ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Uluslararası ticaret, para birimleri arasındaki değişim oranları, tarifeler ve ticaret anlaşmaları gibi faktörlerle yönetilmektedir.

#paranın tarihi #ticaret tarihi #para ve ticaret
0
0
0
Kaynakça

Fidan, Murat., Sekan, Dilek., Esev, Ayşegül. ‘’ Dünden Bugüne Paranın Tarihi ve Türkiye’de Kağıt Para Kullanımı’’. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (18) , 141-162, 2019.

‘’Origin and Evolution of Money’’. Erişim Tarihi: 10.05.2023. https://www.bcb.gov.br/en/legacy?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Fingles%2Forigevoli.asp

Tikkanen, Amy. ‘’A Brief (and Fascinating) History of Money’’. Erişim Tarihi: 11.05.2023. https://www.britannica.com/story/a-brief-and-fascinating-history-of-money


BENZER MAKALE
Öğretmen Değil Rehber

Öğretmen Değil Rehber

Çoğu zaman kendisine atfedilen kutsallıkla birlikte anılan öğretmenlik mesleğinin de bir tarihsel süreci...

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Sicarii olarak tanımlanan grup adını suikast faaliyetlerinde kullanılan hançerden almaktadır. Kısa ve kıvrımlı olan...

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Amerikan İç Savaşı, ekonomileri tarıma dayalı olan ve köleleri iş gücü olarak kullanan Güney...

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Suriye ve Mısır önderliğinde Arap Devletleri 1973 yılının 6 Ekim’ine denk gelen Ramazan ayının onuncu gününde,...

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar (Arz-ı Mev’ud), Tanrı'nın Hz. İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere verdiğine inanılan...

Naziler ve Siyonist Ortakları

Naziler ve Siyonist Ortakları

Hitler'e karşı savaş başladığında neredeyse tüm Yahudi örgütleri müttefiklerle güçlerini...

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in kuruluş süreci de katliamlarla doludur. İsrail'in...

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

30 yıl savaşları 1618-1648 yılları arasında Almanya merkezli gerçekleşen ama bütün Avrupa’yı içine...

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

1578 yılında Portekiz Kralı, Muhammed El Mütevekkil’e destek vermek amacıyla ordusuyla Fas’a çıkarma...

Şekerin Acı Tarihi

Şekerin Acı Tarihi

Günümüzde neredeyse her alanda kullandığımız bir ürün olan şeker, Hindistan'dan başlayarak...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER