Konya Bilim Merkezi İlimge

Napolyon ve Mısır Seferi

 Hatice Durak
 4 dk  104

Napolyon Bonapart yani I. Napolyon, 15 Ağustos 1769'da Fransa’nın Kossika bölgesinin başkenti olan Ajaccio şehrinde dünyaya gelmiştir. Yalnızca Batı tarihinin değil aynı zamanda dünya tarihin en etkili askeri ve siyasi figürlerinden biri olarak öne çıkar. Modern savaş ve siyasetin gidişatını şekillendiren kariyeri 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarına yayılmış, Avrupa üzerinde derin izler bırakmış.

Napolyon'un askeri kariyeri, sahip olduğu stratejik zekâsı ve liderlik becerisi Fransız Devrimi’nin başladığı 1789 yılları sırasında kendini göstermiştir. Daha önce benzeri tatbik edilmeyen yenilikçi askeri uygulamaları ve komutası altındaki birliklerine ilham vermesiyle tanınmıştır. 1805'te gerçekleşen Austerlitz Savaşı ve 1806'daki Jena-Auerstedt Savaşı ise Napolyon’un askeri bir deha olarak ününü daha da sağlamlaştırmasına neden olmuştur.

Askeri başarılarının ötesinde Napolyon, Fransa'daki yasal ve idari sistemler başta olmak üzere birçok sistemi önemli ölçüde etkilemiştir. 1804 yılında yürürlüğe koyduğu Napolyon Kanunları, günümüzde onun kalıcı miraslarından sadece biridir. Onun uygulamaları birçok ülke için model teşkil etmiş, kanun önünde eşitlik ve bireysel hakların korunması gibi ilkeleri vurgulayarak modern hukuk sistemlerini etkilemiştir.


Askeri yönüyle ünlenen Napolyon 1796 yılında, ülkesinin başlıca rakiplerinden biri olan Avusturya'nın büyük ordularını İtalya'da gerçekleşen bir dizi savaşta yenilgiye uğratmıştır. 1797'de Fransa ve Avusturya arasında Campo Formio Antlaşması imzalanmış ve bunun sonucunda Fransızlar toprak kazanmıştır. Fransız ordusunun komutanlığını yapan ve savaşlarda önemli başarılar elde eden Napolyon, Kasım 1799'da 18 Brumaire darbesi olarak bilinen olayda Fransız direktörlüğünü başarıyla deviren bir grubun parçası olarak tarih sayfalarına geçmiştir.

Napolyon Bonapart'ın mirası; siyasi, askeri, idari alanları da etkilediği için karmaşık ve çok yönlüdür. Zeki bir askeri stratejist ve Avrupa tarihinde kilit bir figür olarak hatırlanırken, yayılmacı hırsları ve bunun sonucunda ortaya çıkan savaşlar sebebiyle de ardında yıkımlar bırakmıştır. Napolyon'un etkisi milliyetçiliğin yayılmasında, modern savaşın gelişmesinde baskın bir şekilde görülebilmektedir.

Napolyon Bonapart'ın tarih sahnesinde adının en fazla duyulduğu olaylardan biri ise 1798'de başlattığı Mısır Seferi’dir. Bonapart'ın askeri kariyeri daha geniş anlamda yorumlandığında tarihsel bağlamda, 18. yüzyılın sonları için Mısır Seferi önemli bir dönüm noktasına işaret etmektedir. Napolyon bu seferiyle Akdeniz'deki Fransız nüfuzunu genişletip Mısır’da bir Fransız kolonisi kurmuş, stratejik avantajlar elde etmeyi ve çeşitli alanlarda bilgi birikimini ilerletmeyi amaçlamış.

Napolyon'un Mısır Seferi’ne çıkma kararı stratejik, siyasi ve kişisel nedenlerin bir araya gelmesinin sonucuydu. Çünkü o dönemde Fransa Napolyon Savaşları'yla boğuşmaktayken Napolyon, Akdeniz ve Doğu'daki İngiliz nüfuzunu zayıflatmaya çalışmaktaydı. Bu sefer sayesinde Mısır'ı kontrol ederek İngiltere'nin Hindistan'a giden önemli ticaret yollarını kesmeyi ve bölgede bir Fransız varlığı oluşturmayı amaçlamıştı. Ayrıca Napolyon’un eski uygarlıklara karşı beslediği derin hayranlık, Mısır Seferi’ne çıkma konusunda onu motive eden önemli bir unsurdu.


Mayıs 1798'de, 30.000'den fazla askerin eşlik ettiği bir Fransız filosu Mısır'a doğru yelken açtı. Akdeniz'de stratejik bir ada olan Malta'nın başarılı bir şekilde ele geçirilmesiyle başlayan sefer, Temmuz ayında İskenderiye'ye doğru yönlendirildi. Temmuz 1798'de gerçekleşen Piramitler Savaşı'nda Napolyon'un kuvvetleri Memlük ordusunu yenerek Mısır üzerindeki Fransız kontrolünü sağlamlaştırdı.

Napolyon'un seferi sadece askeri bir ideal yahut çaba değil, aynı zamanda bilimsel bir keşif gezisi olarak da vasıflandırılmaktadır. Öyle ki Napolyon bu sefere çıkarken yanında Mısır'ın doğal kaynaklarını, mimarisini ve kültürünü incelemek ve belgelemekle görevli "bilginler" olarak ifade edilen bir akademisyen, bilim insanı ve sanatçı ekibi de götürmüştür.

Napolyon'un Mısır Seferi, bazı sebeplerden dolayı stratejik hedeflerine ulaşmada başarısız olsa da çeşitli cephelerde kalıcı etkiler bırakmıştır. Bilginler şeklinde ifade edilen grubun bilimsel ve kültürel katkıları, modern Mısır bilim çalışmalarının temelini oluşturmuştur. Sefer ayrıca oryantalizme olan ilgiyi artırmış, Avrupa’nın sanat ve edebiyat anlayışını etkilemiştir.

#Napolyon #Fransa #Mısır Seferi
0
0
0
Kaynakça

Demi̇r, Yaşar, “XIX. Asır Türk-Fransız İlişkilerinde Dönüm Noktası: Napolyon’un Mısır’ı İşgali ve Sonrası Oluşan Diplomatik Durum”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 2 (5), 130-146, 2015.

Britannica, “Napoleon I”, Erişim 18 Ocak 2024, https://www.britannica.com/biography/Napoleon-I 

History, “Napoleon Bonaparte - Biography, Facts & Death”, 24 Nisan 2023, Erişim 18 Ocak 2024, https://www.history.com/topics/european-history/napoleon 

Mark, Harrison W., “Napoleon’s Campaign in Egypt and Syria”, World History Encyclopedia, Erişim 18 Ocak 2024, https://www.worldhistory.org/Napoleon's_Campaign_in_Egypt_and_Syria/ 

BENZER MAKALE
Öğretmen Değil Rehber

Öğretmen Değil Rehber

Çoğu zaman kendisine atfedilen kutsallıkla birlikte anılan öğretmenlik mesleğinin de bir tarihsel süreci...

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Sicarii olarak tanımlanan grup adını suikast faaliyetlerinde kullanılan hançerden almaktadır. Kısa ve kıvrımlı olan...

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Amerikan İç Savaşı, ekonomileri tarıma dayalı olan ve köleleri iş gücü olarak kullanan Güney...

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Suriye ve Mısır önderliğinde Arap Devletleri 1973 yılının 6 Ekim’ine denk gelen Ramazan ayının onuncu gününde,...

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar (Arz-ı Mev’ud), Tanrı'nın Hz. İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere verdiğine inanılan...

Naziler ve Siyonist Ortakları

Naziler ve Siyonist Ortakları

Hitler'e karşı savaş başladığında neredeyse tüm Yahudi örgütleri müttefiklerle güçlerini...

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in kuruluş süreci de katliamlarla doludur. İsrail'in...

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

30 yıl savaşları 1618-1648 yılları arasında Almanya merkezli gerçekleşen ama bütün Avrupa’yı içine...

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

1578 yılında Portekiz Kralı, Muhammed El Mütevekkil’e destek vermek amacıyla ordusuyla Fas’a çıkarma...

Şekerin Acı Tarihi

Şekerin Acı Tarihi

Günümüzde neredeyse her alanda kullandığımız bir ürün olan şeker, Hindistan'dan başlayarak...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER