Konya Bilim Merkezi İlimge

Avrupa Nüfusunu Yarıya İndiren Salgın: 1348 Veba Salgını

 Kerim Emre Karabacak
 2 dk  252

Asya’da ortaya çıktığı düşünülen ve ticaret yollarıyla Avrupa’ya ulaşan veba salgını nedeniyle Avrupa nüfusunun yarısı hayatını kaybetmiştir. Birçok kasabada yaşayan insan kalmamış ve önemli ölçüde demografik değişiklikler görülmüştür.

Salgının olduğu dönemde hastalığın ortaya çıkışı ile ilgili çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Deprem, astronomik olaylar ve kötü hava şartları nedeniyle hastalığın ortaya çıktığı düşünülmüştür. Kilise yaklaşımına göre hastalığın Tanrının bir cezası olduğu ve insanların işledikleri günahlardan ötürü gönderildiği anlatılmıştır. Salgının Avrupa’ya Asya’dan geldiği ifade edilmektedir. Geliş rotasının farklılık gösterdiği görüşler olmakla birlikte genel olarak Asya’dan Avrupa’ya taşındığı bilinmektedir. Hastalığın kaynağının Çin veya Hindistan olduğu ifade edilmektedir. Ticaret yollarıyla Batı Asya’ya buradan da Avrupa’ya ulaşmıştır.

Salgın Sicilya üzerinden Avrupa’ya giriş yapmıştır. Mevsimsel farklılıklar göstererek dalgalar halinde Kuzey’e doğru yayılmıştır. Kısa süre içerisinde İskandinav bölgesine kadar ulaşmıştır. Avrupa Veba ile mücadele ederken pek çok insan hastalığı anlamaya çalışmış ve çeşitli söylemlerde bulunmuştur. Kalabalıklardan uzak durulması, kırsal bölgelere yerleşilmesi, özel dualar edilmesi ve çeşitli maskeler takılması bu hastalıktan korunmak amacıyla ortaya konulan söylemlerden birkaçıdır.


Şehir idarecileri ve Kilise tarafından da çeşitli önlemler alınarak hastalıkla mücadele edilmeye çalışılmıştır. Papa tarafından birkaç ırmak kutsanmış ve vebalı cesetler bu ırmaklara atılmıştır. Hastalık bulaşanlar toplu karantinaya alınarak yayılma hızı azaltılmıştır. Vebanın tüm kıtayı etkisi altına alması ile pek çok ticari faaliyet aksamıştır. Deniz ve kara taşımacılığında çalışanların vebaya yakalanması ticari faaliyetleri durma noktasına getirmiştir. Vebanın var olduğu şehirler ticari faaliyetlerin uğrak noktası olmaktan çıkarılmıştır. Pek çok gemi limandan uzun bir süre ayrılmamıştır.

Avrupa nüfusunun önemli bir kısmının hastalık sonucu ölmesi halkın ekonomik durumunu kısmen düzeltmiştir. Ürüne olan talep azaldığı için fiyatlarda önemli miktarda düşüş görülmüştür. Zorunlu olarak hastalıkta ve defin sırasında kullanılan malzemelerin fiyatında ise artış olmuştur.

Halkın güven duyduğu Kilisenin otoritesi önemli ölçüde sarsılmıştır. Halk Kiliseden hastalığın sebebine ve tedavisine yönelik bir açıklama beklerken tatmin edici bir cevap verilememiştir. Kilise vebanın kaynağının işlenen günahlar olduğunu öne sürmüş olsa da halk buna itibar etmemiştir. Kiliselerde bulunan din adamlarının da hastalanması ve hastalıktan kaçınmak amacıyla şehirden kaçmaları ciddi boyutta güven sorununu ortaya çıkarmıştır.

#Veba salgını #Kilise #Hastalık
0
0
0
Kaynakça

Benedictow, Jørgen. Biraben’s Lists of the Plague Epidemics of the Second Plague Pandemic, 1346 – c. 1690: Problems, Basis, Uses. Annales de Demographıe Hıstorıque. 2019. 2. Cilt. 138. Sayı. 213-223.

Durham, Will. Black Death 'Discriminated' Between Victims. ABC Science. (29 Ocak 2008) https://www.abc.net.au/science/articles/2008/01/29/2149185.htm

Genç, Özlem. Kara Ölüm: 1348 Veba Salgını ve Ortaçağ Avrupa’sına Etkileri. Tarih Okulu Dergisi. 2011. X. Sayı, 123-150.

Renouard, Yves. Conséquences et Intérêt Démographiques de la Peste Noire de 1348. Institut National d'Etudes Démographiques. 1948. 3. Cilt, 3. Sayı, 459-466.


BENZER MAKALE
Öğretmen Değil Rehber

Öğretmen Değil Rehber

Çoğu zaman kendisine atfedilen kutsallıkla birlikte anılan öğretmenlik mesleğinin de bir tarihsel süreci...

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Sicarii olarak tanımlanan grup adını suikast faaliyetlerinde kullanılan hançerden almaktadır. Kısa ve kıvrımlı olan...

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Amerikan İç Savaşı, ekonomileri tarıma dayalı olan ve köleleri iş gücü olarak kullanan Güney...

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Suriye ve Mısır önderliğinde Arap Devletleri 1973 yılının 6 Ekim’ine denk gelen Ramazan ayının onuncu gününde,...

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar (Arz-ı Mev’ud), Tanrı'nın Hz. İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere verdiğine inanılan...

Naziler ve Siyonist Ortakları

Naziler ve Siyonist Ortakları

Hitler'e karşı savaş başladığında neredeyse tüm Yahudi örgütleri müttefiklerle güçlerini...

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in kuruluş süreci de katliamlarla doludur. İsrail'in...

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

30 yıl savaşları 1618-1648 yılları arasında Almanya merkezli gerçekleşen ama bütün Avrupa’yı içine...

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

1578 yılında Portekiz Kralı, Muhammed El Mütevekkil’e destek vermek amacıyla ordusuyla Fas’a çıkarma...

Şekerin Acı Tarihi

Şekerin Acı Tarihi

Günümüzde neredeyse her alanda kullandığımız bir ürün olan şeker, Hindistan'dan başlayarak...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER