Konya Bilim Merkezi İlimge

Holokost'un Unutulmaz Mirasını Anmak

 Raziye Betül Dikmen
 3 dk  150

Holokost, İkinci Dünya Savaşı döneminde Avrupa’daki Yahudilerin soykırıma uğradıkları dönemi ifade eden bir kavramdır. Yunanca “yakılan sunu” anlamına gelen holokost, İbranicede “felaket, afet, yıkım” anlamında kullanılan “şoa” kelimesiyle ifade edilmektedir. Avrupa’da yapılan Yahudi düşmanlığının Hitler eliyle doruk noktasına ulaşması nedeniyle holokosta Nazi soykırımı da denilmektedir. Holokost olarak adlandırılan bu dönem Adolf Hitler’in Alman şansölyesi olduğu 1933 yılından Avrupa’daki savaşın sona erdiği 1945 yılına kadar geçen süreci ifade etmektedir.

Tarihsel veriler incelendiğinde Avrupa’da yaşayan Yahudilerin yıllarca dini ayrımcılığa maruz kaldıkları görülmektedir. Başlangıçta İsa’nın ölümünden sorumlu tutulmaları ve ortaçağda dışlanmaları nedeniyle gettolarda topluluktan ayrı yaşamaya zorlanmaları bunun göstergesidir. Yapılan ayrımcılık sadece bunlarla sınırlı kalınmamış, yaşanılan her olumsuzlukta Yahudiler suçlanmıştır. Örneğin ortaçağda yaşanan veba salgının çıkış nedeni Yahudilere bağlanmış ve bu durum sınır dışı edilmelerine neden olmuştur. Öyle ki bazı gruplar tarafından 1918 yılında Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’nı kaybetmesinin sorumlusu olarak Yahudiler görülmüş, konuyla alakalı birçok suçlamaya maruz kalmışlardır.


1933 yılında yapılan seçimlerle Alman şansölyesi olarak seçilen Adolf Hitler, Yahudilere karşı acımasız bir politika yürütmüştür. Şansölye olduktan sonra Alman parlamentosunu ele geçirmek için yeni bir seçim çağrısında bulunan Hitler, Nazilerin hükümette çoğunluğu sağlamasına yardımcı olmuştur. Naziler, gücü ellerine almış olmanın verdiği rahatlıkla kısa sürede güçlerini diktatörlüğe dönüştürmüşlerdir.

1934 yılı sonunda Hitler yönetim gücünü tam anlamıyla ele geçirmiş ve Yahudilere karşı olan yaptırımları hızla artırmıştır. Almanları üstün ırk olarak gören Hitler, Yahudilerin Alman kültürünü zayıflattığını iddia etmişlerdir. Yahudileri kötü ve korkak, Almanları ise çalışkan ve cesur olarak tanımlamış; Yahudiler tarafından yazılan kitaplar yakılmış, Yahudiler mesleklerinden ve okullardan uzaklaştırılmıştır. Halka açık etkinliklerden dışlanan Yahudiler için esas amaçlanan şeyin Almanya topraklarından göç etmeleri olduğu söylenmektedir. Bu amaç doğrultusunda 1935 yılında yürürlüğe giren Nürnberg Yasası ile Yahudilerin Yahudi olmayanlarla evlenmeleri yasaklanmış, daha da ötesi Yahudilerin vatandaşlık hakları ellerinden alınmıştır. Nazilerin ele geçirdikleri yerlerde yaşayan Yahudilerin kendilerini belli edecek rozet takmaları zorunlu hale getirilmiştir. Bu yasa ile Almanya’da yabancı durumuna düşen Yahudilerden bazıları göç etmeyi başarmış, bazıları ise evleri, sinagogları ve dükkânları yıkılarak toplama kamplarına hapsedilmiştir. Bu kampların Yahudilerin gazla öldürüldükleri özel mekânlar olduğu bilinmektedir. Yaklaşık olarak 3,5 milyon Yahudi’nin bu kamplarda öldürüldüğü kayıtlara geçmiştir.


1939 yılında İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi ile Yahudilere yönelik zulümler artmaya başlamıştır. Çünkü Polonya’nın işgali, bir milyondan fazla Yahudi’nin Alman yönetimine girmesi anlamına gelmektedir. Gettolara tıkılan Yahudilerin, hapishane benzeri yerlerde açlıkla savaşarak yaşam mücadelesi verdikleri bilinmektedir.

Holokostu planlayan ve uygulayan başlıca kişiler Nazilerdir ancak bunu kendi başlarına yapmış olduklarını söylemek doğru değildir. Milyonlarca Alman vatandaşının ve bazı devletlerin desteğini aldıklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Zira suç ortaklarının gizli desteği olmadan Nazilerin kendi başlarına bu denli başarıya ulaşması ve Yahudi tarihinde derin yaralara neden olması pek mümkün görünmemektedir. Kısacası Avrupa Hıristiyanlarında var olan Yahudi düşmanlığı Adolf Hitler’le beraber Nazilerde bedenleşmiştir.

#yahudilik #holokost #adolfhitler #naziler
0
0
0
Kaynakça

Eroğlu, Ahmet Hikmet. Kavram Atlası / Dinler Tarihi 2. Gazi Kitabevi, 2020.

“An Introductory History of the Holocaust”. Erişim 15 Haziran 2023. https://www.jewishvirtuallibrary.org/an-introductory-history-of-the-holocaust

“Holocaust | Definition, Concentration Camps, History, & Facts | Britannica”. Erişim 15 Haziran 2023. https://www.britannica.com/event/Holocaust

Anne Frank Website. “What Is the Holocaust?” 20 Mayıs 2020. Erişim 15 Haziran 2023. https://www.annefrank.org/en/anne-frank/go-in-depth/what-is-the-holocaust/

BENZER MAKALE
Öğretmen Değil Rehber

Öğretmen Değil Rehber

Çoğu zaman kendisine atfedilen kutsallıkla birlikte anılan öğretmenlik mesleğinin de bir tarihsel süreci...

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Sicarii olarak tanımlanan grup adını suikast faaliyetlerinde kullanılan hançerden almaktadır. Kısa ve kıvrımlı olan...

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Amerikan İç Savaşı, ekonomileri tarıma dayalı olan ve köleleri iş gücü olarak kullanan Güney...

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Suriye ve Mısır önderliğinde Arap Devletleri 1973 yılının 6 Ekim’ine denk gelen Ramazan ayının onuncu gününde,...

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar (Arz-ı Mev’ud), Tanrı'nın Hz. İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere verdiğine inanılan...

Naziler ve Siyonist Ortakları

Naziler ve Siyonist Ortakları

Hitler'e karşı savaş başladığında neredeyse tüm Yahudi örgütleri müttefiklerle güçlerini...

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in kuruluş süreci de katliamlarla doludur. İsrail'in...

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

30 yıl savaşları 1618-1648 yılları arasında Almanya merkezli gerçekleşen ama bütün Avrupa’yı içine...

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

1578 yılında Portekiz Kralı, Muhammed El Mütevekkil’e destek vermek amacıyla ordusuyla Fas’a çıkarma...

Şekerin Acı Tarihi

Şekerin Acı Tarihi

Günümüzde neredeyse her alanda kullandığımız bir ürün olan şeker, Hindistan'dan başlayarak...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER