Konya Bilim Merkezi İlimge

Gize Piramitleri ve Antik Mısır Tanrıları

 Beyza Darıcıoğlu
 5 dk  473

Gize Piramitleri, Mısır'ın Kahire şehrine yakın Gize bölgesinde bulunan ve antik Mısır medeniyetinin en büyük ve en etkileyici yapılarından biridir. Bu piramitler, firavunlar Khufu, Khafre ve Menkaure için inşa edilmiştir. Gize Piramitleri, tarih boyunca arkeologlar, tarihçiler ve turistler için büyük bir ilgi odağı olmuştur.

Khufu (Keops): Khufu, Eski Krallık döneminde Mısır'ın 4. hanedanlığında hüküm süren firavundur. Khufu, Gize Piramitleri kompleksinin en büyük piramidi olan Khufu Piramidi'nin inşasını emretmiştir. Bu piramit, aynı zamanda Gize Piramitleri'nin en ünlüsüdür. Khufu, ihtişamlı piramidiyle tanınmakta ve Mısır tarihindeki en güçlü ve etkili firavunlardan biri olarak kabul edilmektedir.

Khafre (Kefren): Khafre, Khufu'nun oğlu ve halefidir. Khafre Piramidi olarak da bilinen Büyük Sfenks'in yanında, Gize Piramitleri kompleksindeki ikinci en büyük piramiti yaptırmıştır. Khafre, babasının izinden giderek hükümdarlığı sırasında büyük bir etki ve güç göstermiştir. Ayrıca, Khafre'nin piramidinin tepesinde biri hâlâ duran orijinal beyaz kaplamaları bulunmaktadır.

Menkaure (Mikerinos): Menkaure, Khufu'nun torunu ve Khafre'nin oğludur. Menkaure Piramidi, Gize Piramitleri kompleksinin en küçüğüdür. Firavun Menkaure'nin mezarı olarak inşa edilmiştir. Menkaure, hükümdarlığı boyunca adaleti ve halkıyla olan ilişkileriyle tanınmıştır. Piramidinin içinde bulunan bazalt bir heykel, Menkaure'nin portresini tasvir etmektedir.

Bu üç firavun, antik Mısır'ın Eski Krallık döneminde hüküm süren önemli liderlerdir. Gize Piramitleri kompleksindeki piramitler, onların ihtişamını, gücünü ve antik Mısır medeniyetinin mimari ve mühendislik başarılarını temsil etmektedir.


Gize Piramitleri'nin Tarihi:

Gize Piramitleri, Mısır'ın Eski Krallık dönemine (M.Ö. 2680-2180) tarihlenmektedir. Khufu Piramidi (Büyük Piramit), Eski Krallık döneminin 4. hanedanlığından Firavun Khufu (Keops) tarafından yaptırılmıştır. Khafre Piramidi, Khufu'nun oğlu ve halefi Firavun Khafre (Kefren) tarafından, Menkaure Piramidi ise Firavun Menkaure (Mikerinos) tarafından inşa ettirilmiştir. Bu piramitler, firavunların ölümünden sonra mezar olarak kullanılmıştır.

Yapım Teknikleri:

Gize Piramitleri'nin yapımı için oldukça sofistike teknikler kullanılmıştır. Piramitler, devasa kireçtaşı bloklarının bir araya getirilmesiyle inşa edilmiştir. Bu blokların bazıları 50 tonu aşan ağırlıklara sahiptir. İnşa edildikleri dönemde, bu piramitler dünyanın en yüksek yapısı olarak kabul edilmiştir. Piramitlerin içinde, firavunun mumyasının korunduğu geçitler, odalar ve koridorlar bulunmaktadır.

Piramitlerin yapımında kullanılan tekniklerin tam olarak nasıl uygulandığı hâlâ tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak bazı araştırmacılar, taş blokların yerlerine nasıl yerleştirildiği ve taşın nasıl kesildiği konularında farklı teoriler ileri sürmüşlerdir. Bazı teorilere göre, rampalar kullanılarak taş blokların yükseltilmiş olabileceği düşünülmektedir. Diğer bir teori ise blokların su kanalları ve kum yatakları kullanılarak kaydırıldığı yönündedir.

Tarihin bazı popüler versiyonları, piramitlerin köleler veya zorla çalıştırılan yabancılar tarafından inşa edildiğini savunsa da bölgeden çıkarılan iskeletler, işçilerin muhtemelen yılın Nil Nehri'nin sular altında kaldığı dönemde piramitlerde çalışan yerli Mısırlı tarım işçileri olduğunu gösteriyor.

Kültürel Önem:

Firavunların Mezarları: Gize Piramitleri, firavunların ölümünden sonra mezar olarak kullanılmıştır. Firavunlar, Antik Mısır toplumunda tanrısal bir statüye sahip olarak kabul edilirlerdi ve ölümlerinden sonra ölümsüz bir şekilde yaşayacaklarına inanılırdı. Bu nedenle, firavunların mezarları büyük bir öneme sahipti ve piramitler, onların ruhunun ölümsüzlüğünü garanti etmek amacıyla yapılmıştır.

Tanrıya Yakınlık: Gize Piramitleri, antik Mısır'ın dini inançlarına göre tanrılarla bağlantı kurma amacını taşımaktadır. Firavunlar, tanrıların yeryüzündeki temsilcileri olarak kabul edilmektedir. Piramitlerin inşası tanrılara yaklaşmayı simgelemektedir. Bu yapılar, tanrıların yerleştiği yer olarak düşünülür ve ritüeller ve kurbanlar bu alanlarda gerçekleştirilirdi.

Toplumsal İmparatorluk Gösterisi: Gize Piramitleri, antik Mısır medeniyetinin büyüklüğünü ve gücünü temsil etmektedir. Bu yapılar, firavunların yönetimlerindeki zenginlik, güç ve yetkinliklerini vurgulamaktadır. Piramitlerin devasa boyutları, o dönemdeki inşaat teknolojisi ve organizasyon yeteneklerinin bir göstergesidir. Ayrıca, piramitlerin yapımında çalışan binlerce işçi, firavunun yönetimi altındaki toplumsal düzenin bir yansımasıdır.

Mimarlık ve Mühendislik Başarısı: Gize Piramitleri, antik Mısır'ın mimarlık ve mühendislik yeteneklerinin bir örneğidir. Piramitlerin düzgün geometrik yapıları ve dayanıklılığı, o dönemdeki inşaat bilgisi ve uzmanlık düzeyini göstermektedir. Bu yapılar, taş blokların hassas bir şekilde yerleştirilmesini gerektiren karmaşık bir inşaat sürecini içermektedir. Piramitler, antik dünyada benzersiz birer mühendislik harikası olarak kabul edilmektedir.

Gize Piramitleri, antik Mısır medeniyetinin dini, toplumsal ve teknolojik yönlerini yansıtan önemli simgelerdir. Dünyanın 7 Harikasından biri olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yerini alan bu piramitler, bugün hâlâ dünya çapında turistlerin ilgisini çeken insanlık tarihinin önemli simgelerinden biridir.

#Gize Piramitleri #Antik Mısır Tanrıları #Piramitlerin Tarihi #Mısır #Kahire
0
0
0
Kaynakça

Augustyn, Adam. ‘’ Pyramids of Giza’’. Erişim Tarihi: 25 Mayıs 2023. https://www.britannica.com/topic/Pyramids-of-Giza

Handwerk, Brian. ‘’ Pyramids at Giza’’. Erişim Tarihi: 24 Mayıs 2023. https://www.nationalgeographic.com/history/article/giza-pyramids

Mark, Joshua. ‘’Great Pyramid of Giza’’. Erişim Tarihi: 25 Mayıs 2023. https://www.worldhistory.org/Great_Pyramid_of_Giza/


BENZER MAKALE
Öğretmen Değil Rehber

Öğretmen Değil Rehber

Çoğu zaman kendisine atfedilen kutsallıkla birlikte anılan öğretmenlik mesleğinin de bir tarihsel süreci...

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Sicarii olarak tanımlanan grup adını suikast faaliyetlerinde kullanılan hançerden almaktadır. Kısa ve kıvrımlı olan...

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Amerikan İç Savaşı, ekonomileri tarıma dayalı olan ve köleleri iş gücü olarak kullanan Güney...

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Suriye ve Mısır önderliğinde Arap Devletleri 1973 yılının 6 Ekim’ine denk gelen Ramazan ayının onuncu gününde,...

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar (Arz-ı Mev’ud), Tanrı'nın Hz. İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere verdiğine inanılan...

Naziler ve Siyonist Ortakları

Naziler ve Siyonist Ortakları

Hitler'e karşı savaş başladığında neredeyse tüm Yahudi örgütleri müttefiklerle güçlerini...

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in kuruluş süreci de katliamlarla doludur. İsrail'in...

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

30 yıl savaşları 1618-1648 yılları arasında Almanya merkezli gerçekleşen ama bütün Avrupa’yı içine...

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

1578 yılında Portekiz Kralı, Muhammed El Mütevekkil’e destek vermek amacıyla ordusuyla Fas’a çıkarma...

Şekerin Acı Tarihi

Şekerin Acı Tarihi

Günümüzde neredeyse her alanda kullandığımız bir ürün olan şeker, Hindistan'dan başlayarak...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER