Konya Bilim Merkezi İlimge

Amerika’da Alkol Yasağı Dönemi

 Havva Yılmaz
 2 dk  115

Amerika’da ulusal alkol yasağı (1920-1933) "asil deney" suçu ve yolsuzluğu azaltmak, sosyal sorunları çözmek, hapishane ve düşkün evlerinin yarattığı vergi yükünü azaltmak, sağlık ve hijyeni iyileştirmek amacıyla uygulanmıştır.

Yasak dönemi 1920'de alkolün üretimini, ithalatını, taşınmasını ve satışını ülke çapında yasaklayan 18. Değişikliğin yürürlüğe girmesiyle başladı. Ölçülülük hareketi olarak bilinen alkollü içeceklerin yasaklanması, Evanjelik Hıristiyanlar tarafından yönetilen kampanyanın doruk noktası oldu. Bu hareket alkolün aile içi şiddet, işsizlik ve siyasi yolsuzluk da dâhil olmak üzere alkolizmi aşan sorunların kökü olduğuna inanılmaktaydı.

18. Değişiklik ilk kez 1917'de Kongre tarafından önerildi. Hem senato hem de temsilciler Meclisi’nden geçtikten sonra onaylanmak üzere eyaletlere gönderildi. 16 Ocak 1919'da 48 eyaletten 46’sı değişikliği onayladı ve yasa yürürlüğe girdi. 18. Değişiklik hükümlerine göre yasak, değişikliğin onaylanmasından bir yıl sonra Ocak 1920'de başladı. Federal yasağın uygulanmasına ilişkin kuralların belirlenmesi ve yasaklanan alkollü içecek türlerinin tanımlanması için Volstead adında yeni bir yasa çıkarıldı.


19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında birçok topluluk alkol yasağını uygulamaya koydu. Yasağın uygulanmaya başlamasıyla birlikte birçok tartışma konusu ortaya çıktı. "Kuru" olarak adlandırılan yasağı destekleyenler, bunu kamu ahlakı ve sağlığı için verilen bir mücadele olarak sundu. Hareket bazı ilericiler tarafından benimsendi ve Kadın Hıristiyan Denge Birliği aracılığıyla ulusal bir taban kazandı.

Yasalar yürürlüğe girdikten sonra birçok Amerikalı, alkolün yasa dışı üretim ve satışına başladı. Pek çok şehirde gizli barlar açıldı ve bu barlar “talkies” olarak anıldı. İçeri girmek için bir parola gerekiyordu ve barın sahibi uzak durması için yerel polise genellikle rüşvet verirdi. Bunun neticesinde 1920'nin ilk altı ayında federal hükümet Volstead Yasası ihlali nedeniyle 7.291 dava açtı.

Sonunda suç çeteleri birçok şehirde bira ve likör tedarikinin kontrolünü ele geçirdi. 1920'lerin sonlarında ülke çapında yasağa karşı yeni bir muhalefet ortaya çıktı. Eleştirmenler bu politikaya suça neden olduğu, yerel gelirleri azalttığı ve "kentsel" Amerika'ya "kırsal" Protestan dini değerlerini empozeettiği gerekçesiyle karşı çıktı. 1929'da Büyük Buhran başladığında daha fazla Amerikalı, ekonomiye zarar verdiğine inanarak yasa karşıtlarının yanında yer aldı.

Yasaklama, 5 Aralık 1933'te 18. Değişikliği yürürlükten kaldıran 21. Değişikliğin onaylanmasıyla resmen sona erdi, ancak bazı eyaletlerde yasak devam etti. Bu dönem bugüne kadar Amerikan tarihinde bir anayasa değişikliğinin başka bir anayasa değişikliğini yürürlükten kaldırmak amacıyla kabul edildiği tek dönemdir.

#Amerika Alkol Yasağı #1920-1933 Alkol Yasağı #Yasa
0
0
0
Kaynakça

Karamustafaoğlu, Tunç, “Bir Anayasa Yasağının Hikâyesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 35 (1), 119-129, 1978.

Gü1, Hakan Efe, "1851 Maine Alkol Yasağı –l", Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu, 18.09.2022, Erişim 23 Ocak 2024, https://alkolpolitikalari.org/blog/1851-maine-alkol-yasagi/

Aaron, Paul & Musto, David, “Temperance and Prohibition in America: A Historical Overview”, National Library of Medicine, Erişim 22 Ocak 2024, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK216414/ 

BENZER MAKALE
Öğretmen Değil Rehber

Öğretmen Değil Rehber

Çoğu zaman kendisine atfedilen kutsallıkla birlikte anılan öğretmenlik mesleğinin de bir tarihsel süreci...

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Pelerinin Altındaki Hançer: Sicarii Suikast Örgütü

Sicarii olarak tanımlanan grup adını suikast faaliyetlerinde kullanılan hançerden almaktadır. Kısa ve kıvrımlı olan...

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Birlik ve Konfederasyon Mücadelesi: Amerika iç Savaşı

Amerikan İç Savaşı, ekonomileri tarıma dayalı olan ve köleleri iş gücü olarak kullanan Güney...

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Son İsrail-Arap Savaşı: Yom-Kippur Muharebesi

Suriye ve Mısır önderliğinde Arap Devletleri 1973 yılının 6 Ekim’ine denk gelen Ramazan ayının onuncu gününde,...

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar Efsanesi ve Siyonizm

Vaat Edilmiş Topraklar (Arz-ı Mev’ud), Tanrı'nın Hz. İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere verdiğine inanılan...

Naziler ve Siyonist Ortakları

Naziler ve Siyonist Ortakları

Hitler'e karşı savaş başladığında neredeyse tüm Yahudi örgütleri müttefiklerle güçlerini...

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

İsrail’i Kuran Terörist Örgütler: Haganah, Irgun ve Lehi

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in kuruluş süreci de katliamlarla doludur. İsrail'in...

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

Protestanlık Uğruna Bir Savaş: 30 Yıl Savaşı

30 yıl savaşları 1618-1648 yılları arasında Almanya merkezli gerçekleşen ama bütün Avrupa’yı içine...

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

Üç Kralın Savaşı: Vadisseyl Muharebesi

1578 yılında Portekiz Kralı, Muhammed El Mütevekkil’e destek vermek amacıyla ordusuyla Fas’a çıkarma...

Şekerin Acı Tarihi

Şekerin Acı Tarihi

Günümüzde neredeyse her alanda kullandığımız bir ürün olan şeker, Hindistan'dan başlayarak...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER