Konya Bilim Merkezi İlimge

Yehova Şahitleri

 Raziye Betül Dikmen
 6 dk  277

Yehova Şahitleri, 19.yy’da Amerika’da Adventist hareketi içerisinde gelişen ve tüm dünyaya yayılan bir mezheptir. Adventist hareket 1830’lu yıllarda İsa Mesih’in 1843-1844’te geri döneceğini ilan eden William Miller’ın kehanetleri çevresinde ortaya çıkmıştır. Ancak bu süre içerisinde İsa Mesih gelmeyince hareketin takipçileri hayal kırıklığına uğrayarak hareketi terk etmiş ve Adventist hareket de farklı gruplara dönüşmüştür.

Yehova Şahitleri, 1870 yılında Charles Taze Russell tarafından Adventist hareketten bağımsız şekilde, Hıristiyanlığı orijinal haline döndürmeyi amaçlayan bir hareket olarak doğmuştur. İlk ortaya çıktıklarına “Russelcılar” olarak bilinen Yehova Şahitleri, bu ismi 1931 yılında, İbranice kutsal metinlerde geçen Tanrı'nın isminin en doğru çevirisinin “Yehova” olduğunu kabul etmeleri ve onun şahitleri olduklarını vurgulamak amacıyla almışlardır.


Russell, 1874 yılında İsa’nın görünmez bir varlık olarak geri döndüğünü ve Hıristiyanları bir araya getirme döneminin başladığını söyleyen Adventist öğretiyi kabul etmiştir. 1879 yılında bir dergide yazdığı aylık yazılar ile kendi düşüncelerini yayınlamış ve 1884’te okuyucuları ile Watchtower Society’de örgütlenmiştir. 1891 yılında ibadet düzenlemeye başlamış ve Russelcılar olarak bilinen takipçileri ona “papaz” unvanı vermiştir.

Russell’ın ölümünden sonra Watchtower Society’nin başkanı olarak Joseph Franklin Rutherford seçilmiştir. Rutherford, Russell’ın düşüncelerini gözden geçirerek onları kapsamlı bir şekilde kaleme almıştır. Onun liderliğinde Yehova Şahitleri büyük ve istikrarlı bir teşkilat haline gelmiştir. Rutherford’dan sonra topluluğun başkanı Nathan Homer Knorr olmuştur. Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu’da uluslararası kuruluşlar, vaizler yetiştirmek amacıyla da bir İncil okulu kurmuştur. 1992 yılında Milton G. Henschel, Watchtower Society’nin başkanlığına yükseltilmiştir. 2000 yılında Don Adams başkan olarak seçilmiştir. 2014’te topluluğun başkanı olarak Robert Ciranko seçilmiştir.

Yehova Şahitleri, Kutsal Kitabın Tanrı tarafından ilham edildiğini ve her ifadesinin doğru olduğunu kabul etmektedir. Kutsal metinleri ana dilde okumaya önem veren Yehova Şahitleri, çok kapsamlı çeviri programlarına sahiptir. İşaret dilinde hizmet vermekle beraber insanların toplantılara kendi dillerinde ulaşmalarını sağlamaya çalışmaktadırlar. Şahitler, Kutsal Kitapta bulunmayan, üçlü birlik (teslis), ruhun ölümsüzlüğü, inanmayanların sonsuz ceza çekeceği, ruhban sınıfın düzenlenmesi gibi geleneksel Hıristiyanlık doktrinlerini kabul etmemektedir. Yehova Şahitleri, Yehova olarak bilinen tek Yüce bir Tanrı’nın varlığına inanmaktadır. İsa’nın Tanrı’nın oğlu olduğunu kabul etmekte ve onun adına Tanrı’ya dua etmektedirler. Kişinin ancak İsa Mesih’e iman etmekle günahtan kurtulacağına inanmaktadırlar.


Yehova Şahitleri şeytanı, ilk insan çiftini ayartan ve bunun sonucunda da bütün insanlığa günah, hastalık ve ölümü bulaştıran Tanrı’nın düşmanı olarak kabul ederler. İsa’nın günahsız yaşamının, Adem’in kaybettiği kusursuz yaşama eşdeğer bir kurban olduğuna inanırlar.

Daniel ve Vahiy kitaplarından referans olarak 1914 yılının Mesih’in, şeytanı gökten atmak ve evrenin kralı olarak tahta çıkmak için döndüğü zaman olarak kabul etmektedirler. O zamandan itibaren meydana gelen doğal afetler ve insanların yaşadıkları kötülüklerin son günlerde koşulların kötüleşeceğine dair anlatılan kehanetlerin gerçekleşmesi olduğuna inanmaktadırlar. Bu tür olayları Armagedon Savaşı’nın ve krallığın yakın olduğunun işareti olarak yorumlamaktadırlar. Armagedon sırasında, Mesih’in dünyadaki yöneticileri yenmek için melek ordusuna liderlik edeceği ve ardından şeytanın bin yıl hapsedileceğine inanılmaktadır. Yehova Şahitlerine göre bu süreçte inananlar bin yıllık barış ve uyum içinde olan yeryüzü cennetine girecektir. Yehova’nın krallığına karşı çıkanlar diriltilmeyecek ve yok olacaklardır. Hayatları boyunca müjdeyi duymayanlar ise krallığa katılmak için diriltileceklerdir. Bu bin yıllık süre sonunda şeytan yeryüzündekileri saptırmak için serbest bırakılacaktır. Bu saptırmaya yenik düşenler yok edilecek, yalnızca imanda ısrarcı olanlar sonsuz yaşamla ödüllendirilecektir.

Yehova Şahitleri iki ritüeli kabul etmekte ve uygulamaktadır. Bunlar vaftiz ve Rabbin Sofrası uygulamalarıdır. Vaftiz, yetişkinler için uygulanmakta ve kişinin kendisini krallık için adaması anlamına gelmektedir. Başka bir Hıristiyan mezhepten Yehova Şahitlerine katılmak isteyenlerin de vaftiz olması gerektiğine inanılmaktadır. Rabbin Sofrası ritüeli yılda bir kere Fısıh arifesine denk gelen Nisan ayının 14. gününde gün batımından sonra kutlanmaktadır. Mesih’in ölümünün anılması ve insanlık adına kurban edilmesi amacıyla kutlanan Rabbin Sofrası, İsa’nın havarileriyle yediği son akşam yemeği anısına yapılan Evharistiya ritüeli ile karıştırılmamalıdır.

Geleneksel Hıristiyanlıkta önemli olarak kabul edilen, Noel, Paskalya kutlamaları Pagan kökenli olduklarına inanılması nedeniyle Yehova Şahitleri tarafından kutlanmamaktadır. Kutsal Kitabın belirttiği gibi tütün ve uyuşturucudan uzak durmakta ve alkolü ölçülü tüketmektedirler. Ahlaki kurallara bağlılıkları nedeniyle eşcinsellik, zina, kürtaj ve bazı doğum kontrol yöntemleri yasaktır.

Dünya sisteminin şeytani olduğuna inanan Yehova Şahitleri, siyasi, ekonomik ve inançlar arası ittifakları reddetmektedir. Devletle temastan kaçınmakta, askerlik yapmamakta ve seçimlere katılmamaktadırlar. Amerika’nınki de dahil olmak üzere bayrakları selamlamanın bir heykele tapmakla aynı olduğunu kabul etmektedirler.

Kutsal Kitaplarda geçen ifadelerden hareketle kan nakline karşı çıkmaktadırlar. (Hayvan yağı ve kan yemeyeceksiniz. Yaşadığınız her yerde kuşaklar boyunca bu kural hep geçerli olacak. "Levililer 3:17"; Ancak putlara sunulup murdar hale gelen etlerden, cinsel ahlaksızlıktan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kandan sakınmaları gerektiğini onlara yazmalıyız. "Elçilerin İşleri 15:20") Kan naklini kan yemek olarak kabul etmektedirler. "Tesniye 12:16’da" geçen “Ancak kan yemeyeceksiniz. Kanı su gibi toprağa akıtacaksınız” emrine karşı olduğunu düşündükleri yani kan depolandığı için kişinin kendi kanının nakline de izin verilmemektedir. Ancak kanın filtreleme aparatında sürekli olarak dolaştığı ve hastanın vücuduna geri döndüğü sürece böbrek diyalizine izin verilmektedir. Kan nakline olan bu yaklaşımlarından dolayı hastanelerin etik kurallarına karşı meydan okumakta ve onlarla mücadele etmektedirler.

Güncel verilere göre yaklaşık sekiz buçuk milyon üyesi olan Yehova Şahitleri, yoğun olarak Kanada, Latin Amerika, Afrika, Avustralya ve İskandinavya’da yaşamaktadır.

#Charles Taze Russell #Yehova Şahitleri #mezhep
0
0
0
Kaynakça

Weddle David L., “Jehovah’s Witnesses”, Encyclopedia of Religion, Ed. Lindsay Jones, Thomson Gale Press, Vol. 7, Amerika 2005, s. 4820-4824.

Rainey, Jane G. “Jehovah’s Witnesses”. Erişim 03 Şubat 2023. https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/1366/jehovah-s-witnesses

“Jehovah’s Witness - Beliefs | Britannica”. Erişim 03 Şubat 2023. https://www.britannica.com/topic/Jehovahs-Witnesses/Beliefs

“Jehovah’s Witnesses | The First Amendment Encyclopedia”. Erişim 03 Şubat 2023. https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/1366/jehovah-s-witnesses

JW.ORG. “What Do Jehovah’s Witnesses Believe?” Erişim 03 Şubat 2023. https://www.jw.org/en/jehovahs-witnesses/faq/jehovah-witness-beliefs/


BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER