Konya Bilim Merkezi İlimge

Pazarlamanın Unsurlar: 7P

 Feyza Güsün
 4 dk  151

Pazarlama, bir ürünün veya hizmetin müşterilere sunulma sürecidir. Bu süreçte, pazarlama unsurları olarak adlandırılan bir dizi bileşen vardır. Genellikle Pazarlama Mixi olarak da bilinen 7P, bu unsurları tanımlamak için kullanılan bir modeldir. 7P: Ürün, fiyat, yer, tanıtım, insanlar, süreçler ve fiziksel kanıtlar olarak tanımlanır.


Ürün (product): Ürün unsuru, pazarlama karmasının temel bileşenlerinden biridir ve bir işletmenin müşterilere sunduğu fiziksel veya hizmet tabanlı ürünleri veya hizmetleri kapsar. İşletmenin başarısı büyük ölçüde ürünün doğru şekilde tasarlanması, geliştirilmesi, markalaşması ve pazara sunulmasıyla ilgilidir. Pazarlamada ürün müşteri ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynar ve diğer P'lerle uyumlu olmalıdır.

Fiyat (price): Bu unsur, ürün veya hizmetin belirlenmiş olan bedelidir. Fiyat, işletmenin hedef pazarını ve müşteri segmentini dikkate alarak rekabet, talep, maliyet ve karlılık gibi faktörlere göre belirlenir. Doğru fiyatlandırma, işletmenin hedeflerine ulaşmasına ve müşteri tatmininin sağlamasına yardımcı olur.

Yer (place): Yer, ürün veya hizmetin tüketicilere ulaştırılacağı kanalları, dağıtım stratejisini ve fiziksel dağıtım ağı düzenlemelerini içerir. Yer unsuru, ürünlerin doğru zamanda, doğru yerde ve doğru miktarda müşterilere sunulmasını sağlamak için önemlidir. Tedarik zinciri yönetimi, depolama, dağıtım ve lojistikle ilgili faktörleri içerir.

Tutundurma (promotion): Bu unsur hedef kitleye ürün veya hizmeti tanıtmak, bilinirlik oluşturmak, talebi artırmak ve satışları teşvik etmek için kullanılan pazarlama iletişimi yöntemlerini içerir. Tutundurma, reklam, halkla ilişkiler, satış teşvikleri, doğrudan pazarlama ve dijital pazarlama gibi iletişim araçlarını kapsar.

İnsanlar (people): Bu unsur, müşterilere hizmet sunan insan kaynaklarını temsil eder. Personel, müşteri hizmetleri, satış ekibi, satış sonrası destek gibi unsurlarla ilişkilidir. İyi eğitimli, müşteri odaklı ve profesyonel personel müşteri memnuniyetini artırmak ve marka itibarını güçlendirmek için önemlidir.

Süreçler (processes): Bu unsur, işletmenin müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı iş süreçlerini ifade eder. Üretim, hizmet sunumu, sipariş yönetimi, kalite kontrol ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi işletmenin operasyonel süreçlerini içerir. Etkili ve verimli iş süreçleri müşteri deneyimini iyileştirir ve işletmeye rekabet avantajı sağlar.

Fiziksel çevre (physical evidence): Bu unsur, müşteriye hizmet sunulan fiziksel ortamı ifade eder. Mağaza, ofis, web sitesi, ambalaj, görsel kimlik gibi unsurlar müşterinin ürün veya hizmete ilişkin algısını etkiler. İyi tasarlanmış bir fiziksel çevre güvenilirlik, kalite ve müşteri güvenini yansıtır.

7P pazarlama unsuru, pazarlama stratejilerini bütüncül bir şekilde ele alarak işletmelerin müşterilerle etkileşim kurmasını ve başarılı bir pazarlama planı oluşturmasını sağlar. Ancak pazarlama yaklaşımları zamanla değişebilir ve günümüzde bu unsurlara ek olarak dijital pazarlama, sosyal medya gibi yeni unsurlar da önem kazanmaktadır.

7P unsurları kurumlar açısından büyük öneme sahiptir. İşletmeler bu unsurları dikkate alarak pazarlama stratejilerini şekillendirir ve rekabet avantajı elde etmeye çalışır. İşletmenin pazardaki konumunu güçlendirmek, müşteri memnuniyetini artırmak, satışları çoğaltmak ve marka değerini yükseltmek için bu unsurların doğru şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Örneğin doğru ürünlerin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi, hedeflenen pazar segmentlerine uygun fiyatlandırma politikalarının belirlenmesi, ürünlerin doğru yerlerde ve doğru zamanlarda sunulması, etkili tanıtım faaliyetleri yürütülmesi, nitelikli insan kaynaklarına yatırım yapılması, iş süreçlerinin optimize edilmesi ve müşterilere güven veren fiziksel kanıtların sunulması gibi unsurlar bir işletmenin başarısını etkileyen önemli faktörlerdir.

Tüm bu unsurların beraber uyumlu bir şekilde yönetilmesi, kurumun pazarlama stratejisinin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlar ve müşteri memnuniyetini artırarak rekabet avantajı elde etmeye yardımcı olur.

#pazarlama #pazarlama karması #marketing
0
0
0
Kaynakça

Alankuş, Z., Anıl, F. “Metaverse Evreninde pazarlama: 7p pazarlama karmasi üzerinden bir değerlendirme” Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, 5 (1), 134-168, 2022.

Özütürk, Murat. “Pazarlama stratejileri karması ve pazar odaklılık ile firma performansı ilişkisi; endüstriyel mutfak sektöründe bir uygulama” Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007.

Sağlam, Mehmet. & Pirtini, Serdar. “Uluslararasi Pazarlama Karmasi Stratejilerinin İhracat Performansi Üzerindeki Etkisi: Sektörler Arasi Karşılaştırma” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (3), 433-459, 2009.


BENZER MAKALE
Simgesel Etkileşimcilik ve Toplumsal Benlik

Simgesel Etkileşimcilik ve Toplumsal Benlik

Toplum düzeyinde “şey”lere yani yaşam döngüsünde karşımıza çıkan nesnelere anlam...

Çatışma Kuramı ve Eşitsizlikler Arenası Toplum

Çatışma Kuramı ve Eşitsizlikler Arenası Toplum

Bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu aktif yapı toplum olarak tanımlanır. Bu sosyal yapı birtakım dinamikler ile bir...

Konyalı Hıristiyanlar ve Marunilik

Konyalı Hıristiyanlar ve Marunilik

Maruni cemaatinin kurucusu Aziz Marun’dur. 4. yüzyılın ortalarında Suriye'de doğan Marun, davet çalışmalarıyla...

D’Hondt Sistemi

D’Hondt Sistemi

D'Hondt sistemi, seçimlerde kullanılan seçim yöntemlerinden biridir. Bu sistem, birçok ülkede,...

Etruria Bölge Halkı: Etrüskler

Etruria Bölge Halkı: Etrüskler

Etrüskler, M.Ö. 9. yüzyılda Tiren Denizi'nin kuzeyindeki Etruria bölgesinde, bugünkü...

Kültür Endüstrisi: Kültürel Üretim ve Tüketimin Yeni Yüzü

Kültür Endüstrisi: Kültürel Üretim ve Tüketimin Yeni Yüzü

Kültür endüstrisi, sanat, edebiyat, film, müzik, yayıncılık, tiyatro gibi alanlarda üretilen ve...

Kültürel Eleştiri ve Toplumsal Dönüşümün Kaynağı: Frankfurt Okulu

Kültürel Eleştiri ve Toplumsal Dönüşümün Kaynağı: Frankfurt Okulu

Frankfurt Okulu'nun kökenleri, 1923 yılında Frankfurt Üniversitesi'nde Max Horkheimer önderliğinde...

Biz ve Onlar: Toplumsal Kimlik Kuramı

Biz ve Onlar: Toplumsal Kimlik Kuramı

Herkesin tuttuğu bir takım, desteklediği bir ideolojik grup veya benzeri bir oluşum vardır. Peki kendinizi bu oluşumlarla...

Planlanmış Davranış Teorisi

Planlanmış Davranış Teorisi

Birey davranışları uzunca zamandır çözmeye ya da anlamlandırmaya çalıştığımız bir olgudur. Toplumu doğru...

Gösterişçi Tüketim

Gösterişçi Tüketim

Kişinin çevresine statüsünü göstermek veya satın aldıklarıyla itibar kazanmak amacıyla yaptığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER