Konya Bilim Merkezi İlimge

Tasvir-i Rumuz: Sembolizm

 Feyza Güsün
 3 dk  241

Sembolizm, edebiyat, sanat ve felsefe alanlarında kullanılan bir terimdir. "Tasvir-i Rumuz" terimi, edebiyat alanında kullanılan bir ifadedir ve "sembolik tasvir" anlamına gelir. Bu terim, edebiyat ürünlerinde gerçekleri toplu olarak anlatmak veya gizlemek için kullanılan bir tekniktir.

Semboller, sözel bir kavramı simgeleyen işaretlerdir. Sembolizm tarihine bakacak olursak; edebiyatta, sembolizm akımı 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkar. Özellikle Fransa'da yaygınlaşmıştır. Bu akım, dilin derinliği kullanarak, bir kavramı detaylandırmayı amaçlar. Bu amaçla, sembolist yazarlar ve şairler, kelimeleri derin anlamlarına göre kullanır ve okuyucuları sembollerin bu anlamlarını keşfetmeye teşvik eder.


Tasvir-i Rumuz ise edebiyat eserlerinde kullanılan ve okuyucunun hayal gücünü kullanarak gerçekleri algılamasını sağlayan etkili bir anlatım tekniğidir. Tasvir-i Rumuz, anlatımın yanı sıra, bazen gerçeklerin ifade edilmesi zor olan hassas veya sınırlı konuların anlatımında da kullanılır. Özellikle dini, politik veya toplumsal konulara değinilirken bu teknik tercih edilir. Bu sayede yazar, gerçeklerin ifade edilmesini engelleyen sansür veya baskıdan kaçınarak, mesajını okuyuculara aktarabilir.

Örneğin, "Hayvan Çiftliği" romanı, George Orwell tarafından yazılan bir eserdir ve tasvir-i rumuz tekniği kullanılarak, Muhafızlar Birliği'nin gerçek politiklerini yorumlayarak anlatır. Roman, hayvanların bir çiftlikte özgürlüklerini kazanmak için ayaklanmalarını ele alır. Hayvanların bir araya gelmek için oluşturdukları birlik, egemenler birliğini ifade eder.

Sanatta da sembolizm ise, gerçeğin görünen yüzünden daha derin anlamları ifade etmek için tercih edilen bir akımdır. Bu akımda, nesneler, renkler ve şekillerin anlamlara göre kullanılan sanat yapıları, görünen gerçeğin gidişatını ifade etmek için tasarlanır.

Sembolizm ayrıca, felsefe alanında da önemli bir yer tutar. Felsefede sembolizm, gerçeği algılamak ve ifade etmek için başvurulan bir alan haline gelir. Semboller, soyut kavramları tanımlayarak, derin anlamları aktarabilmek için kullanılır. Başka deyişle gerçeğin doğasını anlatmak için tercih edilir.

Sembolizm edebiyat, sanat alanlarının dışında diğer pek çok alanda da yer bulmaktadır. Bu alanlardan bazıları şunlardır:

Psikoloji: Sembolizm, psikolojide önemli bir yer tutar. Örneğin, rüyaların anlaşılması konusunda başvurulan bir alandır. Rüyaların yorumlanarak gerçek anlamlarına ulaşmak ve anlamak için tercih edilir.

Din: Sembolizm, din alanında da önemli bir yer tutar. Dinlerde semboller, inançların ifade edilmesinde kullanılır. Örneğin, haç sembolü, Hıristiyanlığın en önemli sembolüdür ve İsa'nın çarmıha gerildiği anı ifade eder.

Politika: Sembolizm, politika alanında da kullanılır. Özellikle siyasi partilerin sembolleri, siyasi felsefelerini ifade eder. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Demokrat Parti'nin sembolü, özgürlüğü ve adaleti ifade eden bir semboldür.

Sonuç olarak sembolizm, hayatın hemen her alanında yer bulur. Anlam ötesi anlamı tasvir etme amacı güdülerek tercih edilir.

#sembolizm #tasvir #tasvir-i rumuz
0
0
0
Kaynakça

Erverdi, Ezel. ‘’Sembolizm’’. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İsimler/Eserler/Terimler, C. VII, Dergah Yayınları, İstanbul, 1977.

Whitehead, Alfred North. ‘’Sembolizm’’. Çev. Kadir Yılmaz, Şule Yayınları, İstanbul, 2009.

‘’What Is Symbolism? Examples of Symbolism as a Literary Device’’. Erişim Tarihi: 14.04.2023. https://www.grammarly.com/blog/symbolism/

BENZER MAKALE
Simgesel Etkileşimcilik ve Toplumsal Benlik

Simgesel Etkileşimcilik ve Toplumsal Benlik

Toplum düzeyinde “şey”lere yani yaşam döngüsünde karşımıza çıkan nesnelere anlam...

Çatışma Kuramı ve Eşitsizlikler Arenası Toplum

Çatışma Kuramı ve Eşitsizlikler Arenası Toplum

Bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu aktif yapı toplum olarak tanımlanır. Bu sosyal yapı birtakım dinamikler ile bir...

Konyalı Hıristiyanlar ve Marunilik

Konyalı Hıristiyanlar ve Marunilik

Maruni cemaatinin kurucusu Aziz Marun’dur. 4. yüzyılın ortalarında Suriye'de doğan Marun, davet çalışmalarıyla...

D’Hondt Sistemi

D’Hondt Sistemi

D'Hondt sistemi, seçimlerde kullanılan seçim yöntemlerinden biridir. Bu sistem, birçok ülkede,...

Etruria Bölge Halkı: Etrüskler

Etruria Bölge Halkı: Etrüskler

Etrüskler, M.Ö. 9. yüzyılda Tiren Denizi'nin kuzeyindeki Etruria bölgesinde, bugünkü...

Kültür Endüstrisi: Kültürel Üretim ve Tüketimin Yeni Yüzü

Kültür Endüstrisi: Kültürel Üretim ve Tüketimin Yeni Yüzü

Kültür endüstrisi, sanat, edebiyat, film, müzik, yayıncılık, tiyatro gibi alanlarda üretilen ve...

Kültürel Eleştiri ve Toplumsal Dönüşümün Kaynağı: Frankfurt Okulu

Kültürel Eleştiri ve Toplumsal Dönüşümün Kaynağı: Frankfurt Okulu

Frankfurt Okulu'nun kökenleri, 1923 yılında Frankfurt Üniversitesi'nde Max Horkheimer önderliğinde...

Biz ve Onlar: Toplumsal Kimlik Kuramı

Biz ve Onlar: Toplumsal Kimlik Kuramı

Herkesin tuttuğu bir takım, desteklediği bir ideolojik grup veya benzeri bir oluşum vardır. Peki kendinizi bu oluşumlarla...

Planlanmış Davranış Teorisi

Planlanmış Davranış Teorisi

Birey davranışları uzunca zamandır çözmeye ya da anlamlandırmaya çalıştığımız bir olgudur. Toplumu doğru...

Gösterişçi Tüketim

Gösterişçi Tüketim

Kişinin çevresine statüsünü göstermek veya satın aldıklarıyla itibar kazanmak amacıyla yaptığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER