Konya Bilim Merkezi İlimge

Şintoizm’de Kami İnancı

 Raziye Betül Dikmen
 3 dk  348

Japonya’nın geleneksel dini olan Şintoizm’de “kami” inancı önemli bir yere sahiptir. Japonca “kami no miçi” olarak isimlendirilen Şintoizm, kelime anlamı olarak “Kamilerin Yolu” anlamına gelmektedir. Bu da “kami”nin geleneksel Japon dinindeki önemini ortaya koymaktadır.

Kami kelimesi, efendi, tanrı, ilah olarak çevrilmektedir. Fakat Şintoizm’de kami, çevirilerde ifade edilen ve monoteist dinlerde var olan Tanrı anlamında kullanılmamaktadır. Yaygın inanışın aksine kamiler, Japon tanrıları olarak kabul edilmemektedir. Kami, kelimesi geleneksel Japon dünyasını yansıtmakta olup; doğa, animizm, iyi ve kötü unsurlarını içermektedir. Geniş bir anlam alanına sahip olan kami, ata ruhlarını, doğa olaylarını, doğaüstü güçleri, ruhları ve tanrılaştırılmış ölümlüleri kapsamaktadır. Şintoizm’de kamiler ilahi varlıklar olarak kabul edilmektedir. Japonların tamamı tarafından kabul edilen kamiler olduğu gibi, her ailenin kendi atalarından kalma kamileri de bulunmaktadır.


Kamilerin tamamını iyi olarak düşünmek doğru değildir. Kamilerin hem iyi hem de kötü oldukları kabul edilmektedir. Fakat onların iyi ya da kötü olması önemsenmeden hepsine saygı gösterilmesi gerekmektedir. Kamilerin insanları koruduğuna inanılsa da onlarında öfkelenebildikleri,  hata yapabildiklerine inanılmaktadır.

Kamilerin sayısı ile ilgili kesin bir rakam vermek mümkün değildir. Sonsuz sayıda kaminin var olduğu söylenmektedir. Bununla beraber Japonlar arasında “en yüce kami” olarak kabul edilen ve Japonya ile özdeşleştirilen kami, Güneş Tanrıçası olarak bilinen Amaterasu’dur. Şintoizmdeki mitolojilerde Amaterasu, Japonya’nın imparator soyunun ilahi atası olarak tanımlanmaktadır. Japon bayrağında bulunan güneş, ataları olarak kabul ettikleri Güneş Tanrıçası olan Amaterasu’nun sembolüdür. Japonlar için ilahi ata olan Amaterasu’nun ibadet yeri Ise’de bulunan Şinto tapınağıdır. Amaterasu dışında Şintoizm’de önemli kabul edilen bazı kamiler; fırtına tanrısı Susanoo, bereket ve pirinç tanrısı İnari, ay tanrıçası Tsuki-yomi’dir.

Yukarıda da değindiğimiz üzere Japonlar için önemli kabul edilen belli başlı kamiler dışında çok sayıda kami bulunmaktadır. Genel olarak kamiler türlerine göre üç kategoriye ayrılmaktadır.

• Doğa ile ilişkili soyut kamiler: Hava olayları, kaya, manzara oluşumları, su ve ormanlarla ilgili soyut güçleri temsil etmektedir.

• Ailelerin ataları: Aile içerisinde saygı duyulan ve sevilen ölmüş ataların ruhları. Özellikle imparator, hükümdar soylarına sahip olan ailelerin ataları sadece aileleri değil halk tarafından onurlandırılmaktadır.

• Önemli kabul edilen ölüler: Özellikle asker yahut savaşta ölmüş olanların ruhlarıdır. Cesaretleri, bağlılıkları ve hizmetlerinden ötürü saygı gösterilmektedir. Japonya’daki önemli Şinto tapınaklarının çoğu savaşlarda ölmüş olan ruhların kamilerine adanmıştır.

Kamileri memnun etmek ve onların olumlu etkilerinden faydalanmak için festivaller düzenlenmektedir. Bu festivaller aracılığıyla insanların ve kamilerin iletişim kurduğu kabul edilmektedir. Kamileri beslemek için pirinç şarabı, yiyecek ve çiçek sunuları hazırlanmaktadır. Bu festivaller sayesinde kamilerin memnun edildiği, kamilerin lütfunun kazanıldığına inanılmaktadır.


#Şintoizm #Kami #Japon #Amaterasu #Susanoo #İnari #Tsuki-yomi
0
0
0
Kaynakça

“Amaterasu | Shintō deity | Britannica”. Erişim 12 Ocak 2023. https://www.britannica.com/topic/Amaterasu

Learn Religions. “Are Kami the Gods of Shinto?” Erişim 12 Ocak 2023. https://www.learnreligions.com/what-are-kami-in-shinto-95933

“Kami | Definition, Translation, & Facts | Britannica”. Erişim 12 Ocak 2023. https://www.britannica.com/topic/kami

“Kami - World History Encyclopedia”. Erişim 12 Ocak 2023. https://www.worldhistory.org/Kami/

“Kami History, Belief & Ceremonies | What are Kami in Shintoism? | Study.com”. Erişim 12 Ocak 2023. https://study.com/academy/lesson/kami-history-belief-ceremonies-shinto-religion.html

“Shinto Gods”. Erişim 12 Ocak 2023. https://www.world-religions-professor.com/shintogods.html


BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER