Konya Bilim Merkezi İlimge

Kurtarıcıyla Yürüyen Kadın: Mecdelli Meryem

 Raziye Betül Dikmen
 4 dk  269

Hıristiyanlıkta tartışmalı bir figür olarak bilinen Mecdelli Meryem, İsa’nın annesi Meryem’den sonra İsa’ya en yakın kadın olarak kabul edilmektedir. Yeni Ahit metinlerinde adı geçen Mecdelli Meryem’in, İsa’nın hayatında önemli bir yere sahip olduğuna ve kadınların havarisi olarak İsa’dan öğrendiklerini en iyi şekilde aktardığına inanılmaktadır.

Yeni Ahit metinlerinde çok fazla olmamakla beraber Mecdelli Meryem’den bahsedilmektedir. Bu metinlerde İsa’nın yardımcısı olarak yanında bulunan kadınlar arasında Meryem’in de bulunduğu ifade edilmektedir. İsa’nın çarmıha gerildikten sonra dirilişine şahitlik edenlerin arasında Mecdelli Meryem’in de olduğu Yeni Ahit metinlerinde vurgulanmaktadır. Bunun dışında İncil metinlerinde geçen Meryem adlı kişilerin Mecdelli Meryem olduğu iddia edilmektedir. Fakat o dönemde Meryem ismi kullanımının yaygın olması bu iddiaların doğru olup olmadığına dair bazı soru işaretlerini akla getirmektedir.


Luka İncili’nde “Kötü ruhlardan ve hastalıklardan kurtulmuş olan bazı kadınlar, içinden yedi cin çıkmış olan Mecdelli denilen Meryem, Hirodes'in kâhyası Kuza'nın karısı Yohana, Suzana ve daha birçokları İsa'yla birlikte dolaşıyordu. Bunlar, kendi olanaklarıyla İsa'ya ve öğrencilerine yardım ediyorlardı.” pasajında “Mecdelli” isminin vurgulanmış olması bu kişinin kim olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Aynı şekilde Markos 16:9’da “İsa, haftanın ilk günü sabah erkenden dirildiği zaman önce Mecdelli Meryem'e göründü. Bu kadından yedi cin kovmuştu.” şeklinde bahsedilen Meryem’in de “Mecdelli” ön adı kullanılarak kimliğinin vurgulandığı görülmektedir. Ancak Luka İncili 7:37-38’de; “O sırada, kentte günahkâr olarak tanınan bir kadın, İsa'nın Ferisi'nin evinde yemek yediğini öğrenince kaymaktaşından bir kap içinde hoş kokulu yağ getirdi. İsa'nın arkasında, ayaklarının dibinde durup ağlayarak gözyaşlarıyla O'nun ayaklarını ıslatmaya başladı. Saçlarıyla ayaklarını sildi, öptü ve yağı üzerlerine sürdü.” pasajında bahsedilen günahkâr kadının da Mecdelli Meryem olduğu iddia edilmektedir. Luka 10:38-39’da “İsa, öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa'yı evinde konuk etti. Marta'nın Meryem adındaki kız kardeşi, Rab'bin ayakları dibine oturmuş O'nun konuşmasını dinliyordu.” ifadelerinde bahsedilen Meryem’in de Mecdelli Meryem olduğu iddia edilmektedir. Bu pasajlarda geçen Meryemlerin, Mecdelli Meryem olarak kabul edilmesi durumunda Mecdelli Meryem’in kimliği ile ilgili belirsizliklerin bulunduğu görülmektedir.


Kanonik İncilller olan Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’da Mecdelli Meryem’in İsa’nın çarmıha gerildiği sırada ve dirilişinde orada bulunduğu anlatılmaktadır. Luka ve Yuhanna İncillerinde, İsa’nın dirildiği haberini havarilere bildiren kişinin Mecdelli Meryem olduğu ve diğer havarilere haber vermesi için bizzat İsa’nın Meryem’i görevlendirildiği ifade edilmektedir. İlerleyen süreçte keşfedilen yeni metinlerin açığa çıkarılması ile Mecdelli Meryem ile ilgili yeni bilgiler ortaya koyulmuştur. Meryem İncili, İsa Mesih’in Hikmeti ve Nag Hammadi literatürünün keşfedilmesiyle Meryem ve diğer kadın havariler arasında geçen konuşmaların önemli noktaları ortaya çıkmıştır. Keşfedilen metinlerde Meryem’e önemli görevler yüklendiği ve bu keşif sonucunda Mecdelli Meryem ile ilgili tartışmaların arttığı bilinmektedir. Özellikle keşfedilen Meryem İncili’nde İsa’nın öğretilerinin korkusuzca yaymaya devam eden kişinin Meryem olduğu ve havari olarak tanıtıldığı açıkça görülmektedir. Kanonik olmayan bu kaynaklarda Meryem ve Petrus’un arasında bir rekabet olduğu ve kadın olmasından dolayı diğer havarilerle arasında kıskançlıkların yaşandığı anlatılmaktadır.

Yeni Ahit metinlerinde İsa’nın dirilişinin haberini duyuran kişi olmasına rağmen Hıristiyanlık tarihi boyunca Mecdelli Meryem bir havari olarak değil, sonradan tövbe eden bir hayat kadını olarak kabul edilmiştir. Yıllarca tövbe etmiş bir kadın olarak kabul edilen Mecdelli Meryem, kadınların kilisenin sahip olduğu ataerkil tutumunun ortaya koyulmasında önemli bir sembol olarak görülmektedir. Bu anlayış ancak 1962 ile 1965 yılları arasında gerçekleştirilen II. Vatikan Konsili’nde Meryem’in tövbe etmiş bir hayat kadını olmadığının kabul edilmesi ile ortadan kaldırılmıştır.

Mecdelli Meryem’in, İsa’nın dirilişini gören ve buna iman eden ilk kişi olması onu Hıristiyanlık tarihinde önemli bir figür haline getirmiştir. Öyle ki araştırmacı Bart D. Ehrman, İsa’nın dirildiği haberi duyurulana kadar Hıristiyanlık diye bir din olmadığını, Meryem’in bunu insanlara duyurarak Hıristiyanlığı başlattığını söylemektedir. Mecdelli Meryem ile ilgili ortaya koyulan farklı iddialar olmasına ve bu iddiaların devam edeceği bilinmesine rağmen o, inanç ve bağlılığın sembolü olarak Hıristiyanlıkta önemli bir yer tutmaktadır.

#hıristiyanlık #mecdellimeryem #havari #isa #yeniahit
0
0
0
Kaynakça

biblestudytools.com. “Who Was Mary Magdalene in the Bible? Her Life Story”. Erişim: 19 Eylül 2023. https://www.biblestudytools.com/bible-study/topical-studies/who-was-mary-magdalene.html 

Britannica, “Saint Mary Magdalene | Biography & Facts |”, Erişim: 19 Eylül 2023. https://www.britannica.com/biography/Saint-Mary-Magdalene 

Fidan, Maksude Kurt. “Hıristiyan Kutsal Metinlerinde Tartışmalı Bir Figür: Mecdelli Meryem”. Trabzon İlahiyat Dergisi, 7(1), 2020, 161-190.

Smithsonian Magazine, “Who Was Mary Magdalene?”, Erişim: 19 Eylül 2023. https://www.smithsonianmag.com/history/who-was-mary-magdalene-119565482/ 


BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER