Konya Bilim Merkezi İlimge

Vaat Edilen Topraklar: Nebo Dağı

 Havva Yılmaz
 2 dk  157

Ortadoğu'nun dinamik tarihinin bir kanıtı olan Nebo Dağı yüzyıllardır gezginlerin, tarihçilerin ilgisini çekmektedir. Bu görkemli zirve, Ürdün Haşimi Krallığı'nda; Ölü Deniz'in kuzey kenarına yakın bir yerde bulunmaktadır. Başkent Amman'ın yaklaşık 30 kilometre güneybatısında, Ürdün Nehri'nin doğu yakasında; Eriha'nın karşısında konumlanmaktadır. 


Nebo Dağı hem antik çağı hem de modern dünyayı birbirine bağlayan zengin bir tarihe sahiptir. Eski Ahit'e göre Musa Nebo Dağı'nın rüzgârlı kısmından Ölü Deniz'e, Ürdün Nehri Vadisi'ne, Eriha'ya ve Kudüs'ün uzak tepelerine bakarken asla girmeyeceği söylenen kutsal Kenan topraklarını görmüştür. Musa, Yahudi ve Hıristiyan geleneğine göre bu dağa bizzat Tanrı tarafından gömülmüştür. Bazı İslam âlimlerine göre ise Musa'nın bu dağda değil birkaç kilometre batıda, Ürdün Nehri'nin ötesinde bir yerde gömülmüştür.

Nebo Dağı'nda Siyagha ve el-Mukhayyat olmak üzere iki zirve vardır. 4. yüzyılda Musa'nın ölümünü anmak ve onu onurlandırmak için Siyagha'da bir kilise ve kutsal alan inşa edilmişti. Bu sebeple Nebo Dağı Kudüs'teki Hıristiyanlar için hac yeri haline gelmiştir. M.S. 6. yüzyılda ise keşişler Siyagha'da neredeyse altı yüzyıl ayakta kalmayı başaran bir Bizans manastırı inşa etmişlerdir. Bina artık orada olmasa da döneme ait mozaikler hala görülebilmektedir. Kilise daha sonra 5. ve 6. yüzyıllarda genişletilerek Bizans mozaiklerinden oluşan çarpıcı koleksiyonuyla günümüzün büyük bazilikası haline getirilmiştir.

Tapınağın önemli simgelerinden biri olan ve bahçenin içinde yer alan Yılanlı Haç o kadar popüler hale gelmiştir ki Nebo Dağı'nın sembolü halini almıştır: Musa’nın çöle götürdüğü bronz (veya tunç) yılanın ve İsa'nın gerildiği çarmıhın simgesi olduğuna inanılmaktadır. Yılanlı Haç’ın kişiyi Tanrı'nın gönderdiği ölümcül beladan koruduğuna inanılmaktadır. Heykel İtalyan sanatçı Giovanni Fantoni tarafından yapılmıştır. 

16. yüzyılda terk edilen site 1993 yılında restore faaliyetleri yürüten Fransiskenler tarafından satın alınmıştır. Bugün ziyaretçilere açık olan Nebo Dağı aktif bir Fransisken manastırıdır.


Bilim insanları günümüzde Nebo olarak bilinen dağın, Tevrat'ta adı geçen dağla aynı olup olmadığı konusunda tartışmaya devam etse de bölgede yapılan arkeolojik kazılar, Bizans döneminden kalma bir manastır ve kilisenin kalıntılarını ortaya çıkarmış; bölgenin tarihi önemini bir kez daha vurgulamıştır.

#Vaat edilen topraklar #Hz.Musa #Nebo Dağı
0
0
0
Kaynakça

Danny The Digger, “Mount Nebo”, 29 Nisan 2021, Erişim: 21 Kasım 2023, https://dannythedigger.com/mount-nebo/ 

Katar, Mehmet, “Tevrat’ın Lut Kıssası Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 48/1, 57-76, 2007. https://doi.org/10.1501/Ilhfak_0000000929 

Experience Jordan, “Experience History: Mount Nebo - Experience Jordan Adventures”, 28 Kasım 2016, Erişim:25 Kasım 2023. https://www.experiencejordan.com/experience-history-mount-nebo/


BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER