Konya Bilim Merkezi İlimge

Mısır ve Tanrıları

 Hatice Durak
 3 dk  245

Mısır, resmi adıyla Mısır Arap Cumhuriyeti, Kuzey Afrika'da bulunan bir ülkedir. Başkenti Kahire'dir ve nüfusun büyük bölümü Nil Nehri boyunca yerleşmiştir. Mısır, tarihi, kültürü ve turistik yerleri ile ünlüdür. Piramitleri, İskenderiye Kütüphanesi, Luksor Tapınağı ve Karnak Tapınağı gibi antik yerler, Nübye Barajı gibi modern yapılar, Kızıldeniz kıyıları gibi doğal güzellikleri ile çok çeşitli turistik olanaklar sunar.

Mısır'ın ekonomisi tarım, turizm, sanayi gibi sektörlere dayanmaktadır. Ülkenin önemli tarım ürünleri arasında mısır, buğday, pamuk, şeker kamışı ve sebzeler yer almaktadır. Turizm ise Mısır'ın en büyük döviz kaynaklarından biridir.

Mısır, İslam dünyası açısından da önemli bir yere sahiptir. Resmi dili Arapçadır ve genel kitle büyük oranda Müslümandır. Mısır'ın tarihi ve kültürü, İslami sanat, edebiyat, mimari ve müzik gibi pek çok alanda etkili olmuştur.

Mısır tarihi genellikle üç döneme ayrılır: Antik, Orta Çağ ve Modern Mısır. Antik Mısır, M.Ö. 3000'lere kadar uzanan bir dönemdir. Bu dönemde Mısır uygarlığı piramitler, tapınaklar, heykeller ve diğer birçok sanat eseri ile ön plana çıkmıştır. Firavunlar, bu dönemde ülkenin büyük bir bölümünü yönetmiştir.


Orta Çağ Mısırı, İslam fethinden sonra başlamış ve 1517'de Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Bu dönemde Mısır, İslami sanat, edebiyat ve mimarinin merkezi haline gelmiştir. Kahire, bu dönemde Mısır'ın başkenti olarak önemli bir kültür ve ticaret merkezidir.

Modern Mısır, 19. yüzyıl sonlarından itibaren başlamıştır. 20. yüzyılın başında, Mısır, İngilizlerin kontrolünden kurtulmuş ve bağımsız bir cumhuriyet haline gelmiştir. Bu dönemde Mısır'ın ekonomisi, sanayi ve turizme dayanıyordu. 2011 yılında, Mısır'da halk hareketleri sonucu Mısır Devrimi gerçekleşti ve bu olaylar, ülkenin modern tarihinde önemli bir yer tutmuştur.

Mısır'da çok sayıda tanrı vardır ve bunların her biri farklı bir özelliği, gücü ve simgeyi temsil etmektedir. Mısır tanrıları, insanların evlerindeki her türlü olaya, doğal olaylara ve yaşadıkları yaşam alanlarına yardım etmek ve yönlendirmek için kullanılıyordu.

Mısır tarihinde yer alan en önemli tanrı / koruyucuların isimleri ve özellikleri aşağıda verilmiştir.

1. Ra: Güneş tanrısı olarak bilinir, yaratılışın getirdiği davranışlarda önemli bir rol oynadığına inanılır.

2. Osiris: Ölüm ve yeniden doğuşun tanrısı olarak bilinir.

3. Isis: Doğurganlık, koruma ve sadakat kurallarını koyan tanrı olarak bilinir.

4. Horus: Kraliyet ve avcı tanrısı olarak bilir ve aynı zamanda Ra'nın oğlu olarak da kabul edilir.

5. Anubis: Ölülerin koruyucu tanrısı olarak bilinir.

6. Thoth: Bilgelik, matematik ve yazı tanrısı olarak bilinir.

7. Hathor: Aşk, doğurganlık, doğa ve müzik tanrısı olarak bilinir.

8. Seth: Kargaşa, fırtına ve kaos tanrısı olarak bilinir.

9. Bastet: Kedi koruyucusu olarak bilinen bu tanrı, ev hayatının bekçisi ve kedi formundadır.

10. Ptah: Yaratıcılık, zanaat ve mimari tanrısı olarak bilinir.

Mısır tarihinde tanrılar çok yaygındır. Yukarda sayılanlar bunlardan sadece bir kısmı olmakla birlikte, kaynaklarda birçok tanrı isminden bahsedilmektedir. Mısır dini, bu tanrılara tapınmak, onlara kurban vermek ve dualar okumak gibi ayinlerle öne çıkan hükümler bulundurmaktadır.

#Mısır #Piramitler #Mısır Tanrıları #Tarih
0
0
0
Kaynakça

Mark, Joshua J. “Egyptian Gods - The Complete List”. World History Encyclopedia. Erişim 21 Mart 2023. https://www.worldhistory.org/article/885/egyptian-gods---the-complete-list/

“Ancient Egypt | History, Government, Culture, Map, & Facts | Britannica”. Erişim 21 Mart 2023. https://www.britannica.com/place/ancient-Egypt


BENZER MAKALE
Öğretmen Değil Rehber

Öğretmen Değil Rehber

Çoğu zaman kendisine atfedilen kutsallıkla birlikte anılan öğretmenlik mesleğinin de bir tarihsel süreci...

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Sicarii olarak tanımlanan grup adını suikast faaliyetlerinde kullanılan hançerden almaktadır. Kısa ve kıvrımlı olan...

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Amerikan İç Savaşı, ekonomileri tarıma dayalı olan ve köleleri iş gücü olarak kullanan Güney...

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Suriye ve Mısır önderliğinde Arap Devletleri 1973 yılının 6 Ekim’ine denk gelen Ramazan ayının onuncu gününde,...

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar (Arz-ı Mev’ud), Tanrı'nın Hz. İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere verdiğine inanılan...

Naziler ve Siyonist Ortakları

Naziler ve Siyonist Ortakları

Hitler'e karşı savaş başladığında neredeyse tüm Yahudi örgütleri müttefiklerle güçlerini...

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in kuruluş süreci de katliamlarla doludur. İsrail'in...

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

30 yıl savaşları 1618-1648 yılları arasında Almanya merkezli gerçekleşen ama bütün Avrupa’yı içine...

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

1578 yılında Portekiz Kralı, Muhammed El Mütevekkil’e destek vermek amacıyla ordusuyla Fas’a çıkarma...

Şekerin Acı Tarihi

Şekerin Acı Tarihi

Günümüzde neredeyse her alanda kullandığımız bir ürün olan şeker, Hindistan'dan başlayarak...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER