Konya Bilim Merkezi İlimge

Sathya Sai Baba Hareketi

 Raziye Betül Dikmen
 3 dk  422

Sathya Sai Baba olarak adlandırılan ve yirminci yüzyılın başlarında ortaya çıkan bu hareketin lideri olan Sathya Sai, 1926 yılında Andhra Pradesh’in köyü olan Puttaparthi’de dünyaya gelmiştir. Sathya Sai’nin, 1918 yılında ölen aziz Shirdi Sai Baba’nın reenkarnasyonu olduğuna inanılmaktadır. Hindistan’ın küçük bir köyünde yaşayan Shirdi Sai’nin hem Hindular hem de Müslümanlar tarafından saygı duyulan bir kişi olduğu kabul edilmektedir. Öyle ki o öldükten sonra nereye gömüleceği ile ilgili Hindular ve Müslümanlar arasında tartışmalar yaşandığı bilinmektedir.


Shirdi Sai Baba’nın Hindistan’da hemen hemen her yerde ona adanmış tapınakları bulunmaktadır. İnsanlar o öldükten sonra bile Shirdi Sai Baba’nın kendilerine yardım edeceğine inanmaktadır. Ölümünden sonra pek çok reenkarnasyonu olduğunu iddia eden olmuştur ancak hiçbirisi 1926 yılında doğan Sathya Sai Baba kadar etkili olmamıştır. Çocukluk dönemleri sessiz sakin olan Sathya Sai’nin sezgisel güçlere sahip olduğu, genç yaşlarında uzun bir hastalık süresi geçirdiği ve 1940 yılında kendisini Sai Baba olarak ilan ettiği anlatılmaktadır.


Shirdi Sai’nin reenkarnasyonu olduğunu söyledikten sonra adanmışlık şarkısı olarak bilinen şarkıyı öğretmiştir. 1944 - 1945 yılına kadar bir Brahman kadının yanında kalan Sathya Sai Baba, meditasyon yapmanın kişinin varoluşundaki zorlu geçişi kolaylaştıracağını söylemiştir. 1957 yılında Hindistan’ın kuzeydeki şehirlerine ve kutsal yerlere yaptığı ilk seyahatle onun kamusal yönü ön plana çıkmıştır. Tapınaklarda, hastanelerde, okullar ve derneklerde konuşmalar yapmış ve farklı dinlerden olan kişilerle paylaşımda bulunmuştur. Sathya Sai, dünyadan çekilmek yerine insanların her zaman ihtiyaç duyduğu şefkat ve hayırseverliği teşvik etmiştir.


Sathya Sai Baba’nın kendisini Shirdi Sai Baba’nın reenkarnasyonu olarak tanıtması ile harekete ilgi artmıştır. İnsanlığın ruhsal yenilenmesini sağlama amacını taşıdığını söyleyen bu harekette en önemli olan ilkeler; doğru davranış, barış ve ilahi aşk olarak tanımlanmaktadır. Hareketin temelinde yer alan bu ilkeler benzersiz olmamasına rağmen Sathya Sai Baba’nın gösterdiği mucizeler harekete katılma sayısının artmasında büyük rol oynamıştır. Ayrıca hareketin evrensel bir misyona sahip olması ve farklı dine inananların mevcut inançlarını kınamadan kabul etmesi de hareketin yaygınlaşmasında etkili olmuştur.


1960 yılında Sathya Sai tarafından kurulan “Sathya Sai Örgütü” sayesinde hareket etkinlik alanını genişletme şansı yakalamıştır. İlk olarak Hindistan’da faaliyete başlayan örgüt kısa sürede dünyanın farklı yerlerine yayılmıştır. Örgütün logosu beş yapraklı lotus çiçeği şeklindedir ve her bir yaprak beş insani değeri simgelemektedir. Bu yaprakların sırasıyla; sevgi, hakikat, doğruluk, şiddetsizlik ve barışı temsil ettiği kabul edilmektedir. Örgüt sayesinde Hindistan başta olmak üzere farklı ülkelerde, okul, hastane, bakım evleri, enstitüler kurulmuştur. Yapılan bu faaliyetler sonucunda Sathya Sai Baba, geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Sathya Sai Baba hareketini bir din olarak kabul etmek yerine onun eklektik bir hareket olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Hindistan’da ortaya çıkan ve bugün dünyanın çok farklı yerlerinde takipçisi bulunan Sathya Sai Baba hareketinin sevgi dilini kullanarak hatırı sayılır bir kitle tarafından kabul edildiği bilinmektedir.


#sathyasaibaba #hindistan #yenidinihareket #shirdisaibaba #lotus
0
0
0
Kaynakça

Eroğlu, Ahmet Hikmet. Kavram Atlası. Ankara: Gazi Kitabevi, 2020.

Kutlutürk, Cemil. Hinduizm’de Avatara İnancı. Ankara: Ankara Üniversitesi SBE, Doktora Tezi, 2014. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Sahoo, Ajaya Kumar - Kelly, Melissa. “Social Movements in the Diasporic Context: The Sathya Sai Baba Movement”. The Political Economy of South Asian Diaspora: Patterns of Socio-Economic Influence. ed. Gopinath Pillai. 143-163. International Political Economy Series. London: Palgrave Macmillan UK, 2013. https://doi.org/10.1057/9781137285973_8

Learn Religions. “Biography of Sai Baba of Shirdi”. Erişim 30 Mart 2023. https://www.learnreligions.com/the-sai-baba-of-shirdi-1769510

“Sai Baba Movement | Encyclopedia.com”. Erişim 30 Mart 2023. https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/sai-baba-movement

“SAI BABA MOVEMENT (Religious Movement)”. Erişim 30 Mart 2023. http://what-when-how.com/religious-movements/sai-baba-movement-religious-movement/

“Shirdi Sai Baba | Biography & Facts | Britannica”. 21 Şubat 2023. Erişim 30 Mart 2023. https://www.britannica.com/biography/Shirdi-Sai-Baba

BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Bahai Dini ve Tarihsel Süreci

Bahai Dini ve Tarihsel Süreci

Şii gelenek içerisinde 19. yüzyılda ortaya çıkan Bahailik, Mirza Hüseyin Ali tarafından kurulmuştur....

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER