Konya Bilim Merkezi İlimge

İletişimde Kullanımlar ve Doyumlar

 Feyza Güsün
 5 dk  311

İletişim hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu sayede insanlar bilgi alışverişi yapar, duygularını ifade eder, ilişkiler kurar ve düşüncelerini paylaşırlar. Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı, iletişim kurmanın temelinde bireylerin belirli şeylere ihtiyaç duymalarının ve bu ihtiyaçları tatmin etme isteğinin yattığını öngörür. Kuram, iletişimin bu temel ihtiyaçları nasıl karşıladığını ve bireylerin nasıl doyum elde ettiğini açıklayan bir teoridir.

Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı, ilk olarak Elihu Katz, Jay Blumler ve Michael Gurevitch tarafından 1974 yılında ortaya atılmıştır. Bu kuram, medya iletişimi alanında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ancak iletişim genelinde de uygulanabilir bir yaklaşım sunar. Kuram, iletişimin neden gerçekleştiğine ve insanların iletişimi nasıl kullandığına odaklanır. Bu kurama göre kişiler iletişimi belirli ihtiyaçlarının karşılanması için bir araç olarak kullanırlar. Katz, Blumler ve Gurevitch, insanlar arasındaki iletişimi beş temel ihtiyaç üzerinden değerlendirmiştir: Bilgi edinme, eğlence, sosyal entegrasyon, kimlik kazanma ve güdülenme. Bu beş ihtiyaç, bireylerin farklı iletişim araçlarını tercih etmelerine ve iletişimi farklı şekillerde kullanmalarına neden olur.


Bilgi edinme ihtiyacı: İletişimi insanların dünyayı anlamak ve gündemden haberdar olmak için kullanma isteğini ifade eder. İnsanlar haber programlarını, gazeteleri ve interneti bilgiye ulaşma aracı olarak görürler.

Eğlence: Keyifli zaman geçirme, stresi azaltma ve zevk alma gibi durumlar için de iletişim kurmaya ihtiyaç vardır. Televizyon, sinema, müzik ve oyunlar gibi medya araçları bu ihtiyacı tatmin etmek için kullanılabilir.

Sosyal entegrasyon ihtiyacı: İnsanların topluma aidiyet hissetmesi, ilişkiler kurması ve sosyal bağlarını güçlendirmesi için iletişimi kullanma arzusunu ifade eder. İnsanlar, sosyal medya platformları veya topluluk etkinlikleri gibi iletişim araçlarını bu ihtiyacı karşılamak için kullanabilirler.

Kimlik kazanma ihtiyacı: İnsanların kendilerini ifade etmek, değerlerini yansıtmak ve sosyal kimliklerini oluşturmak için iletişimi kullanma isteğini ifade eder. İnsanlar sanatsal ifade araçları, kişisel bloglar veya moda gibi iletişim araçlarını bu ihtiyacı tatmin etmek için tercih edebilirler.

Güdülenme ihtiyacı: İnsanların motivasyonlarını artırması, ilham alması ve hedeflerine ulaşması için iletişimi kullanma ihtiyaçlarını ifade eder. İnsanlar ilham verici konuşmalar, başarı hikâyeleri veya motivasyonel yazılar gibi iletişim araçlarından güdülenme sağlayabilirler.

Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı, bireylerin iletişim araçlarını tercih etme ve kullanma nedenlerini açıklarken aynı zamanda iletişimden elde ettikleri doyumu da ele alır. İnsanlar, belirli ihtiyaçlarının tatmin edildiğini hissettiklerinde doyum elde ederler ve bu da iletişimi sürdürmelerini sağlar.

Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı, pazarlama alanında ele alındığında pazarlama profesyonellerine müşteri davranışını anlamak ve pazarlama stratejilerini geliştirmek için önemli bir çerçeve sunar. Kuram müşterilerin, iletişimi belirli ihtiyaçları karşılamak ve doyum elde etmek amacıyla kullandığını vurgular. Bu nedenle pazarlamacılar bu kuramı kullanarak müşterilerin ihtiyaçlarını ve motivasyonlarını anlamak, pazarlama mesajlarını uygun şekilde tasarlamak ve müşteri bağlılığını artırmak için stratejiler geliştirebilirler.

İlk olarak pazarlamacılar, müşterilerin hangi ihtiyaçları karşılamak için iletişim araçlarını kullandığını belirlemek amacıyla Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı’na başvurabilirler. Müşteri segmentasyonu ve hedefleme sürecinde bu bilgiler değerli ipuçları verebilir. Örneğin bir pazarlamacı, ürünlerinin bilgi edinme veya eğlence ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan bir pazarlama kampanyası oluşturabilir. Bu şekilde müşterilerin ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden mesajlar sunabilir ve müşteri ilgisini artırabilir.

İkinci olarak pazarlamacılar, iletişim araçlarını kullanarak müşteriler için doyum sağlama stratejileri geliştirebilirler. Örneğin bir şirket, ürünlerinin sosyal entegrasyon ihtiyacını karşıladığını vurgulayarak müşteriler arasında topluluk hissi oluşturabilir. Müşterilerin ürün veya marka etrafında bağlantı kurmasını sağlamak için sosyal medya platformlarını etkili bir şekilde kullanabilirler. Böylece müşterinin sadakati ve marka bağlılığı oluşturma potansiyeli artabilir.

Ayrıca Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı pazarlamacılara müşteri deneyimini geliştirmeleri için değerli bir bakış açısı sunar. Müşteri deneyimi, müşterilerin ürün veya hizmeti kullanırken elde ettikleri tatmin ve memnuniyet duygusunu içerir. Kurama göre müşterilerin ihtiyaçlarını ve doyumlarını karşılayan bir iletişim stratejisi geliştirmek, müşteri deneyimini olumlu yönde etkileyebilir. Pazarlamacılar müşteri ihtiyaçlarını ve iletişim tercihlerini anlayarak ürün tasarımı, iletişim kanalları ve satış sonrası hizmetler gibi alanlarda müşteri deneyimini iyileştirebilirler.

Özet olarak Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı pazarlamacılar için müşteri davranışını anlamak ve pazarlama stratejilerini geliştirmek için değerli bir araçtır. Bireysel açıdan ele alındığında ise iletişimin temel ihtiyaçları nasıl karşıladığını ve bireylerin iletişim sayesinde elde ettiği doyumu açıklamak için kullanılır. Bunların yanında iletişimdeki farklı kullanımları ve ihtiyaçları anlamamıza yardımcı olarak iletişim araştırmalarına önemli bir perspektif sunar.

#kullanımlar ve doyumlar kuramı #iletişim #pazarlama
0
0
0
Kaynakça

Özer, Ömer. ‘’Kullanımlar Ve Doyumlar Kuram Çerçevesinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğrencilerinin Twitter Kullanımı Üzerine Bir Analiz’’. Intermedia International E-journal , 4/6 , ss.40-58, 2017.

Temel, Gülden. ‘’Kullanımlar Ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı Ve Gençlik’’. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı İletişim Sosyolojisi Bölümü, Yüksek Lisans Tezi,İstanbul, 2019.

Karakoç, Enderhan., Gülsünler, Makbule Evrim. ‘’Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Facebook: Konya Üzerine Bir Araştırma’’. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi ,18 , ss 42-57, 2012.


BENZER MAKALE
Simgesel Etkileşimcilik ve Toplumsal Benlik

Simgesel Etkileşimcilik ve Toplumsal Benlik

Toplum düzeyinde “şey”lere yani yaşam döngüsünde karşımıza çıkan nesnelere anlam...

Çatışma Kuramı ve Eşitsizlikler Arenası Toplum

Çatışma Kuramı ve Eşitsizlikler Arenası Toplum

Bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu aktif yapı toplum olarak tanımlanır. Bu sosyal yapı birtakım dinamikler ile bir...

Konyalı Hıristiyanlar ve Marunilik

Konyalı Hıristiyanlar ve Marunilik

Maruni cemaatinin kurucusu Aziz Marun’dur. 4. yüzyılın ortalarında Suriye'de doğan Marun, davet çalışmalarıyla...

D’Hondt Sistemi

D’Hondt Sistemi

D'Hondt sistemi, seçimlerde kullanılan seçim yöntemlerinden biridir. Bu sistem, birçok ülkede,...

Etruria Bölge Halkı: Etrüskler

Etruria Bölge Halkı: Etrüskler

Etrüskler, M.Ö. 9. yüzyılda Tiren Denizi'nin kuzeyindeki Etruria bölgesinde, bugünkü...

Kültür Endüstrisi: Kültürel Üretim ve Tüketimin Yeni Yüzü

Kültür Endüstrisi: Kültürel Üretim ve Tüketimin Yeni Yüzü

Kültür endüstrisi, sanat, edebiyat, film, müzik, yayıncılık, tiyatro gibi alanlarda üretilen ve...

Kültürel Eleştiri ve Toplumsal Dönüşümün Kaynağı: Frankfurt Okulu

Kültürel Eleştiri ve Toplumsal Dönüşümün Kaynağı: Frankfurt Okulu

Frankfurt Okulu'nun kökenleri, 1923 yılında Frankfurt Üniversitesi'nde Max Horkheimer önderliğinde...

Biz ve Onlar: Toplumsal Kimlik Kuramı

Biz ve Onlar: Toplumsal Kimlik Kuramı

Herkesin tuttuğu bir takım, desteklediği bir ideolojik grup veya benzeri bir oluşum vardır. Peki kendinizi bu oluşumlarla...

Planlanmış Davranış Teorisi

Planlanmış Davranış Teorisi

Birey davranışları uzunca zamandır çözmeye ya da anlamlandırmaya çalıştığımız bir olgudur. Toplumu doğru...

Gösterişçi Tüketim

Gösterişçi Tüketim

Kişinin çevresine statüsünü göstermek veya satın aldıklarıyla itibar kazanmak amacıyla yaptığı...

ANASAYFA
RASTGELE
KATEGORİLER
POPÜLER
EN YENİLER