Konya Bilim Merkezi İlimge

Sürekli Öğrenme Üzerine Kurulu Bir Yapı: Öğrenen Organizasyonlar

 Feyza Güsün
 5 dk  135

Öğrenen organizasyonlar, sürekli öğrenmeye ve gelişmeye odaklanan kurumsal yapıları ifade eder. Bu organizasyonlar değişen pazar koşullarına hızlıca uyum sağlamak, yenilikçilik ve rekabet avantajı elde etmek amacıyla çalışan kuruluşlardır. İş süreçlerini iyileştirmek, çalışanların becerilerini geliştirmek ve bilgi paylaşımını teşvik etmek gibi stratejik yaklaşımlarla bilgi tabanlı kültürü benimserler.


Öğrenen organizasyonların sahip olduğu özellikler:

Vizyon ve strateji: Öğrenen organizasyonlar gelecekteki hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için stratejik bir planlama yaparlar. Yenilikçi fikirleri destekler ve değişime açık bir vizyon benimserler.

Bilgi ve bilgi paylaşımı: Bilgi, öğrenen organizasyonlar için büyük bir değer taşır. Bilginin toplanması, analizi, depolanması ve paylaşılması için uygun sistemler ve süreçler geliştirirler. Bilgi paylaşımını teşvik ederler ve çalışanların bilgiye erişimini kolaylaştırırlar.

Eğitim ve gelişim: Öğrenen organizasyonlar, çalışanların yeteneklerinin sürekli olarak geliştirilmesi ve güncel kalması için eğitim fırsatları sağlarlar. Eğitim programları iç eğitimler, mentorluk ve koçluk gibi yöntemlerle çalışanların becerilerini artırmayı ve potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedeflerler.

Yenilik ve deneme yanılma: Öğrenen organizasyonlar risk almaktan çekinmezler ve yenilikçi fikirleri teşvik ederler. Yenilikçilik, organizasyon içinde bir kültür haline gelir ve çalışanlara yeni fikirleri deneme ve hatalardan ders çıkarma fırsatı verilir.

İşbirliği ve açık iletişim: Öğrenen organizasyonlar takım çalışmasını teşvik ederler. İşbirliği ve açık iletişim, farklı departmanlar ve çalışanlar arasında bilgi akışını ve çapraz fonksiyonel işbirliğini sağlar. Çalışanların fikirlerini paylaşmalarını teşvik ederler ve bu şekilde kurum içi yenilik ve öğrenmeyi desteklerler.

Öğrenen organizasyonlar, rekabetçi bir avantaj elde etmek ve sürekli olarak başarıyı sürdürmek için öğrenme ve gelişmeye odaklanan bir yaklaşım benimserler. Bu tür bir organizasyonel kültür, değişen iş dünyasında etkili bir şekilde ayakta kalabilmenin önemli bir faktörüdür.

Öğrenen organizasyonların kurumsal yapısında hayatına devam eden örgütler olumlu kazanımlar elde etmektedir. İş dünyasında hızla değişen pazar koşulları, teknolojik ilerlemeler ve müşteri beklentileri, firmaların sürekli olarak öğrenmelerini ve gelişmelerini sağlar.

Öğrenen organizasyonların kurumsal firmalara sağladığı bazı temel katkılar:

Rekabet avantajı: Öğrenen organizasyonlar hızla değişen rekabet ortamında avantaj elde etmek için sürekli olarak yeni bilgileri ve yetenekleri içselleştirirler. Bu sayede rakiplerinden daha hızlı ve etkili bir şekilde değişime adapte olabilirler. Piyasa trendlerini izleyebilir, müşteri geri bildirimlerini gözlemleyebilir ve rekabetçi bir şekilde yenilikçi fikirleri hayata geçirebilirler.

İnovasyon ve yenilik: Öğrenen organizasyonlar çalışanların yaratıcılığını teşvik ederek, bilgi paylaşımlarını destekleyerek inovasyon ve yenilikçilik kültürünü geliştirirler. Çalışanların fikirlerini paylaşmaları, risk almaları ve deneme-yanılma süreçlerine katılmaları teşvik edilir. Bu da yeni ürünlerin, hizmetlerin veya iş süreçlerinin ortaya çıkmasını sağlar.

Çalışan gelişimi ve motivasyon: Öğrenen organizasyonlar çalışanların becerilerini geliştirmek için eğitim ve gelişim fırsatları sunarlar. Çalışanların sürekli olarak öğrenmeleri ve kendilerini geliştirmeleri teşvik edilir. Bu da çalışanların motivasyonunu artırır, işe olan bağlılıklarını güçlendirir ve performanslarını yükseltir.

Bilgi yönetimi ve paylaşımı: Öğrenen organizasyonlar bilginin etkin bir şekilde yönetilmesi ve paylaşılmasını sağlarlar. Bilginin toplanması, kaydedilmesi, analiz edilmesi ve çalışanlar arasında yayılması için uygun sistemler ve süreçler kurarlar. Bilgi paylaşımı teşvik edilir ve çalışanlar arasında bilgi engelleri kaldırılır. Bu sayede firma içinde birikmiş bilgi ve deneyimlerin tamamı kullanılarak daha iyi kararlar alınır ve iş süreçleri iyileştirilir.

İşbirliği ve takım çalışması: Öğrenen organizasyonlar işbirliği ve takım çalışmasını teşvik ederler. Çalışanlar arasındaki etkileşimi artırmak ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için işbirliği araçları, platformlar ve süreçler kullanılır. Çapraz fonksiyonel ekipler oluşturulur, bilgi ve fikirlerin serbestçe dolaşımı sağlanır. Bu da departmanlar arasındaki verimli işbirliğini ve inovasyonu destekler.

Özet olarak öğrenen organizasyonlar kurumsal firmalara rekabet avantajı sağlar, inovasyon ve yenilikçilik kültürünü destekler, çalışanların gelişimini teşvik eder, bilgi yönetimini etkinleştirir ve işbirliği ortamını güçlendirir. Bu şekilde firmalar hızla değişen iş dünyasına uyum sağlar, sürdürülebilir büyüme elde ederek başarılarını büyütürler.

#öğrenen organizasyonlar #sürekli öğrenme #öğrenen örgütler
0
0
0
Kaynakça

Mesci, Y. K. , Kıngır, S., Mesci, M. ‘’ Öğrenen Organizasyonlar’’ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 6 /19, 63-81 . 2007.

Arsoy, Ali, “Örgütsel Öğrenme”, ‘’Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler’’, Ed: Mehmet Tikici, Nobel Basım-Yayın Dağıtım A.Ş., 1.Basım, Ankara, ss 287-299, 2005.

Eroğlu, Erhan., Taşçı,Deniz. ‘’İşletmelerin Öğrenen Organizasyon Olma Yolundaki Çabalarının Türkiye’deki Görünümü’’. Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 2014.

Chonkoa Lawrence B.vd, “Organizational and Individual Learning in the Sales Force: an Agenda For Sales Research”, Journal of Business Research, 56, ss.935-946, 2003.

Choe, Jong-min, “The Relationships Amang Management Accounting Information, Organizasyonel Learning and Production Performance”, Journal of Strategic Information Systems, 13, ss.61-85,2004.


BENZER MAKALE
Simgesel Etkileşimcilik ve Toplumsal Benlik

Simgesel Etkileşimcilik ve Toplumsal Benlik

Toplum düzeyinde “şey”lere yani yaşam döngüsünde karşımıza çıkan nesnelere anlam...

Çatışma Kuramı ve Eşitsizlikler Arenası Toplum

Çatışma Kuramı ve Eşitsizlikler Arenası Toplum

Bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu aktif yapı toplum olarak tanımlanır. Bu sosyal yapı birtakım dinamikler ile bir...

Konyalı Hıristiyanlar ve Marunilik

Konyalı Hıristiyanlar ve Marunilik

Maruni cemaatinin kurucusu Aziz Marun’dur. 4. yüzyılın ortalarında Suriye'de doğan Marun, davet çalışmalarıyla...

D’Hondt Sistemi

D’Hondt Sistemi

D'Hondt sistemi, seçimlerde kullanılan seçim yöntemlerinden biridir. Bu sistem, birçok ülkede,...

Etruria Bölge Halkı: Etrüskler

Etruria Bölge Halkı: Etrüskler

Etrüskler, M.Ö. 9. yüzyılda Tiren Denizi'nin kuzeyindeki Etruria bölgesinde, bugünkü...

Kültür Endüstrisi: Kültürel Üretim ve Tüketimin Yeni Yüzü

Kültür Endüstrisi: Kültürel Üretim ve Tüketimin Yeni Yüzü

Kültür endüstrisi, sanat, edebiyat, film, müzik, yayıncılık, tiyatro gibi alanlarda üretilen ve...

Kültürel Eleştiri ve Toplumsal Dönüşümün Kaynağı: Frankfurt Okulu

Kültürel Eleştiri ve Toplumsal Dönüşümün Kaynağı: Frankfurt Okulu

Frankfurt Okulu'nun kökenleri, 1923 yılında Frankfurt Üniversitesi'nde Max Horkheimer önderliğinde...

Biz ve Onlar: Toplumsal Kimlik Kuramı

Biz ve Onlar: Toplumsal Kimlik Kuramı

Herkesin tuttuğu bir takım, desteklediği bir ideolojik grup veya benzeri bir oluşum vardır. Peki kendinizi bu oluşumlarla...

Planlanmış Davranış Teorisi

Planlanmış Davranış Teorisi

Birey davranışları uzunca zamandır çözmeye ya da anlamlandırmaya çalıştığımız bir olgudur. Toplumu doğru...

Gösterişçi Tüketim

Gösterişçi Tüketim

Kişinin çevresine statüsünü göstermek veya satın aldıklarıyla itibar kazanmak amacıyla yaptığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER