Konya Bilim Merkezi İlimge

Haşhaşiler ve Hasan Sabbah

 Hatice Durak
 2 dk  711

Hasan Sabbah, 1050’de İran'ın Kum kentinde doğmuş ve İsmail’i Şii mezhebini takip eden bir ailede büyümüştür. Hasan Sabbah, çeşitli yerlerde öğrenim gördükten sonra İsmail’i Şii mezhebinin merkezi olan Mısır'daki Fatımi Halifeliğinin müridi olmuştur. Sonunda Fatımi sarayından ayrılmış ve 1090'da Alamut kalesini kurduğu İran'a gitmiştir. Hasan Sabbah, manevi aydınlanmanın ve yozlaşmış yöneticilerin devrilmesinin önemini vurgulayan öğretilerini ve ideolojisini Alamut'tan yaymaya başlamıştır. Ayrıca, siyasi ve dini muhalifleri ortadan kaldırmak için emirlerini yerine getirecek ajanlar ve suikastçılar ağı kurmuştur. Hasan Sabbah'ın öğretileri ve uyguladığı taktikler tartışılmış ve dönemin birçok İslam alimi tarafından kınanmıştır. Ancak takipçileri ona şiddetle bağlı kalmışlar ve Haşhaşiler, korkulan ve güçlü bir tarikat haline gelmiştir.


Haşhaşiler, 11. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar Orta Doğu'da faaliyet gösteren gizli bir oluşumdur. Suikastleri siyasi bir araç olarak kullanmalarıyla bilinmektedir. Dönemin pek çok hükümdarı ve lideri onlardan korkmuştur. Haşhaşilerin kökenleri belirsizdir, ancak İsmail’i Şii mezhebinin parçalanmış bir grubu olduklarına inanılmaktadır. Tarikatın kurucusu, 11. yüzyılın sonlarında İran'da Alamut Vadisi'nde bir kale kuran Hasan Sabbah'tır.

Haşhaşiler, çıkarlarına tehdit oluşturduğuna inandıkları siyasi ve dini şahsiyetlere suikastler düzenlemişlerdir. Saldırılarını gerçekleştirmeden önce hedeflerine yaklaşmak için genellikle gizlilik ve hileye başvurmuşlardır. Özellikle kaleler ve dağlık bölgelerde üsler kurmuşlar ve burada stratejik bir şekilde konumlanarak düşmanlarına karşı savaşmışlardır. Askeri taktikleri arasında suikast, sabotaj, casusluk ve düşmanın moralini bozmak için psikolojik savaş bulunmaktadır. Örgüt üyeleri, düşmanlarının zayıf noktalarını keşfetmek ve saldırı planlarını hazırlamak için casuslar kullanmışlardır. Sonuç olarak, örgütlenmeleri ve askeri taktikleri ile dönemin önemli bir oluşumu haline gelmişlerdir. Bu taktikler, onları sadece askeri alanda değil, aynı zamanda politik arenada da güçlü kılmıştır.

13. yüzyılda Moğol İmparatorluğu'na yenilmiş ve etkileri azalmıştır. Her gizli yapılanmada olduğu gii Haşhaşiler hakkında da pek çok efsane anlatılmıştır. Bunların bir kısmı gerçek bir kısmı da uydurmadır. Bununla birlikte onların mirası, gizemli ve ölümcül bir suikast grubu olarak; özellikle de video oyunları, filmler ve romanlar aracılığıyla popüler kültürde yerini almıştır.


#Haşhaşilik #Hasan Sabbah #Batınilik #Alamut Kalesi
0
0
0
Kaynakça

Özaydın, Abdülkerim. “Hasan Sabbâh”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 16/347-350. Türkiye Diyanet Vakfı, 1997.

Türk, Kerem. “Haşhaşiler: Gizli Bir Örgütün Tarihi”. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 8/1 (30 Haziran 2021), 241-245. https://doi.org/10.26513/tocd.784020

Lockhart, Laurence - Tülücü (çev.), Süleyman. “HASAN-I SABBÂH VE HAŞÎŞÎLER”. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 26 (30 Aralık 2006), 213-240.


BENZER MAKALE
Öğretmen Değil Rehber

Öğretmen Değil Rehber

Çoğu zaman kendisine atfedilen kutsallıkla birlikte anılan öğretmenlik mesleğinin de bir tarihsel süreci...

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Sicarii olarak tanımlanan grup adını suikast faaliyetlerinde kullanılan hançerden almaktadır. Kısa ve kıvrımlı olan...

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Amerikan İç Savaşı, ekonomileri tarıma dayalı olan ve köleleri iş gücü olarak kullanan Güney...

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Suriye ve Mısır önderliğinde Arap Devletleri 1973 yılının 6 Ekim’ine denk gelen Ramazan ayının onuncu gününde,...

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar (Arz-ı Mev’ud), Tanrı'nın Hz. İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere verdiğine inanılan...

Naziler ve Siyonist Ortakları

Naziler ve Siyonist Ortakları

Hitler'e karşı savaş başladığında neredeyse tüm Yahudi örgütleri müttefiklerle güçlerini...

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in kuruluş süreci de katliamlarla doludur. İsrail'in...

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

30 yıl savaşları 1618-1648 yılları arasında Almanya merkezli gerçekleşen ama bütün Avrupa’yı içine...

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

1578 yılında Portekiz Kralı, Muhammed El Mütevekkil’e destek vermek amacıyla ordusuyla Fas’a çıkarma...

Şekerin Acı Tarihi

Şekerin Acı Tarihi

Günümüzde neredeyse her alanda kullandığımız bir ürün olan şeker, Hindistan'dan başlayarak...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER