Konya Bilim Merkezi İlimge

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

 Raziye Betül Dikmen
 3 dk  543

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “Ataları Anma Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon festivali sürecinde her yıl ölen ataların, akrabalarını ziyaret için geçici olarak bu dünyaya döndüğüne inanılmakta ve Budist kökenli olduğu bilinen bu festival ölen ataları anmak amacıyla düzenlenmektedir.

Yaklaşık 500 yıldır kutlanan bu Budist festivalinin kökenleri bir Budist mitine dayanmaktadır. Anlatılan bu mite göre Buda’nın öğrencisi Maha Maudgalyayana, ölmüş olan annesinin ne durumda olduğunu görmek için sahip olduğu güçleri kullanmıştır. Ancak annesinin durumunun son derece korkunç olduğunu ve onun aç hayaletler diyarına düştüğünü gören Maudgalyayana, hocası Buda’ya ne yapması gerektiğini sormuştur. Buda, annesini kurtarması için yedinci ayın on beşinci gününde Budist keşişlere kurban sunmasını söylemiştir. Buda’nın söylediği gibi kurbanları sunan Maudgalyayana, annesinin serbest kaldığını görmüş ve bunun üzerine neşe içinde dans etmiştir. Maudgalyayana’nın annesi için yaptığı bu kurban ritüeli, düzenli olarak ataların anılması için yapılan Bon festivalinin kökenini oluşturmuş ve annesinin serbest kalmasına karşılık yaptığı dans ise Bon festivalindeki “Bon Odori” adı verilen Bon dansının ortaya çıkmasına neden olmuştur.


Bon festivali, Buda’nın öğrencisine kurban sunmasını söylediği gün olan yedinci ayın on beşinde gerçekleştirilmektedir. Ancak Japonya’da Meiji döneminde yaşanan takvim değişikliği, Japonların Bon gibi bazı yerel kutlamalarında farklılıklar yaşamasına neden olmuştur. Güneş takvimini kullanmayı sürdürenler Bon festivalini yedinci ayın on beşinden itibaren kutlamaktadır. Ay takvimini kabul edenler ise yedinci ay olarak kabul edilen Ağustos ayının on beşinde festivali kutlamaya başlamaktadır. Üç gün süren Bon festivali boyunca ata ruhlarının ailelerini ziyaret etmek için bu dünyaya geldikleri kabul edilmektedir.

Ataların bu dünyaya dönüşü olan Bon festivalinin kutlanmasında ilk olarak mezar yerleri temizlenmekte ve onların eve gitmeleri için bir yol hazırlanmaktadır. Evde ataları karşılaması amacıyla bir sunak hazırlanmakta ve meyve, tütsü, çiçek sunuları yerleştirilmektedir. Festivalin ilk gününde ruhları eve yönlendirmek için ateşlerin yakılması olan “Mukaebi ritüeli” yapılmaktadır. Üç gün devam eden Bon festivali sonunda ise ruhların kalıcı meskenleri olarak kabul edilen yere gönderilmesi için “Okuribi ritüeli” gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda ise Bon festivalinin son günü ruhları geri göndermek amacıyla “toro nagashi” ritüeli düzenlenmektedir. Bu ritüele göre nehir üzerine yanan kağıt fenerler bırakılmakta ve ölen ataların ruhunun, ruhlar dünyasına yönlendirildiği kabul edilmektedir.


Bon festivalinde önemli olduğu kabul edilen ve mitolojide de bahsedilen bir uygulama Maudgalyayana’nın annesinin serbest kaldığını öğrendiği anda sevinç içinde yaptığı anlatılan dansın tekrar edilmesidir. Ataların ruhlarını memnun etmek ve onları karşılamak için renkli kıyafetlerle sokaklarda yapılan “Bon Odori” dansının bölgeden bölgeye farklılık gösterdiği ve kullanılan müziklerin de çeşitlendiği bilinmektedir.


Bon festivalinin kökenleri her ne kadar Budist menşeli olsa da Japon dini yaşamında yaşayanlar ve ölüler arasındaki ilişkinin kadim temasını yansıtmakta ve yerel din olan Şinto’nun unsurlarını da içinde bulundurmaktadır. Bu nedenle Japonlar için Bon festivali, dini olmaktan ziyade sosyal bir festival olarak kabul edilmektedir.

#bonfestivali #japonya #şinto #budizm #bonodori #obon
0
0
0
Kaynakça

Buswell, Robert E. Encyclopedia of Buddhism. Macmillan Reference, USA, 2004. http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=17f2424b43d9f79c8ca4b84bcc0b15fd

JRailPass. “Obon Festival 2023 in Japan: Meaning, Traditions and Dates”. Japan Rail Pass Travel Blog | JRailPass (blog), 10 Haziran 2022. https://www.jrailpass.com/blog/obon-festival-in-japan

Reader, Ian. Religion in Contemporary Japan. London: Macmillan Press, 1991. https://www.jstor.org/stable/132726

“Bon Festival | Britannica”. Erişim 10 Nisan 2023. https://www.britannica.com/story/bon-festival

“Bon Festival - New World Encyclopedia”. Erişim 10 Nisan 2023. https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Bon_Festival

“Obon”. 26 Ağustos 2022. Erişim 10 Nisan 2023. https://www.japan-guide.com/e/e2286.html

“Obon Festival | Traditional Kyoto”. Erişim 10 Nisan 2023. https://traditionalkyoto.com/culture/obon-festival/

JRPass.com. “Obon Festival: Celebrating the Spirits of Japan”. Erişim 10 Nisan 2023. https://www.jrpass.com/blog/obon-festival-celebrating-the-spirits-of-japan

BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

Bahai Dini ve Tarihsel Süreci

Bahai Dini ve Tarihsel Süreci

Şii gelenek içerisinde 19. yüzyılda ortaya çıkan Bahailik, Mirza Hüseyin Ali tarafından kurulmuştur....

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER