Konya Bilim Merkezi İlimge

İse Tapınağı

 Raziye Betül Dikmen
 2 dk  213

Japonya’nın kutsal Şinto tapınaklarından biri olan İse, Japon milletinin kalbinde özel bir yere sahiptir. Mie eyaletindeki kutsal bir ormanın içinde yer alan bu tapınak, Japon kültürel ve dini yaşamında önemli kabul edilen Ana Tanrıça Amaterasu'ya adanmıştır.

İse Tapınağı'nın, milattan önce 4. yüzyılda İmparator Sui döneminde inşa edildiği kabul edilmektedir. İmparatorun gücünün sembolü ve üç kutsal hazineden birisi olan kutsal ayna, İse Tapınağı’nda muhafaza edilir. Efsaneye göre kutsal ayna Amaterasu tarafından İmparator ailesine verilmiştir.


İse Tapınağı, Naiku (iç tapınak) ve Geku (dış tapınak) olmak üzere iki ana yapıdan oluşmaktadır. Naiku, Geku'dan daha geniştir. İçerisinde Şinto ruhu için adanmış pek çok tapınağı içeren İse, yüzün üzerinde binaya sahip kompleks bir yapıdır. Bu yapının içinde türbeler, arınma salonları, yemek sunularını hazırlamak için salonlar ve imparatorluk ziyaretçileri için odalar yer almaktadır.


Tapınak içinde yer alan en etkileyici yapı Uji köprüsüdür. 102 metre uzunluğunda olan bu köprü Naiku'ya (iç tapınak) ulaşımı sağlamaktadır. Köprünün her iki ucunda kutsal alanı kutsal olmayandan ayıran geleneksel Torii kapıları bulunmaktadır.

Şinto dinine inananlar için İse Tapınağı’nı ziyaret etmek hac ibadeti olarak kabul edilir. Tapınakta yılda iki defa Kagura festivali yapılmaktadır. Nisan ve Eylül ayında gerçekleştirilen bu festivalde tiyatro, şiir, dans ve müzik performansları sergilenir. İmparator, her yıl düzenli olarak tapınağa ziyarette bulunur.

İse Tapınağı’ndaki en merak uyandıran ritüel tapınağın yenilenmesi törenidir. İmparatoriçe Jito döneminden (686-697) itibaren her yirmi yılda bir İse Tapınağı sembolik olarak yeniden inşa edilmektedir. Tapınağın eski parçaları Japonya’da bulunan başka tapınaklara dağıtılır ve duvarlarına eklenir. Japonlar bu ritüeli gerçekleştirdiklerinde Kami'den yeni bir kutsama aldıklarına inanır.


Yeniden inşa işlemi için her şey titizlikle planlanmaktadır. Tapınağı yeniden inşa etmek için kullanılacak ağaçlar on yıl öncesinden işleme alınır. Şinto rahipleri inşaat kerestelerini arındırma ritüelini gerçekleştirir. Büyük bir hassasiyetle tatbik edilen İse Tapınağı’nın yeniden inşası altmış ikinci kez 2013 yılında yapılmıştır.

Tapınağın, Japonların geçmişleri ve gelecekleri arasında köprü görevi gördüğüne inanılır. Sahip olduğu derinlik, sadelik ve kalıcılık ile hem inananlarını hem de ziyaretçileri kendisine çekmeyi başaran İse Tapınağı, Japon kültürel mirasının önemli bir parçasıdır.

#amaterasu #isetapınağı #şintoizm #japonya
0
0
0
Kaynakça

Cartwright, Mark. “Ise Grand Shrine”. World History Encyclopedia. Erişim 04 Ağustos 2023. https://www.worldhistory.org/Ise_Grand_Shrine/

Hays, Jeffrey. “ISE SHRINE: ITS HISTORY, ARCHITECTURE AND RITUALS | Facts and Details”. Erişim 04 Ağustos 2023. https://factsanddetails.com/japan/cat25/sub168/item974.html#chapter-2

“Ise Shrine | Grand Shrine, Shinto, Japan | Britannica”. Erişim 04 Ağustos 2023. https://www.britannica.com/topic/Ise-Shrine

“Sacred Places: Shrine at Ise, Japan”. Erişim 04 Ağustos 2023. http://witcombe.sbc.edu/sacredplaces/ise.html

BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER