Konya Bilim Merkezi İlimge

İnancın Koruyucuları: Dominikenler

 Raziye Betül Dikmen
 2 dk  171

Resmi ismi “Ordo Fratrum Praedicatorum” olarak bilinen Dominikenler tarikatı, Katolik Kilisesi’nin dört büyük dilenci tarikatlarından biridir. 12. ve 14. yüzyıllarda ortaya çıkan Katharlar, Bogomiller ve Albililer’e karşı Katolik Kilisesi’nin öğretilerini yaymak ve sapkın inançları ortadan kaldırmak misyonunu taşıyan Dominikenler, Engizisyon mahkemelerinde almış oldukları aktif rolden dolayı halk tarafından “Tanrı’nın köpekleri” anlamına gelen “domini canes” olarak tanınmışlardır. 1215 yılında St. Dominic tarafından kurulan bu tarikat, Hıristiyanlık ve bilim tarihinde kalıcı izler bırakmıştır.


1216 yılında Papa III. Honorius tarafından onaylanan Dominiken tarikatının temel misyonu, Fransa’nın güneyinde çıkan sapkın gruplara karşı vaaz vermektir. Bu bağlamda geleneksel tarikat anlayışına sahip olan Dominikenler; itaat, fakirlik, bekârlık yeminini uygulamışlar ancak misyonları nedeniyle inziva hayatı yerine İncil’i vaaz etmeyi kendilerine görev bilmişlerdir. Çünkü Dominiken tarikatının ortaya çıktığı dönemde Katolik Kilisesi’nin Heretiklerle mücadele içerisinde olduğu bilinmektedir. Heretik gruplarla mücadele etmek için ise İncil’in insanlara anlatılması gerekmektedir. Dominiken tarikatı bu görevi yerine getirmek için manastırlarını sessiz sakin yerlere değil, şehirlerin içlerine inşa etmiş ve her an halka ulaşmayı hedeflemiştir. Bu tarikat Heretiklerle olan mücadelede engizisyon mahkemelerinde vermiş oldukları acımasız cezalarla bilinmekte ve bu durumun da Heretikler üzerinde etkili olduğu kabul edilmektedir. Hem engizisyon mahkemeleri hem de Dominikenler’in vermiş oldukları başarılı İncil vaazları ile pek çok Heretik grup engellenmiş, insanlar yeniden kiliseye yönelmiştir.

Dominiken tarikatının yapmış olduğu bir diğer önemli faaliyet de misyonerlik çalışmalarıdır. Dünya çapında vaaz verme işine girişen Dominiken vaizler, kısa sürede dünya üzerinde pek çok yere ulaşmayı başarmışlardır. Dominiken vaizler gittikleri bölgelerde manastır kurmuş; oranın dil, kültür ve geleneklerini öğrenerek onların hayatlarına entegre olmayı başarmışlardır. Bu sayede yerel halk ile kolay şekilde iletişim kurmuş ve kabul edilebilirliklerini artırmışlardır. Öyle ki dil öğrenimine olan yatkınlıkları Dominikenler’i yabancı dil okulu açmaya teşvik etmiş ve bu alanda çalışmalar yapmalarına neden olmuştur.

Protestan reformuna karşı Kilise’nin yanında yer alan Dominikenler, karşı reform olarak adlandırdıkları bu çalışmalarla Katolik Kilisesi’ne katkıda bulunmuş, yapılan tartışmalarda etkili rol oynamışlardır. Eğitime önem veren Dominiken tarikatı, Orta Çağ üniversitelerinde akademik çalışmalar yapmış ve Kilise içinde etkili olan isimlerin yetişmesine katkıda bulunmuştur. Günümüzde halen İncil’in duyurulması için çalışmalarını sürdüren Dominiken tarikatı, aktif olarak sosyal medya ve internet üzerinden özellikle gençlere ulaşmayı amaçlamaktadır. Tarikatın bütünlüğünü korumaya çalışan Dominikenler, birbirleri ile dayanışma içinde bulunarak İncil’i yayma çabasındadırlar.

#Hristiyanlık #Dominiken Tarikatı #St. Dominic
0
0
0
Kaynakça

Arık, Durmuş. "Kavram Atlası / Dinler Tarihi 1." Gazi Kitabevi, 2020.

Esen, Salihe. "Dominiken Tarikatı ve Katolik Kilisesi’ndeki Yeri." Ankara: Ankara Üniversitesi SBE, Doktora Tezi, 2015.

Britannica, “Dominican | Definition, History, & Facts |”. 26 Eylül 2023. Erişim 21 Ekim 2023. https://www.britannica.com/topic/Dominican-order 

“Dominicans”. Erişim 21 Ekim 2023. https://www.jewishvirtuallibrary.org/dominicans

BENZER MAKALE
Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Hristiyanlıkta İkon Anlayışı

Yunanca “eikon” sözcüğünden gelen ikon veya ikona, imge, simge, tasvir anlamlarına gelmektedir....

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi

1054 yılında Hıristiyan kiliseler arasında yaşanan büyük ayrılığın ardından İstanbul'da Roma'dan bağımsız...

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

Mabedin Kurtuluş Bayramı Hanuka

“Işık Festivali”, “Makkabi Bayramı” olarak da bilinen Hanuka, Yahudiler tarafından her yıl Kislev...

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm ve Amerika Örneği

Evanjelizm’in Amerika’ya girmesi ve burada sağlam şekilde inşa edilmeye başlaması, İngiltere’de ortaya...

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Ölmüş Ataların Geride Kalanları Ziyarete Geldiği Gün: Bon Festivali

Obon olarak da adlandırılan Bon festivali, Japonya’da “ataları anma bayramı” olarak kutlanmaktadır. Bon...

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm ve Ahimsa Prensibi

Caynizm’in dünya üzerinde tanınması ve yaygınlık kazanmasında etkili olan en önemli inanç “ahimsa”...

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şiilik ve Ana İlkeleri

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’nin nass ile halife oluğuna inanır ve imametin kıyamete kadar...

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Son Akşam Yemeği Tablosunun Kökeni ve Evharistiya

Leonardo da Vinci denilince akla gelen eserlerinden biri de hiç şüphesiz Milano’da Santa Maria delle Grazie...

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala

Yahudiler yüzyıllar boyunca seçilmiş halk olmaları nedeniyle kendilerini her zaman diğer toplumlardan ayrı tutmuş...

Sathya Sai Baba Hareketi

Sathya Sai Baba Hareketi

Aziz Shirdi Sai Baba'nın reenkarnasyonu olduğu kabul edilen Sathya Sai Baba'nın, Hindistan'da başlattığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER