Konya Bilim Merkezi İlimge

Kur’an-ı Kerim’de ve Tevrat’ta Anlatılan Yahudi Kral

 Raziye Betül Dikmen
 5 dk  208

Eski Ahit’te Yahudiler’in ilk kralı olarak ismi geçen Saul, Kur’an-ı Kerim’de Tâlut olarak bilinmektedir. (Bakara 2:246-251) Kur’an-ı Kerim’de Tâlut ile ilgili anlatımlar Bakara suresinde yer almaktadır. Yahudi Kutsal Kitabı’nda Kral Saul’un seçilmesi ve krallık döneminde yapıp ettikleri ile ilgili bilgiler ise I. Samuel bölümünde bulunmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de anlatılanlara göre; Hz. Musa’dan sonraki bir dönemde İsrailoğulları dönemin peygamberinden, “Allah yolunda savaşmak” için bir kral istemektedir. Başlangıçta bunu kabul etmeyen peygamber, kavmin ısrarı üzerine Allah’ın, Tâlut’u kendilerine kral olarak seçtiğini haber vermektedir. Ancak İsrailoğulları, Tâlut’un mal ve servet bakımından kendilerinden daha aşağı olması nedeniyle onu kral olarak kabul etmek istememektedir. Bunun üzerine peygamber, Allah’ın Tâlut’u kendilerine üstün kıldığını, kendisine tabutun (ahit sandığı) verileceğini söylemiş ve krallığın Tanrı tarafından onaylanmış olduğu belirtilmiştir. İleride anlatacağımız, Yahudi kutsal metninde geçen, Saul’un işlediği hatalar nedeniyle krallığının alınması ve trajik ölümüne dair Kur’an’da bilgi bulunmamaktadır. Ancak sonraki dönem İslami kaynaklarda Yahudi metinlerinde geçtiği şekilde anlatımların yer aldığı bilinmektedir.


Yahudi kutsal metninde anlatılanlara göre; Saul’un kral olarak seçilmesinden önce Yahudilerin, Hakimler dönemini yaşadığı bilinmektedir. Hakimler döneminin Yeşu’dan sonra ortaya çıkan düzensiz bir dönem olduğu ve istenmeyen durumların yaşandığı, Kutsal metnin Hakimler bölümünde anlatılmaktadır. Bu dönemde yaşananlara bir çözüm olarak kral seçilmezse halkların iç savaşla yok olacakları ifade edilmektedir. Hakimler döneminin sonlarında doğru yaşanan bu olaylar nedeniyle İsrailoğulları’nın dönemin peygamberi olan Samuel’den kendilerine bir kral tayin etmesini istedikleri anlatılmaktadır. Özellikle Hakimler döneminin sonlarında yaşanan olaylar anlatılırken kullanılan; “O günlerde İsrail’de kral yoktu. Herkes gözünde doğru olanı yapardı.” ve “İsrail’de kral olmadığı günlerde” ifadeleri kral olmamasının yaşanan olaylarda etkisi olduğuna inanıldığını göstermektedir.


Peygamber Samuel tarafından İsrailoğulları’nın kral istemesi, Tanrının krallığından başka bir krallığı kabul etmek anlamına gelmektedir. Ancak Tanrı Yehova, Samuel’e, reddettiklerinin Samuel’in değil, kendi (Tanrının) krallığı olduğunu söylemekte ve kral seçildikten sonra başlarına geleceklerle ilgili İsrailoğulları’nın bilgilendirilmesini istemektedir. İsrailoğulları, kral seçilince kendilerinin ve evlatlarının birer köle konumunda olacaklarına ve sonrasında bu kral yüzünden feryat edeceklerine dair önceden bilgilendirilmelerine rağmen yine de kendileri için kral istemekten vazgeçmemektedirler. (I. Samuel 8:10-18)

Bunun üzerine peygamber Samuel, Tanrı Yahve’nin emri ile kral seçilmesi için insanları bir araya toplamış ve kura çekilerek belirlenen bu kral Benyamin kabilesinden Saul olmuştur. Kutsal Kitap’ta anlatıldığına göre Saul’un kral olması tamamen tesadüf eseridir. Babasının koyunlarını otlattığı sırada kral seçiminin yapıldığı yerde bulunması onun bir anda krallığa sahip olmasına neden olmuştur. Kutsal Metin’de anlatılanlara göre Tanrı’nın İsrailoğulları’na bir ders vermek amacıyla Saul’u onlara kral yaptığı ve bu sürece müdahale ettiği anlaşılmaktadır.


Saul kral olarak belirlendikten sonra krallık dönemi savaşlarla geçmiş ve Kral Saul tarafından düzenli bir ordu kurulmuştur. Bu dönemde Saul; Moab, Ammoni, Edom ve Filistilerle savaşmak zorunda kalmıştır. Çokça savaşın yaşandığı Saul krallığı döneminde Saul’un yapmış olduğu iki hatanın onun hem krallığının hem de yaşamının sona ermesine neden olduğu anlatılmaktadır.

Saul’un sonunu getiren olaylardan ilki, Filistilerle yapılacak olan savaşta peygamber Samuel’in gelmesini beklemeden savaşı başlatmak için gereken kurban sunusunu kendisinin yapmasıdır. Saul’un bu yaptığına çok kızan ve bu durumu kendi konumuna bir meydan okuma olarak gören Samuel, onun krallığının sonunun geldiğini, yerine başka birinin kral olacağını söylemektedir. (I. Samuel 13:14)

Saul’un ikinci hatası ise, Amaleklilerle yapılan savaştan sonra Tanrı’nın her şeyi yok etmesini istemesine rağmen Saul’un, kralı esir alması ve besili hayvanları da Tanrı’ya sunmak için öldürmemesidir. Yapmış olduğu bu itaatsizlik nedeniyle Tanrı, Saul’u kral olarak seçtiğine pişman olduğunu söylemektedir. (I. Samuel 15:2-15, 35)


Saul’un yaptığı bu iki hata krallığın ondan alınmasına neden olmuştur. Saul’un krallığı devam ederken, peygamber Samuel, yeni kral olacak kişiyi yani Davut’u meshetmek için Betlehem’e gitmiştir. Krallık Saul’den alınıp Davut’a verilince, Tanrı’nın ruhu Saul’den ayrıldığı için kötü ruhlar onu rahatsız etmeye başlamıştır. Tanrı’dan işaret alamayan Saul, Samuel’in ruhunu çağırması için cinci bir kadından yardım istemiş ve Samuel’in ruhu, Saul’e krallığın ondan alındığını, oğullarının savaşta ve kendisinin de onlardan sonra öldürüleceğini bildirmiştir. Savaşta oğulları ölen Saul’un, düşman elinde ölmemek için kendi kılıcı üzerine atlayarak trajik bir şekilde Gilboa Dağı’nda hayatına son verdiği anlatılmaktadır. (I. Samuel 28:6-19; 31:1-6)

#yahudilik #kralsaul #samuel #talut #I.Samuel #ilkkral
0
0
0
Kaynakça

Kurt, Ali Osman. “İki Kral - İki Hikâye: Kral Saul ve Kral Davut”. Milel ve Nihal 6/1 (2009), 261-287.

Kurt, Ali Osman. “TÂLÛT”. TDV İslâm Ansiklopedisi. 39/552-553. İstanbul: TDV Yayınları, 2010. https://islamansiklopedisi.org.tr/talut

My Jewish Learning. “King Saul”. Erişim 04 Nisan 2023. https://www.myjewishlearning.com/article/king-saul/

Biography. “Saul - Bible, King & Israel”. 08 Eylül 2020. Erişim 04 Nisan 2023. https://www.biography.com/religious-figures/saul

“SAUL - JewishEncyclopedia.com”. Erişim 04 Nisan 2023. https://www.jewishencyclopedia.com/articles/13224-saul

“Saul, First King of Israel”. Erişim 04 Nisan 2023. https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/463971/jewish/Saul-First-King-of-Israel.htm

“Saul: The First King”. 05 Mart 2009. Erişim 04 Nisan 2023. https://www.jewishhistory.org/saul-the-first-king/

BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER