Konya Bilim Merkezi İlimge

Suskunluk Sarmalı

 Feyza Güsün
 4 dk  170

Suskunluk Sarmalı, sosyal psikoloji ve iletişim alanında ortaya atılan bir kavramdır. Bu kavram, bireylerin çoğunluğun düşüncesine veya görüşüne uyma eğiliminde oldukları durumlarda kendi düşüncelerini ifade etmekten kaçınmalarını ifade eder. Bu durum, bireylerin kendi düşüncelerini bastırmalarına ve toplumsal etkileşimde çoğunluğa uyma çabasına girmelerine neden olabilir.

Suskunluk sarmalı, birkaç ana nedenle ortaya çıkabilir. Bunlar toplumsal kabul ve yargılanma korkusu, bilgi ve bilinç eksikliği ve plüralistik cehalettir. Bu nedenlere daha detaylı bakacak olursak:

Toplumsal kabul ve yargılanma korkusu: Bireyler, toplumda kabul görmek ve olumsuz bir şekilde yargılanmamak için kendi düşüncelerini ifade etmekten çekinebilirler.Grup içinde farklı bir görüş ortaya koymanın sosyal reddedilme riski taşıdığını düşünen bireyler sessiz kalmayı tercih edebilirler.

Bilgi ve bilinç eksikliği: Bireyler, çoğunluğun düşüncesini benimsediklerinden kendi düşüncelerini ifade etmek için yeterli bilgiye veya farkındalığa sahip olmayabilirler. Bu durumda bireyler suskun kalarak bilgi eksikliğini gizlemeye çalışabilirler.

Plüralistik cehalet: Suskunluk sarmalı, çoğunluğun aynı görüşte olduğunun düşünülmesi durumunda ortaya çıkar. Bu durumda bireyler yanılmış olabileceklerini veya yalnız olduklarını düşünerek kendi düşüncelerini ifade etmekten kaçınabilirler.

Suskunluk sarmalının günlük hayatta kurduğumuz iletişim sürecinde ciddi etkileri bulunmaktadır. Farklı görüşlerin ifade edilmemesi nedeniyle iletişim sürecinde düşünce çeşitliliğinin azalmasına yol açabilir. Bu durum, alternatif çözümlerin veya perspektiflerin göz ardı edilmesine ve inovasyonun engellenmesine neden olabilir.

Suskunluk sarmalı, yanlış algıların yayılmasına sebep olabilir. Çoğunluğun düşüncesine uyulması, yanlış veya yanıltıcı bir görüşün yayılmasına neden olabilir. Yanlış algılar, bilgi eksikliği veya yanlış yönlendirilme nedeniyle iletişim sürecinde hızla yayılabilir. Böylece toplumsal normların negatif anlamda güçlenmesine neden olabilir. Bununla birlikte suskunluk sarmalı, çoğunluğun düşüncesine uyma eğiliminde olan bireylerin çoğalmasına ve toplumsal normların güçlenmesine katkıda bulunabilir. Bu durumda bireyler kendi düşüncelerini bastırarak çoğunlukla uyumlu davranmaya devam ederler.

Suskunluk sarmalı, iletişim sürecinde toplumsal etkileşim ve algıların etkisini yansıtan önemli bir kavramdır. Bireylerin kendi düşüncelerini ifade etmekten kaçınmaları, çoğunluğun düşüncesine uyum sağlama çabalarından kaynaklanır. Bu nedenle, iletişim sürecinde suskunluğun ve çoğunluğa uyma eğiliminin farkında olmak ve farklı düşüncelerin ifade edilmesini teşvik etmek önemlidir.

Suskunluk sarmalını medya boyutuyla da ele almak gerekir. Medya, günümüz toplumunda büyük bir etkiye sahiptir ve toplumsal algıları şekillendirmede önemli bir araç olarak kullanılır. Televizyon, radyo, gazete, dergi, internet ve sosyal medya gibi medya araçları; haberler, programlar, reklamlar ve diğer içerikler aracılığıyla bilgi ve görüşlerin yayılmasını sağlar. Bu iletişim sürecinde medyanın etkileme gücü, suskunluk sarmalının ortaya çıkmasında etkili bir faktör olabilir. Suskunluk sarmalını medya açısından örneklendirecek olursak:

Siyasi seçimler: Bir seçim döneminde, medya belirli bir parti veya adayı sürekli olarak destekleyen haberler ve yorumlar yayınlayabilir. Bu durum, diğer parti veya adaylara destek vermek isteyen bireylerin düşüncelerini ifade etmekten çekinmelerine neden olabilir. Çoğunluğun desteğini alan parti veya adayla aynı düşünceleri paylaşan bireyler suskunluk sarmalına katkıda bulunabilir ve alternatif görüşlerin ifade edilmesi engellenebilir.

Toplumsal konular: Medya, belirli bir toplumsal konuda sürekli olarak tek bir görüşü vurgulayabilir ve diğer görüşleri bastırabilir. Örneğin tartışmalı bir konuda medya, belirli bir toplumsal gruba veya siyasi görüşe destek veren haberler ve yorumlar yayınlayabilir. Bu durumda diğer farklı görüşlere sahip bireyler, medya tarafından sunulan tek taraflı görüşe uyma eğilimi gösterebilir ve suskunluk sarmalı güçlenebilir.

Sosyal medya ve algı yönetimi: Sosyal medya platformları, kullanıcıların içerikleri paylaşması ve görüşlerini ifade etmesi için bir araç olmasına rağmen belirli bir görüş veya trendin baskın hale geldiği durumlar da olabilir. Örneğin, bir hashtag veya kampanya sürekli olarak popüler hale gelirken diğer görüşlere sahip olan bireylerin görüşlerini ifade etmekten çekindikleri veya bastırdıkları görülebilir. Bu durumda sosyal medya suskunluk sarmalının güçlenmesine katkıda bulunabilir ve çeşitli düşüncelerin ifade edilmesi engellenebilir.

Bunlar, medyanın suskunluk sarmalı üzerindeki etkisini göstermek için kullanılan bazı örneklerdir. Medya belirli bir görüşü sürekli olarak vurgulayarak toplumsal algı ve görüşleri etkileyebilir, bireyleri kendi düşüncelerini ifade etmekten çekinmeye yönlendirebilir. Bunun için farklı düşüncelerin ifade edilmesini teşvik etmek ve çeşitli perspektifleri kapsayan bir iletişim ortamı oluşturmak, sağlıklı bir toplumun oluşması için önemlidir.

#suskunluk sarmalı #medya #iletişim #sosyoloji
0
0
0
Kaynakça

Gölbaşı, Haydar. ‘’Suskunluk Sarmalı Ve Türkiye’’. Asos Journal, Sayı: 58, ss: 123-133, 2017.

Aykurt, İ. S. ‘’Yeni medya çağı'nda suskunluk sarmalı: Twitter örneği’’ Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul, 2017.

Yeşiloğlu Güler, Burcu. ‘’Suskunluk Sarmalı Kuramı Bağlamında İnsan Doğasına Yaklaşımı’’ . Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 31/1, ss: 162-175 . 2022.


BENZER MAKALE
Simgesel Etkileşimcilik ve Toplumsal Benlik

Simgesel Etkileşimcilik ve Toplumsal Benlik

Toplum düzeyinde “şey”lere yani yaşam döngüsünde karşımıza çıkan nesnelere anlam...

Çatışma Kuramı ve Eşitsizlikler Arenası Toplum

Çatışma Kuramı ve Eşitsizlikler Arenası Toplum

Bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu aktif yapı toplum olarak tanımlanır. Bu sosyal yapı birtakım dinamikler ile bir...

Konyalı Hıristiyanlar ve Marunilik

Konyalı Hıristiyanlar ve Marunilik

Maruni cemaatinin kurucusu Aziz Marun’dur. 4. yüzyılın ortalarında Suriye'de doğan Marun, davet çalışmalarıyla...

D’Hondt Sistemi

D’Hondt Sistemi

D'Hondt sistemi, seçimlerde kullanılan seçim yöntemlerinden biridir. Bu sistem, birçok ülkede,...

Etruria Bölge Halkı: Etrüskler

Etruria Bölge Halkı: Etrüskler

Etrüskler, M.Ö. 9. yüzyılda Tiren Denizi'nin kuzeyindeki Etruria bölgesinde, bugünkü...

Kültür Endüstrisi: Kültürel Üretim ve Tüketimin Yeni Yüzü

Kültür Endüstrisi: Kültürel Üretim ve Tüketimin Yeni Yüzü

Kültür endüstrisi, sanat, edebiyat, film, müzik, yayıncılık, tiyatro gibi alanlarda üretilen ve...

Kültürel Eleştiri ve Toplumsal Dönüşümün Kaynağı: Frankfurt Okulu

Kültürel Eleştiri ve Toplumsal Dönüşümün Kaynağı: Frankfurt Okulu

Frankfurt Okulu'nun kökenleri, 1923 yılında Frankfurt Üniversitesi'nde Max Horkheimer önderliğinde...

Biz ve Onlar: Toplumsal Kimlik Kuramı

Biz ve Onlar: Toplumsal Kimlik Kuramı

Herkesin tuttuğu bir takım, desteklediği bir ideolojik grup veya benzeri bir oluşum vardır. Peki kendinizi bu oluşumlarla...

Planlanmış Davranış Teorisi

Planlanmış Davranış Teorisi

Birey davranışları uzunca zamandır çözmeye ya da anlamlandırmaya çalıştığımız bir olgudur. Toplumu doğru...

Gösterişçi Tüketim

Gösterişçi Tüketim

Kişinin çevresine statüsünü göstermek veya satın aldıklarıyla itibar kazanmak amacıyla yaptığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER