Konya Bilim Merkezi İlimge

İnsan Eti Yiyen Hindu Mezhebi: Agoriler

 Raziye Betül Dikmen
 3 dk  937

Agori, bin yıllık tarihleri olduğu kabul edilen bir Hindu mezhebinin takipçilerine verilen addır. Asketik bir hayat yaşayan Agoriler, "Sadhu" yani kutsal adam olarak da bilinmekte ve tüm hayatlarını "mokşaya" (Sanskrikt dilinde kurtuluş) ulaşmak için harcamaktadır. Agoriler, Hinduizm’in genel öğretilerini kabul etmekle beraber kurtuluş için alışılmadık bir takım ritüelleri gerçekleştirmeleri gerektiğine inanmaktadır.

Nihai amaçları kurtuluş olan Agoriler, Tanrı Şiva’ya ibadet etmektedir. Bu mezhebin kökleri 17.yy’da yaşamış olan asketik Baba Keenaram’a dayandırılmaktadır. Keenaram’ın 150 yahut 170 yaşına kadar yaşadığı kabul edilmektedir. Baba Keenaram, öldükten sonra Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Varanasi şehrinde yakılmış ve buraya bir tapınak inşa edilmiştir. Bu nedenle Varanasi, Agoriler için en kutsal yer olarak kabul edilmektedir. Varanasi, diğer Hindular için hayaletli ve kötücül ruhların mekanı olarak görülürken; Agoriler için Tanrı ile bütünleşmek amacıyla gece gündüz meditasyon yapılan kutsal bir mekandır. Genellikle toplumdan uzak soğuk mağaralarda yahut ormanın derinliklerinde yaşayan Agorileri, Varanasi gibi ölülerin yakıldığı yerlerde görmek son derece mümkündür.


Agoriler'in Hindular tarafından tabu olarak kabul edilen bazı uygulamaları ritüel olarak gerçekleştirdikleri bilinmektedir. Onlar bu ritüellerin uygun şekilde gerçekleştirilmesi ile daha hızlı ruhani ilerleme sağlanacağına inanmaktadır. Agoriler'in en çok bilinen ritüelleri insan eti yemeleridir. Onlar insan eti yemek için kasıtlı olarak birini öldürmemekte, ölü yakma alanlarına getirilen cesetlerden faydalanmaktadır. Bu etleri genellikle çiğ olarak fakat bazen ateş üzerinde kızartarak tüketmektedir. Agoriler için "şeyler" arasında ayrım yapmak yalnızca bir yanılsama olarak kabul edilmektedir. Onlar iyi-kötü, insan eti-hayvan eti arasında bir ayrım yapmamaktadırlar. Bu nedenle Agoriler, cesetlerden alınan etlerin tüketilmesini inançları açısından problem olarak görmemektedir.

İnsan eti yemenin yanında Agoriler'in idrar içtikleri ve dışkı tükettikleri de bilinmektedir. Bu uygulamaların insanın egosunu öldürdüğüne ve temiz-pis arasındaki fark ne kadar belirsizleşirse o kadar güç elde edeceklerine inanmaktadırlar. Agori olan kişiler toplum içerisinde küçük bir bez parçası ya da tamamen çıplak olarak dolaşmaktadır. Böylece onlar utanma duygusunun üstesinden geldiklerini ve materyal arzulardan özgürleştiklerini kabul etmektedirler. Agoriler'in yaptıkları bir diğer dikkat çekici uygulama da vücutlarına kül sürmeleridir. Cesetler yakıldıktan sonra geride kalan külleri vücutlarına süren Agoriler, bunu yaparak Tanrı Şiva’yı taklit etmekte ve bu uygulamanın onları hastalıklardan koruduğuna inanmaktadırlar. Her bir Agori'nin yiyecek ve içeceklerini tüketirken kullanacağı bir kafatası kemiğine sahip olması gerektiği kabul edilmektedir. Bu kemiği kendi yiyecekleri için kullanmalarının yanı sıra bazen de köpek ve ineklerle paylaşmaktadırlar.

Agorilere katılmak için hangi dini inanca sahip olunduğunun bir önemi bulunmamaktadır. Kardeşliklerine kabul hususunda Hıristiyan, Yahudi, Hindu ayrımı yapmamaktadırlar. Bununla beraber Agoriler'in arasına katılacak olan kişinin en az altı ay bir öğretmen eşliğinde eğitim alması gerekli görülmektedir. Mezhebe girecek olan kişinin ailesi dahil dünyevi olan şeyi reddetmesi beklenmektedir. Mezhebe girdiklerinde de gurularının uygun gördüğü bir ismi kullanmaları gerekmektedir.

#İnsan Eti Yiyen Hindu Mezhebi #Agoriler #Hindistan #İnanış
0
0
0
Kaynakça

Lochtefeld James G., The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, “Aghori” The Rosen Publishing Group, New York 2002.

Balfour, Henry. “Life History of an Aghori Fakir; with Exhibition of the Human Skull Used by Him as a Drinking Vessel, and Notes on the Similar Use of Skulls by Other Races”. The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 26 (1897), 340-357. https://doi.org/10.2307/2842008

dhwty. “The Aghori and Their Unorthodox Path to Enlightenment”. Text. Ancient Origins Reconstructing the story of humanity’s past. Ancient Origins. Ancient Origins. 17 Temmuz 2021. Erişim 03 Mart 2023. https://www.ancient-origins.net/history-famous-people/aghori-004778

Rahul. “Aghori”. Hinduism Facts. 10 Mayıs 2011. Erişim 03 Mart 2023. https://www.hinduismfacts.org/aghori/

“Mystical or magical? Who are the Aghoris who feed on human brains and mate with corpses?” Erişim 03 Mart 2023. https://www.ibtimes.co.uk/mystical-magical-who-are-aghoris-who-feed-human-brains-mate-corpses-1611017


BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER