Konya Bilim Merkezi İlimge

Suni Kitle Oluşturma: Astroturfing

 Feyza Güsün
 2 dk  182

Suni kitle oluşturma olarak da bilinen astroturfing, kelime kökeni suni çim markası astroturf’ten gelmektedir. Bir politika, birey veya kampanya için yaygın kitle desteği izlenimi yaratma girişimi olarak tanımlanmaktadır. Astroturfing kampanyaları, bir kişi ya da konu hakkında gerçekten olumlu ya da olumsuz tepki varmış izlenimini yaratarak kamuoyunu etkilemeye çalışılmaktadır.

Astroturfing yöntemi, yapay olarak yaratılan, bir merkezden finanse ve kontrol edilen, kendisine kitlesel taban hareketi süsü veren kampanyalar için kullanılmaktadır. Birçok zaman az sayıda kullanıcı, çok sayıda içerik üreterek birbirleriyle paylaşmaktadır. Bu sayede de kitlesel hareket sürmektedir. Politika ve reklamcılıkta bir bedel karşılığı gerçekleştirilen astroturfing, bir PR tekniği olarak değerlendirilmektedir.

Süreç, siyasal aktörlerin ya da reklamcıların, hedefledikleri kitleleri bulmalarına ve harekete geçirmelerine destek olacak yapay kampanyalar oluşturması ile başlar, kamuoyunda fikir birliği imajı oluşturmak için, bireysel kişiliklerin çevrimiçi platformlarda robotlar oluşturması ile devam etmektedir. Birden fazla çevrimiçi kimlik ve sahte baskı grupları, halkı yanlış yönlendirmek için, oluşturulan mesajların yaygın olarak benimsenen görüş olduğuna inandırılması esas amaç olarak belirlenmektedir.

Astroturfing, ağırlıklı olarak siyasal çerçevede tercih edilmektedir. Bu doğrultuda yöntemin diğer amacı, siyasal aktörlerin daha popüler görünmesini sağlamaktır. Politikacıları takip etmek ve desteklemek, belirli meseleleri ve insanları destekleyen ya da onlara karşı propaganda yapmayı amaçlayan girişimler de diğer amaçlar arasındadır.

Astroturfing kampanyaları, hükümet ajanları tarafından düzenlenmiş sokak protestoları, parayla tutulmuş ya da kendi inisiyatifi dışında alanlara doldurulmuş kalabalıklar, sahte isimlerle bezeli imza kampanyaları şeklinde örneklendirilebilir. Bu kampanyalar haricinde sosyal medyada da astroturfing yöntemi ile kampanya yürütülmektedir. Belirli ücret karşılığında binlerce sahte hesap satın alınmakta, botlarla troller meydana getirilmektedir. Kampanya aktivistleri ile sosyal medya grupları, açılan hashtaglar, trend topicler ve medya akımları ile kampanya sürdürülmektedir.

#Astroturfing #propaganda #Suni kitle oluşturma
0
0
0
Kaynakça

The Guardian. ‘’Astroturfing: what is it and why does it matter?’’ (8 Şubat 2012) Erişim 10.12.2022. https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/feb/08/what-is-astroturfing

Erdoğdu, Abdullah Teyfur ve Yumrukuz, Özlem. ’’Sosyal Medya’nin Doğası’’, Uluslararası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı 6, 2021.

Olga, Hülya. ‘’Popülist Sağ ve Sosyal Medyada Nefret Söylemi’’, Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı 8, 2019.

BENZER MAKALE
Simgesel Etkileşimcilik ve Toplumsal Benlik

Simgesel Etkileşimcilik ve Toplumsal Benlik

Toplum düzeyinde “şey”lere yani yaşam döngüsünde karşımıza çıkan nesnelere anlam...

Çatışma Kuramı ve Eşitsizlikler Arenası Toplum

Çatışma Kuramı ve Eşitsizlikler Arenası Toplum

Bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu aktif yapı toplum olarak tanımlanır. Bu sosyal yapı birtakım dinamikler ile bir...

Konyalı Hıristiyanlar ve Marunilik

Konyalı Hıristiyanlar ve Marunilik

Maruni cemaatinin kurucusu Aziz Marun’dur. 4. yüzyılın ortalarında Suriye'de doğan Marun, davet çalışmalarıyla...

D’Hondt Sistemi

D’Hondt Sistemi

D'Hondt sistemi, seçimlerde kullanılan seçim yöntemlerinden biridir. Bu sistem, birçok ülkede,...

Etruria Bölge Halkı: Etrüskler

Etruria Bölge Halkı: Etrüskler

Etrüskler, M.Ö. 9. yüzyılda Tiren Denizi'nin kuzeyindeki Etruria bölgesinde, bugünkü...

Kültür Endüstrisi: Kültürel Üretim ve Tüketimin Yeni Yüzü

Kültür Endüstrisi: Kültürel Üretim ve Tüketimin Yeni Yüzü

Kültür endüstrisi, sanat, edebiyat, film, müzik, yayıncılık, tiyatro gibi alanlarda üretilen ve...

Kültürel Eleştiri ve Toplumsal Dönüşümün Kaynağı: Frankfurt Okulu

Kültürel Eleştiri ve Toplumsal Dönüşümün Kaynağı: Frankfurt Okulu

Frankfurt Okulu'nun kökenleri, 1923 yılında Frankfurt Üniversitesi'nde Max Horkheimer önderliğinde...

Biz ve Onlar: Toplumsal Kimlik Kuramı

Biz ve Onlar: Toplumsal Kimlik Kuramı

Herkesin tuttuğu bir takım, desteklediği bir ideolojik grup veya benzeri bir oluşum vardır. Peki kendinizi bu oluşumlarla...

Planlanmış Davranış Teorisi

Planlanmış Davranış Teorisi

Birey davranışları uzunca zamandır çözmeye ya da anlamlandırmaya çalıştığımız bir olgudur. Toplumu doğru...

Gösterişçi Tüketim

Gösterişçi Tüketim

Kişinin çevresine statüsünü göstermek veya satın aldıklarıyla itibar kazanmak amacıyla yaptığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER