Konya Bilim Merkezi İlimge

Kutsal Kitap’ta Geçen Davut ve Golyat Anlatımına Farklı Bir Bakış

 Raziye Betül Dikmen
 4 dk  219

Davut ve Golyat’ın birebir karşı karşıya geldikleri ve Davut’un küçük cüssesiyle dev Golyat’ı yenmesi Kutsal Kitap’ın en önemli anlatımlarından biridir. I. Samuel kitabında detaylı olarak anlatılan ve bugün hakkında farklı açıklamalar yapılmasına neden olan Davut ve Golyat’ın mücadelesi Kutsal Kitap’ta anlatılanlara göre kısaca şöyledir;


Efratlı Yişay’ın en küçük oğlu olan Davut, babasının sürüsüne çobanlık yapmaktadır. Kral Saul döneminde yaşayan Yişay’ın iki büyük oğlu o dönemde Filistilerle yapılan savaşta görev almaktadır. Bir gün Davut ağabeylerine yiyecek götürmek için onların yanına yani savaş alanına gitmiştir. Tam bu esnada dev Golyat’ın İsraillilere meydan okuduğunu duymuştur. Bu meydan okuma karşısında bütün İsrailliler korkuya kapılmıştır. Orada bulunanlardan bazıları aralarında, Golyat’ı öldüren kişiye Kral Saul’un kızını vereceğini ve ailesini vergi ödemekten kurtaracağını vaat ettiğini konuşmaktadır. Hem meydan okumayı hem de İsraillilerin aralarında konuştuklarını duyan Davut; "Bu sünnetsiz Filistli kim oluyor da yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okuyor?" demiştir. Davut’un bu sözlerini duyan Saul, Davut’u yanına çağırtmış ve Davut krala, bu dev adamla kendisinin savaşacağını söylemiştir. Çok genç ve savaş konusunda tecrübesiz olduğunu düşünen Saul, bunun mümkün olmadığını söylese de Davut kendisinin sürülere bakarken ayılarla ve aslanlarla nasıl mücadele ettiğini söyleyerek ısrarda bulunmuştur. Davut’un kendinden emin olan bu tavrı üzerine Kral Saul, Davut’un Golyatla savaşması için hazırlanmasını emretmiştir. Ancak kuşandığı savaş zırhına alışkın olmadığı için Davut onlardan kurtulup eline sopasını ve cebine beş adet taş alarak Golyat’ın karşısına çıkmıştır. Anlatılanlara göre Golyat üç metre boyunda devasa büyüklüktedir ve Davut’u görünce onu hemen alt edeceğini düşünmüştür. Golyat, Davut’u görünce ona; “Ben köpek miyim ki üzerime sopalarla geliyorsun, bana gel de seni kırdaki kuşlara yem edeyim” demiştir. (I. Samuel 17:43-44) Bu sözler üzerine Davut; "Sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun. Bense meydan okuduğun İsrail ordusunun Tanrısı, her şeye egemen Rab'in adıyla senin üzerine geliyorum.” diyerek cebinden bir taş çıkarıp, Golyat’a fırlatmış ve taşın alnına çarpmasıyla Golyat yere devrilmiştir. Davut, bunu fırsat bilip hızla Golyat’ın kılıcını alıp onu oracıkta öldürmüş ve başını kesmiştir. Dev Golyat’ın ölümünü göre Filistliler ise hızla oradan uzaklaşmıştır. (I. Samuel 17:1-51)


Kutsal Kitap’taki bu anlatıma göre Davut’un, dev Golyat’ı yenmesi Tanrı’nın Davut’un yanında olması nedeniyle gerçekleşmiştir. Ancak yakın tarihte metin üzerinde yapılan bazı çalışmalar sonucunda Golyat’ın akromegali adı verilen bir hastalığı olabileceği tartışılmaktadır. Hipofiz bezi rahatsızlığı olan akromegalinin, Golyat anlatımlarında olduğu gibi devliğe neden olacağı bilinmektedir. Ayrıca II. Samuel 21:16-19 ve I. Tarihler 20:4-6’da geçen ifadelerden hareketle Golyat’ın kardeşlerinin de büyük oldukları anlaşılmakta ve buradan da dev cüsseli olmanın Golyat ailesinde kalıtımsal bir rahatsızlık olabileceği ifade edilmektedir.

Kutsal Metin’deki Davut ve Golyat anlatımı incelenmeye devam ederken dikkat çeken başka bir konunun da Golyat’ın görme problemi olduğu görülmektedir. Golyat, Davut’u gördüğünde ondan, kendisine doğru gelmesini istemesi ve Davut’un elinde tek bir sopa olmasına rağmen “bana sopalarla mı geliyorsun?” diyerek “sopalar” şeklinde çoğul konuşmasının nedeninin görme problemi olduğu iddia edilmektedir. Akromegali rahatsızlığının ilerleyen düzeylere ulaştığında göz sinirlerine yaptığı baskı yaptığı ve bu nedenle görmeye engel olduğu bilinmektedir. Bu da Golyat’ın neden Davut’un yanına gelmesini istediğini ve elinde tek bir sopa tutmasına rağmen neden birden fazla sopa varmış gibi konuştuğunu açıklamaktadır.


Golyat ile ilgili yapılan bu çalışmaların test edilme imkanı olmaması bunların yalnızca iddia olarak kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca yapılan bu tarz okumaların tıbbi bir okuma yöntemi olduğu ve Kutsal Metnin tamamının bu şekilde okunması sonucunda anlatılan pek çok durumun bir tür rahatsızlık olarak kabul edilebileceği söylenmektedir. Örneğin; “Kral Saul Tanrı'dan gelen kötü bir ruh tarafından etkilenmemiş ve aslında bipolardı” yahut “Peygamber Hezekiel'in korkunç vizyonları Tanrı'dan gelen mesajlar değil, paranoid şizofreninin sonucudur” gibi çıkarımlarda bulunmanın önünü açmaktadır. Bu da anlatılanların o dönemdeki bağlam içerisinde değerlendirilmediğini göstermektedir. Bu nedenle günümüzde bilimin bu dar görüşlü yapısının eleştirilmesi gerektiğine inanılmaktadır.

#davut #golyat #kutsalkitap #samuel #Davut ve Golyat
0
0
0
Kaynakça

ablehuts. “Acromegaly: The Hidden Defect of Goliath’s Gigantism”. University Evangelical Fellowship,Delhi (blog), 19 Haziran 2014. https://uefdelhi.wordpress.com/2014/06/19/acromegaly-the-hidden-defect-of-goliaths-gigantism/

Baden, Joel S. - Moss, Candida. “Slaying a Biblically Bad Idea”. Los Angeles Times. 31 Ekim 2013. Erişim 02 Nisan 2023. https://www.latimes.com/opinion/la-xpm-2013-oct-31-la-oe-badenmoss-gladwell-goliath-20131031-story.html

Berginer, Vladimir M. “Neurological Aspects of the David-Goliath Battle: Restriction in the Giant’s Visual Field”. Medical Archaeology 2 (2000), 725-727.

Donnelly, Deirdre E - Morrison, Patrick J. “Hereditary Gigantism-the biblical giant Goliath and his brothers”. The Ulster Medical Journal 83/2 (Mayıs 2014), 86-88.

Huten, Able. “Acromegaly: The Hidden Defect of the Goliath's Gigantism”. Erişim 02 Nisan 2023. https://www.academia.edu/8470797/Acromegaly_The_hidden_defect_of_the_Goliaths_Gigantism

MD, Fabio Nascimento, MD, and Joseph S. Kass. “David & Goliath Revisited: An Opportunity to Grow”. Neurology Blogs (blog), 14 Eylül 2020. https://blogs.neurology.org/rf/david-goliath-revisited-an-opportunity-to-grow/

Reuters. “Was Goliath, After All, Just a Pushover?” The New York Times (18 Şubat 2000), blm. World. https://www.nytimes.com/2000/02/18/world/was-goliath-after-all-just-a-pushover.html

Voll, C. S. “Did Goliath Have Gigantism?” Medium (blog), 23 Mart 2023. https://medium.com/@csvoll/did-goliath-have-gigantism-1e9ab4c1648e

Bible Gateway. “Bible Gateway Passage: 1 Samuel 17:43 - New International Version”. Erişim 08 Nisan 2023. https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Samuel%2017%3A43&version=NIV

BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER