Konya Bilim Merkezi İlimge

Konyalı Hıristiyanlar ve Marunilik

 Yusuf Sevim
 2 dk  589

Maruni cemaatinin kurucusu Aziz Marun’dur. 4. yüzyılın ortalarında Suriye'de doğan Marun, davet çalışmalarıyla pek çok takipçi edinmiş, bölgesinde öne çıkan bir din adamı olmuştur. Bu hareketten doğan dini topluluk, modern Maruniler’dir.


Zamanla müntesipleri artarak bölgede yeni manastırlar kuran cemaatin monofizitliğe karşı olması, Doğu kiliseleri içinde müstakil bir kilise olmalarına sebep olmuştur. Bölgede yalnızlaşan Maruniler daha güvenli buldukları Lübnan dağlarına göç ettiler. Sarp kayalıklar onlar için kilise ve manastırlarını inşa ettikleri dış etkilerden soyutlanmış sığınak yerleri olmuştur. 11. yüzyıldan sonra Haçlı seferleriyle yeniden Katolik dünyayla irtibata geçip kurumsal papalığın yörüngesine girmişlerdir.


1860 yılında Lübnan’da Dürzilerle yaşanan iç çatışma nedeniyle göç etmek zorunda kalan Maruniler’in bir kısmı Konya’ya yerleşmiştir. Konya’ya geldikten sonra kentte etkin bir cemaat olarak yer aldılar. Dini, ticari, kültürel faaliyetler ile kent yaşamına çeşitli katkılar sunmuşlardır.


1901 yılında yapılan Konya Fransız Katolik Kilisesi civarında kendi mimarilerini taşıyan binalar inşa ederek yaşamlarını bu alan içerisinde sürdürdüler. Bugün Mimarlar Odası binası, Atatürk Müzesi olarak kullanılan binalar o dönemde çeşitli ihtiyaçlar için yapılmıştır. Bu mimari üsluba sahip çeşitli yapılar aşağıdaki haritada görüldüğü şekilde günümüzde de ayaktadır.

Maruni Cemaati’nin Konya kent hayatına tesir etmiş meşhur üyeleri vardır. Bunlardan birisi Araboğlu Kosti’dir. Bu kişiyle ilgili kayıtlarda kısıtlı bilgiler bulunmaktadır. Kent merkezinde Araboğlu Kosti’nin 1900’lerin başında inşa edilmiş bir konağı vardır. Bu konağın olduğu yer günümüzde de Araboğlu Makası olarak anılır. Konak bir süre Fransız okulu olarak hizmet vermiş daha sonra Fransız Hastanesi’ne dönüşmüştür.


Günümüzde toplam nüfusları 1,5 milyona ulaşan Maruniler başta Lübnan olmak üzere Ortadoğu’nun çeşitli ülkelerinde yaşamaktadır. Fransa, ABD, Kanada, Güney Amerika, Avustralya, Arjantin, Brezilya gibi ülkelerde yaşayan çeşitli meslek gruplarında çalışan pek çok Maruni vardır. 1943’te bağımsız Lübnan Devleti kurulduktan sonra ülkenin dengeleri açısından önemli bir pozisyona gelmişlerdir. Farklı din ve mezheplerin koalisyonuyla yönetilen Lübnan’da cumhurbaşkanı seçimi Maruniler arasından yapılmaktadır. 

Dünyaca ünlü yazar Amin Maalouf da Maruni kültüründen gelmektedir. O coğrafyanın duygu ve düşünce dünyasını yazarak ün kazanmıştır.


#maruniler #konya #hıristiyanlık #lübnan
0
0
0
Kaynakça

Erdoğan, Abdullah. “Konya’da Maruni Evleri Üzerine Bir Araştırma” Uluslararası Hakemli Mimarlık Dergisi 4/2021

Levent Civelekoğlu Blog. “Eski Fotoğrafların İzinde Bir Şehrin Belleğine Yolculuk, Konya”. Erişim: 12 Ocak 2023. https://lcivelekoglu.blogspot.com/2017/04/eski-fotograflarn-izinde-bir-sehrin.html

Taşpınar, İsmail. "MÂRÛNÎLER", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/maruniler  (08.10.2022)BENZER MAKALE
Simgesel Etkileşimcilik ve Toplumsal Benlik

Simgesel Etkileşimcilik ve Toplumsal Benlik

Toplum düzeyinde “şey”lere yani yaşam döngüsünde karşımıza çıkan nesnelere anlam...

Çatışma Kuramı ve Eşitsizlikler Arenası Toplum

Çatışma Kuramı ve Eşitsizlikler Arenası Toplum

Bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu aktif yapı toplum olarak tanımlanır. Bu sosyal yapı birtakım dinamikler ile bir...

D’Hondt Sistemi

D’Hondt Sistemi

D'Hondt sistemi, seçimlerde kullanılan seçim yöntemlerinden biridir. Bu sistem, birçok ülkede,...

Etruria Bölge Halkı: Etrüskler

Etruria Bölge Halkı: Etrüskler

Etrüskler, M.Ö. 9. yüzyılda Tiren Denizi'nin kuzeyindeki Etruria bölgesinde, bugünkü...

Kültür Endüstrisi: Kültürel Üretim ve Tüketimin Yeni Yüzü

Kültür Endüstrisi: Kültürel Üretim ve Tüketimin Yeni Yüzü

Kültür endüstrisi, sanat, edebiyat, film, müzik, yayıncılık, tiyatro gibi alanlarda üretilen ve...

Kültürel Eleştiri ve Toplumsal Dönüşümün Kaynağı: Frankfurt Okulu

Kültürel Eleştiri ve Toplumsal Dönüşümün Kaynağı: Frankfurt Okulu

Frankfurt Okulu'nun kökenleri, 1923 yılında Frankfurt Üniversitesi'nde Max Horkheimer önderliğinde...

Biz ve Onlar: Toplumsal Kimlik Kuramı

Biz ve Onlar: Toplumsal Kimlik Kuramı

Herkesin tuttuğu bir takım, desteklediği bir ideolojik grup veya benzeri bir oluşum vardır. Peki kendinizi bu oluşumlarla...

Planlanmış Davranış Teorisi

Planlanmış Davranış Teorisi

Birey davranışları uzunca zamandır çözmeye ya da anlamlandırmaya çalıştığımız bir olgudur. Toplumu doğru...

Gösterişçi Tüketim

Gösterişçi Tüketim

Kişinin çevresine statüsünü göstermek veya satın aldıklarıyla itibar kazanmak amacıyla yaptığı...

İbn Haldun ve Asabiyet Kavramı

İbn Haldun ve Asabiyet Kavramı

İbn Haldun, Hicri 732 (1332) yılında Tunus’ta dünyaya gelmiştir. Kendisi, hayatının çok büyük...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER