Konya Bilim Merkezi İlimge

Kore’de Ortaya Çıkan Hıristiyan Kilise: Birleşme Kilisesi

 Raziye Betül Dikmen
 4 dk  332

Birleşme Kilisesi, Sun Myung Moon tarafından 1954 yılında Kore’de kurulan Hıristiyan kilisedir. Yeni dini hareket olarak kabul edilen Birleşme Kilisesi, kurucusu Moon’dan hareketle “Moonculuk” olarak da isimlendirilmektedir.

Sun Myung Moon, 1920’de Kuzey Kore’de doğmuştur. Ailesi, Moon on yaşında iken Hıristiyanlığı kabul etmiştir. Presbiteryen kilisede büyüyen Moon, 1936 yılının Paskalya Pazarında bir vizyon gördüğünü iddia etmiştir. Bu vizyonda İsa, Moon’a görünmüş ve Tanrı’nın onu yeryüzündeki cennetin krallığını kurması için görevlendirdiğini söylemiştir. Vizyondan sonraki dokuz yıl Moon, diğer dini liderler (İsa, Musa, Buda) ile dua ve ruhani olarak iletişim kurmuş olduğunu, yaşam ve evrenin sorunlarını çözmeye çalıştığını belirtmiştir. Son olarak Tanrı’nın kendisiyle ruhsal yoldan iletişim kurduğunu ve kiliseyi kurmasına neden olan vahiyler aldığını iddia etmiştir. 1954 yılında kilisesini kuran Moon, 1957 yılında başlıca eseri olan “The Divine Principle (İlahi Prensip)”ı yayınlamıştır.


Sun Myung Moon’un almış olduğu vahiylerden oluşan İlahi Prensip’te yaratılışın amacının sevgi olduğu söylenmektedir. Adem ve Havva’nın bu sevgiyi kötüye kullandığı ve bunun sonucunda bencil aşkın insanlığa egemen olduğu kabul edilmektedir. İlahi Prensip’e göre evren pozitif ve negatif unsurlardan oluşmaktadır. Bu unsurlar daha büyük bütünler oluşturmak için bir araya gelmektedir. Adem ve Havva evlilik ile mükemmellik aşamasına gelecek ve onların çocukları ve çocuklarının devam eden nesli ile günahsız bir dünya oluşacaktır. Ancak bu plan sevginin kötüye kullanılması ile bozulmuştur. Tanrı’nın Adem ve Havva’ya göz kulak olması için görevlendirdiği Lucifer, Tanrı’nın Adem’e olan sevgisini kıskandığı için Havva ile ilişki yaşamıştır. Havva’da Adem’i ilişki yaşamak için zorlamıştır. Bu günah sonucunda Adem ve Havva’nın düşmüş doğası ve ilk günah nesillere tevarüs etmeye başlamıştır. Planın eski haline döndürülmesi ve dünyayı Tanrı’nın amaçladığı ilk hale dönüştürmek için Tanrı başta olmak üzere İncil’deki önemli figürler sürekli çaba içerisinde gösterilmektedir. İsa Mesih’te Tanrı’nın planına uygun olan varoluşu inşa etmek için günahsız olarak dünyaya gelmiş ancak Vaftizci Yahya’nın hatası nedeniyle evlenemeden çarmıha gerilmiştir. Bu nedenle İsa ancak manevi kurtuluşu sağladığı, Tanrı’nın planını tamamlayamadığına inanılmaktadır. Birleşme Kilisesi’nin temellerinin de bu anlayış üzerine inşa edildiği kabul edilmektedir.


1992 yılında Moon, kendisinin Tanrı’nın ilk planını yerine getirmek için seçilen Mesih olduğunu ilan etmiştir. Kendisi ve karısının tüm insanlığın gerçek ebeveynleri olduğunu söylemiş ve Adem ve Havva’nın başarısız olduğu Tanrı’nın planının tamamlanması için görevlendirildiklerini açıklamıştır. 1993 yılında Moon, “Gerçek Aile”nin kendisi ve ailesi tarafından kurulduğunu ve dünyanın “Tamamlanmış Ahit Çağı”na girdiğini duyurmuştur.

Birleşme Kilisesi’nin en önemli ayini, toplu evlilik törenleridir. Ana prensipleri, Tanrı merkezli ailelerin oluşturulması olan bu evlilik törenlerinde gerçek aile olduğu kabul edilen Moon ve karısı kutsama olarak da isimlendirdikleri evlilik ritüeli ile yeni ruhsal soyu başlatmaktadır. Genellikle açık havada yahut stadyumlarda düzenlenen toplu evlilik törenleri ile Birleşmiş Kilise tüm dünyada dikkatleri üzerlerine çekmektedir. Yapılan bu kutsama töreni ile çiftlerin insanlığın günahkar doğasından kurtulduğu ve bu birlikteliklerden doğan çocuklara günahsız bir hayat bahşedildiği kabul edilmektedir.

Dünya çapında Birleşme Kilisesi’nin üye sayısı tam olarak bilinmemektedir. Kilise ile ilgili çıkan sansasyonel haberler ve 2012 yılında Moon’un ölmesi ile sayılarının azaldığı bilinmektedir.

#Kore #Kilise #Birleşme Kilisesi
0
0
0
Kaynakça

Snodgrass, Erin. “Mass Weddings and Cult Accusations: Who Are the ‘Moonies’ and What Is the Unification Church?” Insider. Erişim 30 Ocak 2023. https://www.insider.com/who-are-the-moonies-and-what-is-the-unification-church-2022-7

“Christianity | Definition, Origin, History, Beliefs, Symbols, Types, & Facts | Britannica”. Erişim 30 Ocak 2023. https://www.britannica.com/topic/Christianity

“Factsheet: New Religious Movements - Religion Media Centre”. Erişim 30 Ocak 2023. https://religionmediacentre.org.uk/factsheets/factsheet-new-religious-movements/

“The Unification Church.pdf”. Erişim 03 Mart 2023. Erişim 30 Ocak 2023. https://people.stfx.ca/kpenner/rels225/The%20Unification%20Church.pdf

“Unification Church | Encyclopedia.com”. Erişim 30 Ocak 2023. https://www.encyclopedia.com/philosophy-and-religion/other-religious-beliefs-and-general-terms/miscellaneous-religion/unification-church


BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER