Konya Bilim Merkezi İlimge

Güçlü Firavun: II. Ramses

 Feyza Güsün
 3 dk  407

II. Ramses'in hayatı hakkında çok fazla detay bilinmemekle birlikte, onun hükümdarlık dönemi boyunca Mısır'ı güçlü bir imparatorluk haline getirdiği ve dönemin en önemli firavunlarından biri olduğu iddia edilmektedir. M.Ö. 1279-1213 yılları arasında hüküm sürdüğü ve Mısır'ın 19. Hanedanlığı'nın üyesi olduğu bilinmektedir. Ramses, Firavun III. Seti'nin oğludur ve babasının ölümünden sonra tahta geçmiştir.


II. Ramses döneminde, Mısır İmparatorluğu, tarihinin en güçlü dönemlerinden birini yaşamıştır. Hükümdarlığı döneminde, Mısır'ın güçlü ordusu ve geniş toprakları sayesinde askeri başarılar kazanmıştır. Özellikle, Hatti Krallığı'na karşı kazandığı zaferler, dönemin en önemli askeri zaferleri arasında yer alır. II. Ramses, ülkesini zenginleştirmek ve büyük bir imparatorluk haline getirmek için birçok projeyi hayata geçirmiştir.

II. Ramses, Firavun III. Seti'nin oğlu olarak M.Ö. 1279'da tahta geçmiş ve yaklaşık 66 yıl boyunca hüküm sürmüştür. Hükümdarlığı boyunca Mısır, askeri açıdan çok güçlü hale gelmiş ve geniş topraklara sahip olmuştur. II. Ramses, özellikle Hatti Krallığı'na karşı kazandığı zaferlerle tanınır. Bunların en ünlüsü, Kadeş Muharebesi'dir ve bu savaşta II. Ramses, Hatti Krallığı'nın güçlü ordusunu yenmiştir.

II. Ramses aynı zamanda, tarihte bilinen ilk barış antlaşmasını imzalayan firavundur. Bu antlaşma, Hatti Krallığı ile yapılmıştı ve 21 yıl boyunca süren bir savaşın ardından imzalanmıştır. Antlaşma, iki taraf arasındaki toprak sınırlarını belirlemiş ve ticaret yapılmasına izin vermiştir.

II. Ramses ayrıca, Ramses tapınağı gibi birçok mimari eserin yapımına öncülük etmiştir. Bu tapınak, Abu Simbel'deki büyük heykelleri ile ünlüdür ve Mısır'ın en önemli turistik yerlerinden biridir. Ayrıca, başka birçok yapı ve tapınak inşa ettirmiş ve Mısır'ın sanatsal ve kültürel zenginliğinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bu yapılar, Mısır sanatının en önemli eserleri arasında yer almaktadır.

II. Ramses döneminde Mısır'ın ekonomisi, tarım ve ticarete dayanmaktadır. Bu dönemde, Nil Nehri'nin verimli toprakları sayesinde tarım çok gelişmiş ve Mısır, diğer ülkelere tarım ürünleri ihraç etmiştir. Ayrıca, ticaret de önemli bir gelir kaynağı olmuş ve Mısır, diğer ülkelerle ticaret yaparak zenginleşmiştir.

Din ve kültür açısından ise II. Ramses süreci büyük bir öneme sahiptir. Firavunlar, tanrılarla özdeşleştirilmişlerdir ve bu nedenle din, hayatın her alanında etkilidir. Ayrıca, Mısır sanatı ve yazısı da büyük bir gelişme göstermiş ve bu dönem, Mısır tarihinin en önemli dönemlerinden biri haline gelmiştir.

II. Ramses'in ölümünden sonra, Mısır İmparatorluğu'nda çöküş başlamıştır. Ancak, II. Ramses hükümdarlığı döneminde Mısır, güçlü ve refah içinde bir imparatorluktur ve bu dönem, Mısır tarihinin en parlak dönemlerinden biridir.

#Mısır #Firavun #II.Ramses
0
0
0
Kaynakça

Hajıyev, Ebru. ‘’ II. Ramses Dönemi ve Mısır-Hitit İlişkileri’’. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bilecik, 2022.

Rattini, Kristin Baird. ‘’Who was Ramses II?’’ Erişim Tarihi: 01.05.2023. https://www.nationalgeographic.com/culture/article/ramses-ii

Dorman, Peter. ‘’Ramses II.’’ Erişim Tarihi: 01.05.2023. https://www.britannica.com/biography/Ramses-II-king-of-Egypt
BENZER MAKALE
Öğretmen Değil Rehber

Öğretmen Değil Rehber

Çoğu zaman kendisine atfedilen kutsallıkla birlikte anılan öğretmenlik mesleğinin de bir tarihsel süreci...

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Sicarii olarak tanımlanan grup adını suikast faaliyetlerinde kullanılan hançerden almaktadır. Kısa ve kıvrımlı olan...

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Amerikan İç Savaşı, ekonomileri tarıma dayalı olan ve köleleri iş gücü olarak kullanan Güney...

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Suriye ve Mısır önderliğinde Arap Devletleri 1973 yılının 6 Ekim’ine denk gelen Ramazan ayının onuncu gününde,...

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar (Arz-ı Mev’ud), Tanrı'nın Hz. İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere verdiğine inanılan...

Naziler ve Siyonist Ortakları

Naziler ve Siyonist Ortakları

Hitler'e karşı savaş başladığında neredeyse tüm Yahudi örgütleri müttefiklerle güçlerini...

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in kuruluş süreci de katliamlarla doludur. İsrail'in...

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

30 yıl savaşları 1618-1648 yılları arasında Almanya merkezli gerçekleşen ama bütün Avrupa’yı içine...

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

1578 yılında Portekiz Kralı, Muhammed El Mütevekkil’e destek vermek amacıyla ordusuyla Fas’a çıkarma...

Şekerin Acı Tarihi

Şekerin Acı Tarihi

Günümüzde neredeyse her alanda kullandığımız bir ürün olan şeker, Hindistan'dan başlayarak...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER