Konya Bilim Merkezi İlimge

Voodoo Dini Geleneği

 Raziye Betül Dikmen
 3 dk  152

Kökleri Batı Afrika'nın kültürel dokusuna derinden gömülü olan Voodoo dini, büyüleyici ve sıklıkla yanlış anlaşılan bir manevi gelenek olarak tanınmaktadır. Doğası gereği senkretik bir yapıya sahip olan Voodoo, Afrikalıların yerli gelenekleri ve Katolikliğin unsurlarının bir araya gelmesiyle oluşmaktadır.

Batı Afrika’da ortaya çıkan ve kökeni 6.000 yıl öncesine dayanan Voodoo dini, 1700’lerde binlerce Afrikalının Fransız tarlalarında çalıştırılmak amacıyla Haiti’ye götürülmesi ile bu topraklara ulaşmıştır. Kölelerin zorla Hıristiyanlaştırılması ve başka dini geleneklerin tamamen yasaklanması sonucunda Afrikalı yerliler, kendi inançlarını Katolik Hıristiyanlığı ile harmanlamışlardır. Köleleştirilen halk, Katolik azizlerle kendi “lwa” yani ruh inançlarını birbirine entegre hale getirmiştir. Katolik eşyalarını kullanarak ritüellerini gerçekleştirmişlerdir. Bu sayede ayinlere katılırken gizlice pratik yapmaya devam edebilmişlerdir.

Dünya üzerindeki en eski ata dini olan Voodoo, tek tanrılı bir din olmakla beraber temel prensibi her şeyin ruh olduğu inancıdır. Katolik Hıristiyanlarda olduğu gibi yüce bir Tanrı anlayışları vardır. Voodooların bu tanrısı Bondye yani “iyi Tanrı” olarak bilinmektedir. Lwa adını verdikleri varlıklara inanmaktadırlar. Günlük hayatta kendilerine Tanrı Bondye’den daha yakın olarak kabul ettikleri lwalar; Rada, Petro ve Ghede şeklinde üç gruba ayrılmıştır. Lwalar, insanlarla karşılıklı olarak ilişki içindedir. İnsanların lwalara olan yardımı sonucunda lwaların da insanlara yardım ettiğine inanılmaktadır.


Voodoo’nun temel amacı sağlık, koruma ve iyilik karşılığında lwalara dualar sunmak; Tanrı'ya ve belirli ruhlara yönelik çeşitli adanmışlık ayinlerini gerçekleştirmektir. İnsanlar lwaya yiyecek ve içecek sunusunda bulunmakta, gerçekleştirilen ritüeller sayesinde bir inançlının bedenini ele geçirerek kendileri ile iletişim kurması için lwa davet edilmektedir. Lwalar için yapılan bu ritüellerde bazen hayvan kurban edildiği ve bu sayede lwa için manevi besin sağlandığı bilinmektedir. Voodoo dinine inananlar, lwanın bedenlerini ele geçirmesini istemekte ve bunun için gerçekleştirdikleri ritüellerde dans ederek lwanın kendi bedenlerine girmesi için çabalamaktadırlar. Ayrıca ritüel etkinlikte yapılan dua, şarkı, dans ve jestler insanlar ile görünmeyen dünyanın ruhları yani lwalar arasındaki ilişkilerde dengeyi ve enerjiyi iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Standartlaştırılmış bir dogması olmayan Voodoo dini, dinamik bir inanç olduğunu gerçekleştirdikleri renkli ritüeller ile göstermektedir.

Günümüzdeki popüler anlayışın aksine Voodoo dini, büyücülük, cadılık veya şeytani şeylerle ilgili değildir. Aksine Voodoo, köle ticaretinin karanlık dönemlerinde Afrika animizmi ile Katolikliğin karışımından doğan ve bu iki inancın ritüellerini harmanlayarak zengin bir doku oluşturmayı başarmıştır. Ayrıca doğayı da onurlandıran bir gelenek olan Voodoo dininin ritüelleri, törenleri ve ruhlar panteonu yalnızca ilahi bağlantıyı değil aynı zamanda mirasını kıtalar arasında taşıyanların ortak tarihiyle olan derin bağını yansıtmaktadır.

#voodoo #Haiti #Aftika
0
0
0
Kaynakça

dhwty. “The Origins of Voodoo, a Misunderstood Religion”. Text. Ancient Origins Reconstructing the story of humanity’s past. Ancient Origins. Ancient Origins. 09 Ocak 2021. Erişim 11 Aralık 2023. https://www.ancient-origins.net/history-ancient-traditions/origins-voodoo-002933 

Learn Religions. “Do You Really Know What Voodoo Is?” Erişim 11 Aralık 2023. https://www.learnreligions.com/vodou-an-introduction-for-beginners-95712 

Culture. “Inside the Voodoo Rituals of Haiti”. 07 Temmuz 2004. Erişim 11 Aralık 2023. https://www.nationalgeographic.com/culture/article/haiti-ancient-traditions-voodoo 

“Vodou | Definition, History, West African Vodun, & Facts | Britannica”. 07 Kasım 2023. Erişim 11 Aralık 2023. https://www.britannica.com/topic/Vodou 

TheCollector. “Voodoo: The Revolutionary Roots of the Most Misunderstood Religion”. 23 Ocak 2022. Erişim 11 Aralık 2023. https://www.thecollector.com/voodoo-history-misunderstood-religion/

BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER