Konya Bilim Merkezi İlimge

Yahudiler ve Nuhilik

 Raziye Betül Dikmen
 3 dk  366

Yahudilik, İsrailoğulları'nın, Sina Dağı’nda Tanrı ile yaptıkları ahdin dinidir. Bu ahit çerçevesinde İsrailoğulları, Tanrı’nın seçilmiş kavmi olmuşlardır. Yahudi kutsal metinleri incelendiğinde Yahudiliğin yalnızca Yahudi milletine has bir din olduğuna dair bir açıklama olmamasına rağmen Yahudiler, Yahudiliği kendi milli dinleri olarak kabul etmektedir. Yahudilerin, Yahudiliği milli olarak kabul etmeleri, onların misyonerlik faaliyetlerinde bulunmadıkları düşüncesini akıllara getirmektedir. Ancak bazı Yahudi otoritelerin Yahudiliğin yayılmasını kutsal bir görev olarak kabul ettikleri ve bazı peygamberlerin İsrailoğulları ile birlikte başka milletlere de peygamberlik yapmakla görevlendirildikleri ifade edilmektedir. Öyle ki Rabbi Eleazar, Yahudilerin sürgüne gönderilmesindeki amacın daha çok mühtedi kazanmak olduğunu söylemektedir.


Yahudilikte M.S. II. yüzyıldan itibaren dışarıdan gelip Yahudi olanların problemlere neden olmaları misyonerlik faaliyetlerinden vazgeçilmesine neden olmuştur. Yahudiliğe giriş için daha sert kurallar koyularak, gerçek anlamda Yahudi olamayacak olanların dine kabulü zor hale getirilmiştir. İlerleyen süreçte Yahudiler misyonerlik yapmaktan vazgeçmiş ve kendi arzusuyla dine girmek isteyenlere dahi zorluk çıkarmıştır. Bu durum Yahudi âlimler tarafından Yahudi olmayanların durumunun ne olacağının tartışılmasına neden olmuştur.


Yahudi olmayanların durumunun ne olacağına dair Yahudi alimler Tevrat yorumlarından hareketle Nuhilik anlayışını geliştirmişlerdir. Buna göre insanların kurtuluşu için Yahudi olma zorunlulukları olmadığı kabul edilmektedir. Yahudiler, Adem’den sonra insanlığın ikinci atası olarak Nuh’u kabul etmekte ve bütün insanları Nuhoğulları olarak görmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi İsrailoğulları Sina vahyi ile diğer insanlardan ayrılarak özel bir konumda yer aldıklarına inanmaktadır. Ancak Yahudilere göre geride kalan insanlar Nuhoğulları olma statülerini devam ettirmektedir. Tanrı’nın İsrailoğulları ile Sina’da yaptığı ahitte vermiş olduğu emir ve yasaklar, yalnızca Sina vahyine muhatap olan İsrailoğulları için geçerlidir. Oysa vahye muhatap olmayan Nuhoğulları, Sina vahyinden önce tabi oldukları ilahi kuralları sürdürmeye devam etmektedir. Ancak Nuhoğulları içerisinde farklı inançların ortaya çıkması ile bir bütün olarak kabul edilen Nuhoğulları arasında da bölünmeler yaşandığı bilinmektedir. Nuhi kavramı ile Nuhoğulları içinden ayrılmayan ve Nuh kanunlarına bağlı kalanlar ifade edilmektedir.


Yedi maddeden oluşan Nuh kanunları sırasıyla;

1. Putperestlikten kaçınmak,

2. Küfürden kaçınmak,

3. Zinadan, özellikle akrabalar arası zinadan kaçınmak,

4. Adaleti sağlamak, adil ve dürüst olmak,

5. Kan dökmemek,

6. Hırsızlık yapmamak,

7. Canlı hayvandan et koparıp yememektir.


Yahudiler tarafında bu yedi ilkeyi kabul eden ve bunlara uyan kimselerin kurtuluşunun mümkün olduğu kabul edilmektedir. Ancak yine de bu kurtuluşun Yahudilerle aynı derecede olmadığı vurgulanmaktadır. İslam’da putperestliğin yasaklanması ve tek tanrı inancının olması nedeniyle Müslümanlar Nuhi olarak kabul edilmektedir. Başlangıçta Hıristiyanlar sahip oldukları tanrı anlayışlarından dolayı Nuhi statüsünde kabul edilmemiş olsalar da günümüzde Hıristiyanlarda Nuhi statü de görülmektedir.

#yahudilik #nuhilik #nuhkanunları #israiloğulları #sinavahyi
0
0
0
Kaynakça

Adam, Baki. “Yahudilik”. Dinler Tarihi El Kitabı. ed. Baki Adam. Ankara: Grafiker Yayınları, 2015.

Hasanov, Eldar. Nuh Kanunları ve Nuhilik. İstanbul: İsam / İslam Araştırmaları Merkezi, 2015.

“Noahide Covenant”. Erişim 30 Mart 2023. https://www.bc.edu/content/dam/files/research_sites/cjl/texts/cjrelations/resources/sourcebook/Noahide_covenant.htm

“Noahide Laws | Judaism | Britannica”. 01 Mart 2023. Erişim 30 Mart 2023. https://www.britannica.com/topic/Noahide-Laws

My Jewish Learning. “The Noahide Laws”. Erişim 31 Mart 2023. https://www.myjewishlearning.com/article/the-noahide-laws/

“The Seven Laws of Noah - AlephNE.Org”. Erişim 01 Nisan 2023. https://www.alephne.org/templates/articlecco_cdo/aid/4557274/jewish/The-Seven-Laws-of-Noah.htm

“The Seven Noachide Laws”. Erişim 01 Nisan 2023. https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-seven-noachide-laws


BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER