Konya Bilim Merkezi İlimge

Yedi Sayısının İlginç Tarihi

 Azime Selin Ekici
 2 dk  310

Kainatta yedi tane olan ne var? Bu konu üzerinde düşünürsek yedilik sayma düzeninin nereden çıktığını görebiliriz. Tam da ayetlerde söylendiği gibi ‘Hiç gökyüzüne, dağlara, Ay'a, Güneş'e bakmaz mısınız? Göklere, yerlere, dağa, Ay'a, Güneş'e baktığımızda yedilik sistemde ne var diye; bir haftanın yedi gün olduğunu görürüz. Peki neden yedi gün?

Zaman hesaplamamızın çoğu gezegenlerin, Ay’ın ve yıldızların hareketlerinden kaynaklanmaktadır. En eski uygarlıklardan olan Babilliler göklerin zeki gözlemcileri ve yorumcularıydı. Yedi sayısını benimsemelerinin nedeni yedi gök cismini gözlemlemeleriydi. Bu yedi gök cismi: "Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn". Dolayısıyla bu sayı onlar için özel bir öneme sahiptir.

Biraz daha somutlaştıracak olursak ayın hareketlerini gözümüzün önüne getirmemiz gerekiyor: Hilal, ilkdördün, dolunay, son dördün ve yine hilal! Bu her aşama arasında yedi gün var. "Yedi, On Dört (dolunay, ayın on dördü), Yirmi Bir ve Yirmi Sekiz!" Dolunay’ın yarım bir tabak gibi olan halinin adı ise "Yet-tidir". Yarım tabak ayın iki ucunun birbirine yetmesi halidir "Yeddi" veya "Yetti!"


Tüm bunların yanı sıra yedi her zaman özel bir rakam olagelmiştir. Birçok eski kültürde öne çıkmıştır. Hemen hemen her semavi dinde de yedi rakamının öne çıktığını görürüz. Eski Ahit’te "Dünya altı günde yaratıldı ve Tanrı, bugüne kadar kullandığımız yedi günlük haftanın temelini yaratarak yedinci günde dinlendi." Yeni Ahit’te yedi sayısı "Kutsal Üçleme ile dünyanın dört köşesinin birliğini sembolize eder." Kur’an’ı Kerim yedi gökten bahseder. Müslümanlar hac yaparken Kabe’nin etrafında yedi kez dönerler. Hinduizm’de yedi yüksek dünya ve yedi alt dünya vardır. Budizm’de ise yeni doğan Buda yükselir ve yedi adım atar.

7 rakamıyla ilgili yapılan ilgi çekici çalışmalardan birisi de 1956 yılında Harvard Üniversitesi’nden George Miller tarafından yazılmış makaledir. Miller, makalesinde çoğu insanın kısa süreli hafızasında yaklaşık yedi bilgi öğesini tutabildiğini gösterdi. Bu nedenle ABD’de ve diğer birçok ülkede telefon numaraları yedi hanelidir. Bu çalışmada çıkan sonuca göre, beyin en fazla yedi uyarıyı aldığında en iyi performansı gösteriyor. Zihinsel kapasitemiz yedi öğeyi tercih ettiğinden, bilgi yedi grup halinde sunulduğu sürece dikkat alanlarımız için de uygundur.

Kısacası yedi rakamına böylesi bir gizem katan tek bir öge değildir. Birçok faktörün bu sayının gizemi üzerinde etkilidir.

#yedi #rakamlar #yedi rakamı
0
0
0
Kaynakça

Fara, Patricia. Bilim Dört Bin Yıllık Bir Tarih. İstanbul, 2012.

Gültekin, Asım. Birden Bine. İstanbul: İz Yayınları, 4.baskı., 2020. “Seven Reasons We Are Captivated by the Number Seven | Psychology Today”. Erişim 03 Mart 2023. https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-squeaky-wheel/201506/seven-reasons-we-are-captivated-the-number-seven

“Why Are There Seven Days in a Week? | Discover Magazine”. Erişim 03 Mart 2023. https://www.discovermagazine.com/planet-earth/why-are-there-seven-days-in-a-week


BENZER MAKALE
Nasıl Standartlaştık? Metrik Sisteminin Tarihi

Nasıl Standartlaştık? Metrik Sisteminin Tarihi

Metrik sistemi, ilk olarak 1795 yılında Fransızlar tarafından tanıtılan ondalık tabanlı bir ölçüm sistemidir....

Semafordan Telegrafa Geçişte Haberleşme Tarihi

Semafordan Telegrafa Geçişte Haberleşme Tarihi

Telgraf kelimesi, Yunanca “uzak” anlamına gelen “tele” ve “yazar” anlamına gelen “grápheús”...

Tarihte Gerçekleştirilen Uzay Yolculukları

Tarihte Gerçekleştirilen Uzay Yolculukları

İnsanlar çağlar boyunca gökyüzünü incelemiş ve gökyüzünde görülen nesnelerin...

Türkiye'nin İlk İnsanlı Uzay Yolculuğu

Türkiye'nin İlk İnsanlı Uzay Yolculuğu

Millî Uzay Programı kapsamında en az bir Türk vatandaşının bilimsel çalışmalar yapmak üzere uzaya...

Cezeri'nin Filli Su Saati

Cezeri'nin Filli Su Saati

Modern mühendisliğin, robotik ve hidrolik bilimlerinin temelini 12. yüzyılda yaşamış Müslüman bilim...

Bir Saat Neden 60 Dakikadır?

Bir Saat Neden 60 Dakikadır?

Bir günde 24 saat ve bir saatte 60 dakika olmasının nedeni Mısırlıların ve Babillilerin günü bölme şekilleridir....

Unutulmuş Zaman Makineleri: Muvakkithaneler

Unutulmuş Zaman Makineleri: Muvakkithaneler

Muvakkitlerin çalışmalarını yürüttüğü yere ‘Muvakkithane’ denmekteydi. Osmanlı medeniyetinde...

Ortak Merkezli Küreler Kuramı

Ortak Merkezli Küreler Kuramı

Yunan filozofları, gezegenlerin hareketlerini rasyonel bir şekilde açıklamaya çalışarak astrolojinin ötesine...

Tamamlama ve Denkleştirme Kısayolu: Cebir

Tamamlama ve Denkleştirme Kısayolu: Cebir

Matematiğin hiçbir dalında cebirde olduğu kadar işlem ve anlam arasında ilişki yoğunluğu yaşanmaz. Bir cebirsel etkinliği...

Çin, Ateş ve Barut

Çin, Ateş ve Barut

Barut kelimesi silahların ateşlenmesinde kullanılan patlayıcı bir maddeyi ifade etmek için kullanılır. Barut; kömür,...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER