Konya Bilim Merkezi İlimge

D’Hondt Sistemi

 Feyza Güsün
 3 dk  242

D'Hondt sistemi, seçimlerde kullanılan seçim yöntemlerinden biridir. Bu sistem, birçok ülkede, özellikle Avrupa'da ve Latin Amerika'da yaygın olarak kullanılmaktadır. D'Hondt sistemi, bölge temsilcilerinin seçilmesinde ve meclislerin oluşturulmasında kullanılır.

D'Hondt sistemi, orantılı temsil prensibine dayanmaktadır. Bu sistemde, parti veya adayların oy sayılarına göre, sandalyelerin dağılımı yapılır. Sistemde, bir parti veya adayın seçilmesi için gereken oy sayısı, oy toplamı ile dağıtılacak sandalye sayısına bölünerek hesaplanır. Bu şekilde, her parti veya aday için bir "oy sayısı" belirlenir. Daha sonra, sandalyeler dağıtılırken, her parti veya adayın "oy sayısı" diğer partiler ve adaylarla karşılaştırılır. Sandalyeler, en yüksek "oy sayısına" sahip parti veya adaya verilir. Bu işlem, sandalye sayısı kadar tekrar edilir ve sonunda bölge temsilcileri veya meclis üyeleri seçilir.

D'Hondt sistemi, büyük partilerin avantajına olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle, küçük partilerin sandalye kazanması daha zor olabilir. Ancak, sistemin orantılı temsil prensibi, seçim sonuçlarının genel nüfusun tercihlerine daha yakın olmasını sağlar.

D’Hondt sisteminin belirli bazı özellikleri bulunmaktadır:

Orantılı temsili sağlar: D'Hondt sistemi, partilerin aldıkları oya göre sandalyelerin orantılı bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Bu nedenle, seçmenlerin oy oranlarına göre temsil edilme şansı artar.

İttifakları teşvik eder: D'Hondt sistemi, küçük partilerin ittifaklar yapmasını teşvik eder. Çünkü, küçük partilerin ittifak yapması, oylarını daha etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur ve daha fazla sandalye kazanmalarını sağlar.

Bölgesel dengeyi korur: D'Hondt sistemi, seçmenlerin bölgesel olarak temsil edilmesini sağlar. Bu, bölgesel dengeyi korur ve tüm ülkenin çıkarlarını temsil eden bir hükümetin oluşmasına yardımcı olur.

Yönetilebilir ve anlaşılırdır: D'Hondt sistemi, diğer seçim sistemi yöntemlerine göre daha kolay anlaşılır ve yönetilebilirdir. Bu nedenle, seçim sonuçları daha hızlı bir şekilde açıklanabilir ve tartışmaların önüne geçilebilir.

Çok partili sisteme uygundur: D'Hondt sistemi, çok partili sistemlerde en uygun seçim sistemi yöntemlerinden biridir. Çok sayıda parti veya adayın olduğu seçimlerde, D'Hondt sistemi, adil bir sonuç sağlayabilir ve seçim sonuçlarının meşruiyetini artırabilir.

Dünya genelinde D'Hondt sistemini kullanan ülkeler:

İspanya: İspanya'da, meclis üyelerinin seçimi için D'Hondt sistemi kullanılır. İspanya'da, 350 üyeli meclis için her bölgeden 2 ila 36 arasında milletvekili seçilir.

Belçika: Belçika'da, federal parlamento seçimlerinde D'Hondt sistemi kullanılır. Belçika'da, her bölgeden 5 ila 25 arasında milletvekili seçilir.

Portekiz: Portekiz'de, meclis üyelerinin seçimi için D'Hondt sistemi kullanılır. Portekiz'de, 230 üyeli meclis için her bölgeden 2 ila 48 arasında milletvekili seçilir.

Türkiye: Türkiye'de, yerel seçimlerde D'Hondt sistemi kullanılır. Türkiye'de, belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri seçilirken, D'Hondt sistemi kullanılarak sandalyeler dağıtılır.

İsrail: İsrail'de, meclis üyelerinin seçimi için D'Hondt sistemi kullanılır. İsrail'de, 120 üyeli meclis için tüm ülke tek bir seçim bölgesi olarak kabul edilir ve sandalyeler D'Hondt sistemi kullanılarak dağıtılır.

#D'Hondt #Seçim #Sistem #D'Hondt sistemi
0
0
0
Kaynakça

Kılıç, Hüseyin. "Seçim Sistemleri, Partiler Üzerine Yansıması ve Yeni sistem Arayışları". İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1999.

Çelik, Adem. ‘’Türkiye’de Parti Sistemleri’’. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 67 Sayı: 4, 697 - 733, Ankara, Şubat, 2019.

Çolak, Çağrı. ‘’Seçim İttifakı Sisteminin 2018 Milletvekili Genel Seçimine Etkileri’’ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C. 15, S. 2, 719-742, Ağustos, 2020.

Kotanidis, Silvia. ‘’Understanding the d'Hondt method’’. Members' Research Service, PE 637.966, June, 2019.

Cooper, Christabel. ‘’What is the d’Hondt method?’’. Erişim Tarihi: 02.05.2023. https://ukandeu.ac.uk/the-facts/what-is-the-dhondt-method/


BENZER MAKALE
Simgesel Etkileşimcilik ve Toplumsal Benlik

Simgesel Etkileşimcilik ve Toplumsal Benlik

Toplum düzeyinde “şey”lere yani yaşam döngüsünde karşımıza çıkan nesnelere anlam...

Çatışma Kuramı ve Eşitsizlikler Arenası Toplum

Çatışma Kuramı ve Eşitsizlikler Arenası Toplum

Bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu aktif yapı toplum olarak tanımlanır. Bu sosyal yapı birtakım dinamikler ile bir...

Konyalı Hıristiyanlar ve Marunilik

Konyalı Hıristiyanlar ve Marunilik

Maruni cemaatinin kurucusu Aziz Marun’dur. 4. yüzyılın ortalarında Suriye'de doğan Marun, davet çalışmalarıyla...

Etruria Bölge Halkı: Etrüskler

Etruria Bölge Halkı: Etrüskler

Etrüskler, M.Ö. 9. yüzyılda Tiren Denizi'nin kuzeyindeki Etruria bölgesinde, bugünkü...

Kültür Endüstrisi: Kültürel Üretim ve Tüketimin Yeni Yüzü

Kültür Endüstrisi: Kültürel Üretim ve Tüketimin Yeni Yüzü

Kültür endüstrisi, sanat, edebiyat, film, müzik, yayıncılık, tiyatro gibi alanlarda üretilen ve...

Kültürel Eleştiri ve Toplumsal Dönüşümün Kaynağı: Frankfurt Okulu

Kültürel Eleştiri ve Toplumsal Dönüşümün Kaynağı: Frankfurt Okulu

Frankfurt Okulu'nun kökenleri, 1923 yılında Frankfurt Üniversitesi'nde Max Horkheimer önderliğinde...

Biz ve Onlar: Toplumsal Kimlik Kuramı

Biz ve Onlar: Toplumsal Kimlik Kuramı

Herkesin tuttuğu bir takım, desteklediği bir ideolojik grup veya benzeri bir oluşum vardır. Peki kendinizi bu oluşumlarla...

Planlanmış Davranış Teorisi

Planlanmış Davranış Teorisi

Birey davranışları uzunca zamandır çözmeye ya da anlamlandırmaya çalıştığımız bir olgudur. Toplumu doğru...

Gösterişçi Tüketim

Gösterişçi Tüketim

Kişinin çevresine statüsünü göstermek veya satın aldıklarıyla itibar kazanmak amacıyla yaptığı...

İbn Haldun ve Asabiyet Kavramı

İbn Haldun ve Asabiyet Kavramı

İbn Haldun, Hicri 732 (1332) yılında Tunus’ta dünyaya gelmiştir. Kendisi, hayatının çok büyük...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER