Konya Bilim Merkezi İlimge

Kutsal Zirve: Wutai Dağı

 Raziye Betül Dikmen
 2 dk  29

Wutai Dağı, Çin’in Shanxi eyaletinin kuzeydoğusunda yer alan başkent Taiyuan’a 230 km uzaklıkta bulunmaktadır. Sichuan'ın Emei Dağı, Anhui'nin Jiuhua Dağı ve Zhejiang eyaletindeki Putuo Dağı ile birlikte Çin'in dört ünlü kutsal Budist dağından biridir.

Wutai, kelime anlamı olarak “beş teras” anlamına gelmektedir. 593 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Wutai Dağı, adını yerden yükselen beş dev sütuna benzeyen beş zirveden almaktadır. Budizm’in en kutsal yerlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ancak Budizm ile ilişkilendirilmeden önce Han hanedanlığı döneminde (MS 25-220) Taoizm’in kutsal dağı olarak belirlendiği tespit edilmiştir. 5. yüzyılda Bei Wei hanedanlığı (386–534/535) döneminde, Qingliang Dağı olarak Manjusri bodhisattva'sının dünyevi cenneti olarak tanımlandığında Budizm için önemli bir mekan haline gelmiştir. Manjusri kültü Tang hanedanlığı döneminde (618–907) yoğunlaşmaya başlamış ve. Tang zamanlarının başlarında Wutai Dağı, Huayan Budizm okulunun keşişleriyle yakından ilişki içinde olmuştur. Zamanla Budizm okulunun öğretilerinin ana merkezi haline gelmiştir. Bu dönemde sadece Çin'in her yerinden değil, aynı zamanda Japonya'dan da bilim adamlarının ve hacıların ilgisini çekmiş, burayı ziyaret etmeyi sürdürmüşlerdir.


Wutai Dağı bölgesi şu anda kırk bir manastıra ev sahipliği yapmaktadır. Wutai Dağı’nın sembolü olan Büyük Beyaz Kule (大白塔), birçok keşiş ve ziyaretçinin ibadeti için kutsal kabul edilmektedir. Bu mekanın kutsal kabul edilmesinin sebebi Sakyamuni’nin oyma ayak izinin bulunmasıdır. Bir inanışa göre Sakyamuni’nin ayak izini görmek tüm kötülükleri ortadan kaldıracaktır. Bu sebeple Wutai Dağı’nı ziyaret edenler burayı kutsal kabul etmekte ve dualarını burada dile getirmektedir. Wutai Dağı’nın en saygın simge yapıları arasında, Çin'in en eski ahşap yapılarından biri olan ve geçmişi Tang Hanedanlığı'na kadar uzanan ve MÖ 68 yılında inşa edildiği düşünülen Xiantong Tapınağı yer almaktadır. Dağ kompleksinde bulunan diğer yapılardan biri Budist yazıtlarıyla ünlü Foguang Tapınağı ve çevresinde bulunan dağ ve vadilerin eşsiz görüntüsünü sunan Nanshan Tapınağıdır.

Wutai Dağı’nın ziyaret etmek Budist hacılar için yalnızca fiziksel bir girişim değil, aynı zamanda ruhsal bir yolculuk olarak kabul edilmektedir. Burada amaç aydınlanma ve aşkınlık arayışıdır. Dağın engebeli patikalarında ilerleyen hacılar, kutsal kabul edilen tapınakların önünde secdeye kapanarak, sutralar okumakta ve bağlılık ritüeli gerçekleştirmektedir. Wutai Dağı’nın ziyaret eden Budist hacılar için bu yolculuk Budist öğretilerine dair anlayışlarını derinleştirme, iç huzuru geliştirme ve ilahi olanla daha derin bir bağlantı kurma şansı olarak kabul edilmektedir.

Wutai Dağı sahip olduğu kültürel ve tarihi değer sebebiyle 2009 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir. Bu sayede Wutai Dağı’nın gelecek nesiller için korunması sağlanmıştır.

#Wutia #Çin #Unesco
0
0
0
Kaynakça

Centre, UNESCO World Heritage. “Mount Wutai”. UNESCO World Heritage Centre. Erişim 26 Şubat 2024. https://whc.unesco.org/en/list/1279/ 

“Mount Wutai”. Erişim 28 Şubat 2024. http://shanxi.chinadaily.com.cn/2018-08/17/c_302371.htm 

“Mount Wutai | Sacred Buddhist Mountain, China | Britannica”. 23 Şubat 2024. Erişim 26 Şubat 2024. https://www.britannica.com/place/Mount-Wutai 

Mount Wutai: Visions of a Sacred Buddhist Mountain. “Mount Wutai: Visions of a Sacred Buddhist Mountain”. Erişim 26 Şubat 2024. http://caareviews.org/reviews/3509 

“Wutaishan, or Mount Wutai in Shanxi - Highlights, Weather, Trek, Map...” Erişim 28 Şubat 2024. https://www.chinadiscovery.com/shanxi/mount-wutai.html 

BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER