Konya Bilim Merkezi İlimge

Lanetli Şehirler Sodom ve Gomore

 Havva Yılmaz
 4 dk  323

Sodom ve Gomora, doğaüstü yollarla tahrip olan iki antik kenttir. Bu şehirler, apaçık günah ve yaptıkları kötülüklerle anlatılagelmiştir. Eski Ahit'teki Tekvin kitabında yer alan Sodom ve Gomora’dan Kuran’da da bahsedilmektedir. Sodom ve Gomora kıssası, Tanrı'nın gazabının ne denli yıkıcı olabileceğine dair uyarıcı bir örnek sunmaktadır.

Ortodoks Yahudiler ve Hıristiyanlar, Lût kavminin yok oluşuna yol açan şeyin Sodom ve Gomora halklarının yaygın eşcinsel davranışlar (sodomi) sergilemeleri olduğunu savunurlar. Bu şehirler, Ölü Deniz’e kıyısı bulunan ve İncil’de de adı geçen Pentopolis’in (beş şehirin) ikisi olarak tanımlanır.


Kur’an-ı Kerim’de yirmi yedi yerde adı geçen Lût peygamber, Hz. İbrahim’in yeğenidir ve aynı dönemde yaşamışlardır. Rivayete göre Hz. İbrahim ile Hz. Lût, Kenan topraklarında çoban olarak sürülerini otlatmaktadırlar. Hayvanları bereketlendikçe ülke ikisine de yetmez. Bunun üzerine İbrahim peygamber ayrılmaları gerektiğine karar verir ve gideceği yeri seçme hakkını Lût aleyhisselama verir. Hz. Lût, Hz. İbrahim’e yakın yerlerden biri olan Ölü Deniz’in kuzeyindeki Şeria Vadisi’nin bol sulu ovasını seçer ve havzanın beş zengin kentinden biri olan Sodam’a yerleşir.

Kuran’da anlatılanlara göre bu kavimde dünya üzerinde görülmemiş bir sapıklık olan eşcinsellik yaygınlaşmıştı. Hz. Lût, kavmine Allah’ın ilahi tebliğini getirdiğini, yol göstericiliğini kabul etmelerini ve bu sapıklıktan vazgeçmelerini söylemiştir. Yaptıklarının büyük günah olduğunu bildirmiş ve doğru yola gelerek günahlarından tövbe etmelerini öğütlemiştir. Kavmi ise Hz. Lut’un peygamberliğini inkâr etmiş, onu ciddiye almamış ve sürgün etmekle tehdit etmiştir. Bunun sonucunda Lût aleyhisselam azabını getirmesi için Allah’a dua etmiştir.

Sodom ve Gomora'nın anlatımı Eski Ahit’in Yaratılış bölümünde yer alır. Tanrı, İbrahim'e Sodom ve Gomora'nın büyük günahlarından dolayı yok edileceğini bildirir. İbrahim orada yaşayan kötüler ve günahkârlarla beraber günahsız insanların, özellikle de yeğeni Lut ve ailesinin öldürülmemesi gerektiğini söyleyerek onlara merhamet etmesi için Tanrı’ya yalvarır. Hz. İbrahim Tanrı’ya, eğer elli masum ve dindar insan bulursa onları bağışlayıp bağışlamayacağını sorar. Tanrı İbrahim'e, eğer elli doğru kişi bulursa şehri onlar için bağışlayacağına dair güvence verir. İbrahim daha sonra masum ve dindar bulma sayısını on kişiye kadar azaltır ve aynı soruyu sorar. Tanrı şöyle yanıt verir: "Sodom ve Gomora kasabalarından toplamda on kişi uğruna onu yok etmeyeceğim."


Bunun üzerine Tanrı insan kılığında iki meleği İbrahim Peygamber’in yeğeni Lût’a misafir olarak gönderir. Bunu haber alan Sodom halkının bir kısmı Lût’un yanına giderek gelenlerin kim olduğunu sorarlar. Niyetlerinin kötü olduğunu anlayan Lût dil dökerek onları vazgeçirmek ister, onlara kızlarını teklif eder fakat sonuç değişmez. Bu noktada araya giren melekler, Lut’un evini kuşatan kapı önündeki Sodomlular’ı kör eder. Halk arasında yalnızca Lut ve ailesini doğru bulan melekler, Lût’a ailesi ile birlikte hızla şehri boşaltmasını ve arkasına bakmaması gerektiğini söylerler. Lût söyleneni dinleyerek karısı ve iki kızını da yanına alıp arkasına hiç bakmadan şehirden ayrılır. Lut'un karısı şehre bakar ve şehrin bir tuz sütununa dönüştüğünü görür.

Bu anlatım Kur'an'dakine benzemektedir ancak şehirler Kuran’da isimleriyle birlikte anılmamaktadır. Hz. İbrahim, Lut'un kavmi için yalvarır ama kendisine azabın önlenemeyeceği söylenir. Haberciler Hz. Lut’a halkının kaderini anlattığında kızlarını kalabalığa gösterir ve ayette geçtiği şekliyle “işte benim kızlarım, bunlar sizin için daha temizdir” der. Lut’a geceleyin kızlarıyla birlikte kaçması söylenir fakat karısının diğerleriyle aynı kaderi paylaşacağı konusunda uyarılır.

Yapılan çalışmalarda arkeologlara göre şehir, bugünkü İsrail-Ürdün sınırlarında yer alan Tuz Gölü’nün (Ölü Deniz) yakınlarında bulunmaktadır. Bilim insanlarının verilerine göre bölgede yıkımın bir sembolü olarak çok fazla miktarda kükürt bulunmaktadır. Bu sebeple bölgede ne hayvan ne de bitki türünde hiçbir canlıya rastlanamamaktadır.

Volkanik patlamalar sonucu ortaya çıkan kükürt elementi, Kuran’da Lut kavminin helaki olarak bildirilen “deprem ve volkanik patlamalar” ifadeleriyle uyuşmaktadır. Lut kavminin yerleşmiş olduğu havza helak sırasında çökmüş, yağan asitli yağmurlarla bölge bugünkü Ölü Deniz'e dönüşmüştür. Şehrin önemli bir kısmının ise Ölü Deniz'in altında kaldığı tahmin edilmektedir.

#Lut gölü #Lanetli şehir #Sodom ve Gomore #Lut (a.s)
0
0
0
Kaynakça

Clapp, Frederick G. “The Site of Sodom and Gomorrah. Diversity of Views”. American Journal of Archaeology 40/3 (1936), 323-344. https://doi.org/10.2307/498693

Katar, Mehmet. “Tevrat’ın Lut Kıssası Üzerine Bir Araştırma”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 48/1 (01 Nisan 2007), 57-76. https://doi.org/10.1501/Ilhfak_0000000929

“Sodom and Gomorrah | Description, Summary, & Controversy | Britannica”. Erişim 18 Eylül 2023. https://www.britannica.com/place/Sodom-and-Gomorrah


BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER